Bridge logo

Liberty tegen Multi openingen

  De herkomst van deze verdediging is onbekend, maar het gebruik er van zou voordelig kunnen zijn voor de wat gevorderde bridger. De Liberty verdediging tegen de Multi openingen wordt gebruikt, wanneer de opening van de tegenpartij meerdere zwakke betekenissen kan hebben, zonder dat een bekende kleur aanwezig is (Zie de voorbeelden hieronder).
Deze Liberty verdediging is ontwikkeld met de bedoeling om de mogelijkheid van een strafdoublet te vergroten en tegelijkertijd verdedigende biedingen te kunnen plaatsen. Het belangrijkste onderdeel is het Liberty doublet, direct geboden achter de Multi bieder. Dit doublet heeft de betekenis van een uitneem doublet voor iedere kleur, behalve de geboden kleur. Voor volgbiedingen wordt een andere biedtechniek gebruikt: biedingen op twee niveau en op 3-niveau in een lage kleur zijn zwakke volbiedingen en hebben een preemptief karakter.

Biedingen direct na de Multi opening

Doublet is een uitneem doublet voor iedere kleur, behalve de geboden kleur [dus niet de met de multi beloofde kleur(en)]. Het doublet wordt al gauw en aggressief gegeven met ergens een korte kleur, waarvan aangenomen wordt dat dat de kleur is die de multi bieder heeft, en steun voor alle andere kleuren. Het doublet kan ook conservatief zijn met een korte kleur welke de multibieder gezien de betekenis van zijn bod niet kan hebben. Met een hand die te goed is voor een volgbod kan het doublet ook lengte tonen in de door de multibieder geboden kleur.

Volgbiedingen hebben een natuurlijke betekenis, maar volgbiedingen op 2-niveau of 3-niveau in een lage kleur welke de multibieder niet kan hebben zijn licht en gelimiteerd tot ongeveer 10 tot 14 punten. Volgbiedingen op 3-niveau in een hoge kleur of in kleuren welke de multibieder kan hebben zijn nooit zwak en beloven zo'n 14-18 punten.

Sprong volgbiedingen hebben een natuurlijke betekenis zijn niet zwak en beloven een goede kleur.

Een sprong naar 3SA is natuurlijk en belooft 19-23 punten. Zie ook: pas en dan doublet voor andere sterke handen.

4SA belooft beide lage kleuren.

pas gevolgd door doublet belooft een sterke gebalanceerde hand.

Pas gevolgd door SA belooft een sterke gebalanceerde hand, over het algemeen met 15-17 punten indien op 2-niveau geboden en 17-20 punten indien op 3-niveau. Met deze handen wordt niet eerst gedoubleerd omdat ze niet al te veel defensieve waardes bezitten.

Pas gevolgd door een kleur welke de multibieder gehad zou kunnen hebben is natuurlijk en gelimiteerd omdat er niet direct gevolgd is.

Pas gevolgd door een kleur welke de multibieder niet heeft belooft, belooft die kleur en nog een kleur, ook dit bod is gelimiteerd omdat er niet direct gevolgd is.

Indien de Multi opening niet een sterke variant kent, zoals een 15+, dan belooft pas en daarna een doublet een gelimiteerde hand met ongeveer 14-16 punten. Dit omdat met een sterkere hand het gevaar bestaat dat er rond gepast wordt wanneer je met een te sterke hand eerst past. Wanneer de Multi opening wel een sterke variant kent is pas gevolgd daar doublet niet gelimiteerd!

Het goedkoopste SA bod is conventioneel en belooft:
  1. Een lange kaart in de geopende kleur. Houdt hierbij wel in acht de optie dat je ook eerst kunt passen en daarna doubleren wanneer het onwaarschijnlijk is dat de multi-partner kan passen. Dit bod belooft extra waarden zoals een 15+ hand.
  2. Indien het een 2SA bod betreft kan het een goede lage kleur beloven.

Biedingen in de 4e hand na de Multi opening

Doublet is een uitneem doublet, maar zal vaak niet de kaartverdeling hebben die bij een uitneemdoublet hoort. 2SA is Lebensohl.

Een volgbod is natuurlijk, ook wanneer dit de kleur is die de partner van de multibieder heeft geboden.

SA biedingen zijn natuurlijk, 2SA toont 16-18 punten en een bod van 3SA, zonder sprong geboden toont 17-23 punten en met sprong geboden 19-24. Indien de 4e hand in eerste instantie gepast heeft belooft een sprong in SA de lage kleuren, terwijl het goedkoopste SA bod een twee kleurenspel belooft.

 

Volgbiedingen in een lage kleur met sprong geboden op 4-niveau beloven een goede kleur plus de hoogst overgebleven kleur welke niet door de multibieder is geboden.

Volgbiedingen met sprong geboden beloven indien het een hoge kleur betreft en indien het een bod op 5-niveau betreft in een lage kleur een zeer goede kleur met een sterke hand.


