Bridge logo

Looier Slem

 
De Looier Slam Convention, of kortweg Looier Slam genoemd, is een vraagbod.

Deze conventie vraagt met 4 naar het aantal twééverliezers (rotkleuren) in een hand zit.
Antwoorden met in gedachten 'worst first'
4 = Twéé of meer verliezers
4 = Één verliezer
4 = Géén verliezers
4SA = Alle éérste controles aanwezig

Met een rotkleur wordt hier bedoeld: "Een dubbelton of langere kleur waarin noch aas noch heer aanwezig is."

Wijlen Willem Schouw bedacht een nieuwe manier om op eenvoudige en ‘goedkope’ wijze extra informatie te vergaren om tot een verantwoord slem-bod te komen. Hij stemde toe dat dit: ‘de Looier Slam Convention’ genoemd wordt.
Het besef begint langzaam in de bridge-wereld door te dringen, dat dit een simpele manier is om naar slem te komen.

Het komt regelmatig voor dat slem in een spel met 27 tot 31 punten zit. Met 32+ punten kunnen de meeste bridgers zo’n slem wel uitbieden. De Blackwood conventie, een afspraak waarmee het azenbezit wordt opgevraagd, is een simpele manier om uit te vinden of er drie van de vier azen aanwezig zijn, want er mogen niet onmiddellijk twee topslagen verloren gaan.
In het gebied van + 27 tot 32 punten zijn er betere biedwapens vereist. Controle biedingen bijvoorbeeld. Dat is een vrij ingewikkelde materie en de modale bridger komt daar dan ook meestal niet uit. Toch was dát tot op heden de enige mogelijkheid om een verantwoord klein of groot slem te bieden, c.q. dit te vermijden.

In het 27 tot 32 puntengebied tonen scorekaarten vaak 4+2 (slam gemist), 5+1 (wel een poging gewaagd, maar niet uitgeboden) en 6 geboden en gemaakt (de bridgers met de betere biedwapens).
Het omgekeerde komt evenzeer voor. 6-1, 5 contract en 4+1. In een onmaakbaar slem zitten is uiteindelijk net zo erg als een slem, dat er dood in zit, niet uitbieden. Tussen het eenvoudige Blackwood en de controlebiedingen van de experts zit een gat. De 'Looier Slam Conventie' kan dit gat gewoonlijk dichten!

WAT DOET ‘DE LOOIER SLAM-CONVENTIE?
Een simpele vraag die echter een verbluffende diepgang blijkt te hebben. 'De Looier Slam-conventie' vraagt naar het aantal kleuren op, waarin partner onmiddellijk twee verlies-slagen heeft! Men gebruikt daarvoor het 4 bod.

HOEVEEL TWEEVERLIEZERS (ROTKLEUREN) HEEFT U IN UW HAND?
Wij definiëren eerst een kleur waarin onmiddellijk twee verlies-slagen geleden kunnen worden:

“Alle combinaties waarin twee kaarten aanwezig zijn en zowel het aas als de heer ontbreken zijn ‘rotkleuren’”. Kleuren moeten, om tot rotkleur vernoemd te kunnen worden, dus minstens uit een doubleton bestaan. 'De Looier Slam Convention'' vraagt nu naar het aantal van deze kleuren.

Gedachtig de regel ‘worst first’, bieden wij een hand waarin twee of meer ‘rotkleuren’ aanwezig zijn zo laag mogelijk, dus gebruiken wij daarvoor het 4 bod. Met één zo’n kleur biedt u 4 en als u in alle vier de kleuren minimaal een aas, heer, singleton of renonce hebt biedt u 4. Heeft u alle vier de azen of 3 azen en een renonce dan biedt u 4SA (Alle eerste controles aanwezig).

Men blijft daardoor, als er te veel rotkleuren blijken te zijn, altijd in de veilige zone van het reeds voorgenomen contract van 4, 4, 5 of 5. Blijkt uit het antwoord dat er niets te vrezen valt, dan kan men met een gerust hart tot het eigenlijke azen vragen overgaan.

Kreeg u het antwoord van 4SA, dan kunt u, afhankelijk van het voorafgaande biedverloop, de Niemeijer conventie met 5 gebruiken of heren vragen als u daaraan behoefte heeft. U kunt natuurlijk ook direct klein slem uitbieden als u uit het gezamenlijk puntenbezit kunt concluderen dat een groot slem 'out of the question' is.

‘De Looier Slam Convention' is nu enkele jaren, door verschillende spelers, in de praktijk getoetst. Hij blijkt zeer goed te werken. Het inzicht dat dit biedwapen verschaft in de kaartverdeling is verbluffend. Het kost echter enige tijd om dat te verkrijgen. Is dat gelukt dan kunt u er erg veel plezier aan beleven.

Er zijn een paar basis gegevens die het gebruik ontzettend vereenvoudigen.

Kanttekeningen bij het gebruik van ‘De Looier Slam Conventie’.
Als het aantal kleuren, waarin direct twee verlies-slagen dreigen, is aangegeven dan kan de vrager er de zijne bij optellen en besluiten of men al dan niet moet doorgaan naar slem. 'De Looier Slam Conventie' is dus een tweesnijdend zwaard, gericht op slem, maar ook op het vermijden van slechte slems.
Projecteert men de kleuren + de verliezers van partner op de eigen kaart, dan krijgt men reeds enig inzicht in het Azen/Heren bezit, maar ook eventuele renonces of singletons en de mate van steun in willekeurige kleuren komen vaak duidelijk naar voren.
Indien het aantal kleuren met tweeverliezers klein is en men verder gaat met Blackwood, of een andere azenvraag, blijkt hoeveel meer 'De Looier Slam Conventie' de kaart heeft duidelijk gemaakt. Niet alleen azen en heren maar ook singletons en renonces komen vaak uit de verf.
Indien iemand de conventie toepast en hij heeft zelf een AH-combinatie dan heeft partner daarin gewoonlijk minimaal een doubleton. Dat is dan niet meer ongunstig. Als partner in zo’n geval 4 biedt, heeft hij dus een renonce of singleton in die kleur. Reeds de eerste belangrijke extra aanwijzing.
Indien de vrager één kleur zonder dekking heeft en de partner ook, dan doet deze 1-1 situatie alleen pijn indien deze twee kleuren samenvallen.
We nemen, als we samen twee tweeverliezers hebben, aan dat ze niet in de zelfde kleur zitten. De kans daarop is slechts 25% en bovendien moeten de tegen-standers die kleur dan ook nog vinden. De kans dat zo’n contact daardoor down gaat wordt daardoor nog kleiner. De voordelen wegen daardoor ruimschoots op tegen de nadelen.

U kunt naar aanleiding van het aantal verlies-kleuren de volgende tabel opstellen:
Positie van de rotkleuren
  0 - 0 = Slem is praktisch zeker.
  1 - 0 = Goede slem mogelijkheden.
  1 - 1 = Bij verschuiving slem, anders 5-niveau.
  2 - 0 = Slem mogelijk, nader onderzoek vereist.
  2 - 1 = Slem is zeer dubieus.
  2 - 2 = Manch zone.


Deze tabel is indicatief. Men kan b.v. een kaart construeren met een tweetal AH combinaties en een dubbele verschuiving (2 - 2) dat kan dan nog best slem opleveren. Met 'de Looier Slam Conventie' doet men als het ware een ‘bridgelijk vooronderzoek’, dat, indien er genoeg bewijs gevonden is, leidt tot het eigenlijk onderzoek naar het azenbezit. Zijn er samen met uw partner drie of vier kleuren met tweeverliezers, dan wacht de veilige ‘manche-haven’.