Bridge logo

Het Logjes Doublet

 
Bij bridgeclub de Looier wordt de 'Het Logjes (Re)Doublet' conventie gebruikt. Het wordt gebruikt als er op een openingsbod van 1, 1 of 1 door partner, een volgbod in een kleur wordt tussengeboden. Vereiste is dat er, na een pas van de andere tegenstander, nog steeds twee in de geopende kleur geboden kan worden.
Doublet ontkent 8 of 9 punten.

Handen met minder dan 8 punten bieden zo mogelijk een stopbod. Die zwakke stopbiedingen zijn in volgorde van belangrijkheid:
a. Twee in de door partner geopende kleur.
b. Een eigen lange kleur van minimaal een 5-kaart
c. En SA met een stop in de tussengeboden kleur
Ontbreken al deze mogelijkheden dan wordt het Logjes Doublet in stelling gebracht.

Met 8 of 9 punten past u in deze situatie en met 10+ punten doubleert u (Logjes) eveneens.

Redoublet gebruikt u, net als bovenstaand, als volgt:
Zwakke stopbiedingen kunnen altijd gebezigd worden en zijn in volgorde van belangrijkheid:
a. Twee in de door partner geopende kleur.
b. Een eigen lange kleur van minimaal een 5-kaart
c. En SA met een vlakke verdeling.

Met 8 of 9 punten past u ook in deze situatie en met 10+ punten redoubleert u.

Naast deze door de heer Logjes bedachte conventie worden er bij 'de Looier' nog andere conventies gebruikt, die ook in natuurlijke bied-systemen opgeld doen, waaronder 'de Looier Stayman Variant'.