Het Liberty Doublet
In onderstaande beschrijving wordt de partner van de doubleerder "Eigen Partner" genoemd.
Het Liberty Doublet belooft in principe lengte in alle ongeboden kleuren.

Na een Liberty Doublet:

2SA geboden door eigen partner is Lebensohl.
  Indien eigen partner een geboden kleur doubleert belooft dat enige kracht en stelt partner voor te passen met lengte in de door de tegenpartij geboden kleur. Indien er direct antwoord gegeven moet worden op eigen partners 2SA (Lebensohl) wordt er met korte klaveren geen 3 geboden maar 3.

Indien de Liberty doubleerder nogmaals doubleerd kan dit nog steeds een uitneem betekenis hebben, behalve indien uit de bieding blijkt dat dit onmogelijk is in welk geval de betekenis straf wordt. 2SA blijft de betekenis houden van Lebensohl, ook na het 2e doublet.

Indien de Liberty doubleerder de kleur biedt die in eerste instantie is gedoubleerd belooft hij/zij lengte in die kleur met een sterke hand (zonder kracht had hij een gewoon volgbod gedaan).

Wanneer de tegenpartij nu nog biedt, heeft een doublet van de Liberty doubleerder en van eigen partner de betekenis van een cue.

Wanneer de Liberty doubleerder een andere kleur biedt belooft dat een nul- of singleton in de door de tegenpartij geboden kleur.

Wanneer de tegenpartij nu nog biedt, en de Liberty doubleerder heeft lengte in die geboden kleur dan past hij of hij biedt SA.

Indien eigen partner een kleur biedt (uitgezonderd een cue) is die kleur echt. Indien de kleur van de Liberty doubleerder echter nog onbekend is, is het beter dat eigen partner past of doubleert wanneer hij lengte heeft in de kleur die nu door de tegenpartij is geboden zodat de tegenpartij wellicht gevoelig down gespeeld kan worden indien de Liberty doubleerder nogmaals doubleert. Indien de Liberty doubleerder kort is in de kleur die de eigen partner heeft geboden biedt hij zo goedkoop mogelijk SA wanneer hij nog extra waardes heeft. Andere biedingen tonen kracht met steun in de kleur die eigen partner heeft geboden.

Indien de Liberty Doubleerder een kleur heeft vastgesteld hebben alle doubletten, ook die van eigen partner, de betekenis van een strafdoublet.

Antwoorden op volgbiedingen (direct of in 4e hand geboden)
  Een kleur onder manche niveau geboden door een partner welke niet al eens heeft gepast is forcing.
Indien 2SA geboden kan worden is dat conventioneel met de betekenis van een cue.
Indien er geen 2SA meer geboden kan worden is een bod in een nieuwe kleur, onder mancheniveau, mancheforcing.
Een sprong in een nieuwe kleur is een splinter bod (toont nul- of singleton in de geboden kleur).

Biedingen na het goedkoopste SA bod
  Het goedkoopst geboden SA bod heeft een uitneem betekenis voor de geboden kleur indien: de multibieder niet lang kan zijn in die kleur, of 2SA is een sterk volgbod in een lage kleur (niet de geopende kleur) welke kleur de multibieder niet kan hebben.

Indien het goedkoopste SA bod een uitneem betekenis voor de geboden kleur heeft, dus niet sterk is met een lage kleur, en eigen partner heeft steun in die kleur, dan biedt hij die kleur op een verantwoord niveau.

Een bod in de korte kleur is een soort cue, waarmee partner gevraagd wordt zijn hand te omschrijven. Indien de korte kleur geboden en herboden wordt belooft dat een mooie hand en is om te spelen. Met een hele lange kleur zonder extra waarden kan er bijvoorbeeld een sprongbod worden gegeven in de korte kleur, bijvoorbeeld: 2-2SA (een uitneembod voor de ruitens)-pas-4 belooft 4 een lange ruitenkaart zonder extra waardes.

Indien het goedkoopste sans bod 2SA is, en wanneer dit de betekenis van een goed volgbod voor een van de lage kleuren kan betekenen dan biedt partner niet een kleur hoger dan die lage kleur behalve wanneer hij een hand heeft waarmee hij bereid is om 3SA of op 4-niveau in een lage kleur te spelen. In dit geval wil dat zeggen dat wanneer hij een lage kleur op 3-niveau biedt, hij partner de kans geeft daarop te passen. De meest voorkomende situatie is devolgende:
2 (Multi, zwak in een hoge kleur)-2SA (uitneem bod voor de ruitens, of een goed volgbod in klaveren)-pas-3 (geeft partner de kans hierop te passen indien hij een klaveren volgbod heeft.

Behalve het goedkoop bieden van een lage kleur kan de partner van de 2SA bieder het best er van uitgaan dat dat 2SA bod een korte kleur belooft in de geopende kleur en afwachten wat de 2SA bieder herbiedt.

Liberty tegen Multi: voorbeelden

Multi 2, waar 2 een zwakke hoge kleur belooft of een sterke betekenis kan hebben.

