Bridge logo

MAGISTER CBS

 


Magister (soms PRO genoemd) is een conventioneel 2 bod waarmee de antwoordende hand informatie vraagt
over de in de eerste ronde geboden hoge kleur van de openaar.
Voorbeelden: (a) 1 - 1 - 1SA - 2
(b) 1 - 1 - 1 - 2
(c) 1 - 1 - 1SA - 2

NB: In de biedserie : 1 - 1 - 1 - 2 is het 2-bod geen Magister, maar de vierde kleur!

Waarom gebruiken we Magister?
  Om te proberen een deelscore in klaveren te bereiken
Een herbieding van klaveren in de volgende ronde is een "sign-off" en vraagt partner te passen, bv
      1 - 1 - 1SA - 2 - 2 - 3
In dit biedverloop heeft de antwoordende hand zo'n 7-10 punten met een 5+kaart klaveren. Hij wil 3 spelen.
  Om te onderzoeken of er manchekansen zijn.
In dit geval heeft de Magister bieder zo'n 10-12 punten met een 5-kaart hoog. Hier proberen we te ontdekken wat de beste manche is, in SA of een hoge kleur.
  Om een mancheforcing hand aan te geven
Met iedere hand waarmee we de manche kunnen garanderen gebruiken we Magister. We kunnen ofwel de beste manche ofwel het beste slem onderzoeken.

Vervolgbiedingen
In principe heeft de openaar 4 mogelijke biedingen na het 2 vraagbod:
  2 = een minimum (12-13) zonder 3-kaart steun voor partners hoge kleur
  2 in partners hoge kleur = een minimum (12-13) met een fit in partners hoge kleur
  2 in de andere hoge kleur = een maximum opening (13-14) met een 3-kaart steun
  2 SA = een maximum opening (13-14) zonder fit.

De criteria waarmee we een hand als minimum of maximum kwalificeren is of we tegenover een semipositieve variant van Magister (10-12 met een 5-kaart hoog) de manche willen spelen.

Het herbieden van de eerst geboden hoge kleur, bv:
      1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2
belooft 10-12 punten met tenminste een 5-kaart harten. Dit 2 bod is forcing. Openaar kan bijvoorbeeld zonder hartensteun 2SA bieden.

Het herbieden 2SA na Magister, bv:
      1 - 1 - 1SA - 2 - 2 - 2SA
is forcing. (met 10-12 zou 2 geboden moeten worden)

Andere biedingen zijn natuurlijk en forcing.

Andere Magister biedseries zijn:
1 - 1 - 1SA - 2 - 2 - 2 - Pas
Er is 2 geboden met samen 7 schoppens en 22-24 punten. Er wordt niet van partner verwacht om SA te bieden.

1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2SA - 3SA - Pas
Ondanks het bezit van een harten-fit is er 3SA bereikt. De antwoordende hand heeft kunnen zien dat zijn partner een 4-3-3-3 verdeling heeft met een 4-kaart schoppen (wanneer hij naast schoppen nog een 4-kaart zou bezitten had hij die moeten bieden) en besluit at SA een beter contract is.

 

1 - 1 - 1SA - 2 - 2SA - 3 - 4 - ....
Dit stelt niet de schoppen kleur vast als troef. De antwoordende hand probeert een hartenfit te vinden, en de openaar probeert hem dit te laten zien en biedt "en passant" een ruiten cue. Partner heeft nu de informatie over de hartenfit, de dubbelton schoppen, de maximum opening, en het ontbreken van een klaveren controle en de ruiten controle.
Dit zou hem kunnen helpen bij het eventueel bieden van een slem.

1 - 1 - 1SA - 2 - 2 - 3 - 4 - ....
Nadat de antwoordende hand de informatie heeft ontvangen dat partner 3 schoppens heeft, toont hij een zijkleur in ruiten. De fout zou gemaakt kunnen worden om dit als een invite voor 4 te zien, maar je moet ook het feit overwegen dat er nog geen fit ontdekt is: 4 toont een 4-kaart. De openaar garandeert een manche, en stelt de ruitenkleur voor, maar hij zal passen op 4.


Magister vervolgbiedingen wanneer met een sterke 1 wordt geopend.
Bijvoorbeeld de beginserie van voorbeeld (b) 1 - 1 - 1 - 2:
3 = 5-kaart , 4-kaart en 15+ punten.
3 = 5-kaart , 4-kaart en 18+ punten.
3 = 5-kaart , 3-kaart en 18+ punten.
3 = 5-kaart , minder dan 3-kaart en 18+ punten.
3SA = 4-kaart met 18+punten (ontkent een 3-kaart - (met een 3-kaart steun kan er geboden worden dmv een Fit-Reverse bod: 1 - 1/ - 2)


NB: Een belangrijke afspraak is dat wanneer je Magister speelt je in een nieuwe kleur moet springen om een 5-5 verdeling of beter aan te geven. In het biedverloop: 1 - 1 - 1SA - 3 belooft de antwoordende hand een mancheforcing hand met tenminste een 5-5 in schoppen en ruiten. Met een sterke hand en een 4-kaart ruiten moet eerst Magister 2 te bieden en pas daarna ruiten.
NB: Wanneer er tussengeboden wordt door de tegenpartij wordt geen Magister meer gespeeld!
Voorbeelden:
       (a) 1 - (1) - 1 - (Pas) - 1SA - 2
       (b) 1 - (Pas) - 1 - (1) - Pas - (Pas) - 2
       (c) 1 - (Pas) - 1 - (1) - 1SA - (Pas) - 2
In bovenstaande voorbeelden is het 2 bod natuurlijk en niet forcing!