Direct bieden achter de 2 openaar.
 
pas: Deze pas kan een sterke gebalanceerde hand beloven, maar is gelimiteerd tot 15-16 punten indien de multi bieder geen sterke variant in zijn multi-opening heeft.
Doublet: Dit doublet heeft de betekenis van een uitneemdoublet. In dit geval dus voor iedere kleur, behalve de ruitens. Indien hij een klaveren kleur heeft, dan belooft hij extra waarden en wanneer de betekenis geen uitneem betekenis heeft, dan is hij sterk met ruitens en 15+ punten.
2 of 2: Deze biedingen beloven goede volgbiedingen in de geboden kleur.
2SA: Dit bid belooft extra waarden en heeft de betekenis van een uitnemer voor de ruitenkleur, of het heeft de betekenis van een goed volgbod voor de klaveren met 15+ punten.
3 of 3: Dit zijn lichte en gelimiteerde volgbiedingen met zo'n 10-14 punten.
3 of 3: Deze biedingen beloven een lange hoge kleur met extra waardin in de geboden kleur.
3SA: Dit bod belooft 19-23 punten met een gebalanceerde hand.
4 of 4: Deze biedingen beloven een lange lage kleur met extra waarden in de geboden kleur.
4 of 4: Deze biedingen beloven een lange hoge kleur met een zeer sterke hand.
4SA: belooft beide lage kleuren.
5 of 5: Deze biedingen beloven een heel lange lage kleur met extra waarden in de geboden kleur.

 

Voorbeelden:
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   2   pas   2SA   2 = Harten en redelijke waarden.
pas   4           2SA = Forcing

            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   3   pas   3   3 = Redelijke Klaveren met gelimiteerde hand.
pas   3SA           3 = Forcing.

            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   pas   pas   Liberty Doublet (Uitneem).
2   Doublet           Doublet = Uitneembod voor de hartens, hierop kan oost passen.


            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   2   Doublet   West: Liberty (uitneem) Doublet.
pas   pas   pas       Noord: 2, zuid past of corrigeer!.
                Oost: belooft goede hand.
                West: deze pas belooft harten.

            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   3   3   West: Liberty (uitneem) Doublet.
pas   3SA   pas       Noord: 3, zuid past of corrigeert.
                Oost: belooft Schoppen en korte Harten.
                West: belooft Harten en korte Schoppen.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   2   pas   West: Liberty Doublet for Takeout.
pas   pas         Noord: 2, zuid past of corrigeert.
                West: belooft Harten maar onvoldoende kracht om 2SA te bieden.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   2   Doublet   West: Liberty (uitneem) Doublet.
2   Doublet         Noord: 2, zuid past of corrigeert.
                Oost: belooft sterke hand.
                West: dit is een uitneemdoublet, maar oost mag er op passen
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   pas   2SA   West: Liberty (uitneem) Doublet.
pas   3   pas   pas   Noord: 2 is Lebensohl; mogelijk met korte ruitenkleur.
pas              
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   2   Doublet   Noord: 2, zuid past of corrigeert.
2   pas   pas   Doublet   Oost: Uitneem Doublet
              Oost: dit tweede doublet is STRAF.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   3   Doublet   Noord: 3, zuid past of corrigeert.
pas   3SA   pas   Doublet   West: om te spelen, geeft aan dat er te weinig verdedigende kracht aanwezig is.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   2   pas   Noord: 2, zuid past of corrigeert.
2   pas   pas   Doublet   Oost: belooft een sterke gebalanceerde hand.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   pas   2SA   Oost: 2SA is een uitneem bod en belooft twee kleuren.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   2   pas   Noord: 2, zuid past of corrigeert.
pas   3       West: 3 belooft Klaveren en een tweede kleur.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   2   pas   Noord: 2, zuid past of corrigeert.
pas   2       West: 2 belooft Schoppen, en gezien de 1e pas met een gelimiteerde hand.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   2   pas   Noord: 2,zuid past of corrigeert.
pas   2SA       West: 2SA belooft een sterke, gebalanceerde hand.
              en onvoldoende verdedigende waarden om bij zijn eerste bod al te doubleren.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   2   pas   Noord: 2, zuid past of corrigeert.
pas   2SA   pas   3   Oost: 3 is een transfer voor Schoppen, geen cue.
pas   3   pas   3SA   Oost: manchepoging, in acht nemend de lange kleur van de tegenpartij.

Liberty versus Multi voorbeelden:
2 Schoppen belooft ofwel een lage kleur, ofwel een zwakke preempt in schoppen
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   4   Doublet   Zuid: het 2 Schoppen bod belooft een lage kleur.
pas   4       West: Liberty (uitneem) Doublet.
        Noord: 4 Ruitens is om te spelen, of zuid corrigeert.
                Oost: dit doublet belooft extra waarden.
                West: een natuurlijk bod, om te spelen.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   pas   3   Doublet   Zuid: het 2 Schoppen bod belooft een lage kleur.
3   Doublet       Noord: 3 Klaveren is om te spelen, of zuid corrigeert.
        Oost: dit Doublet is een uitneem doublet.
                Zuid: 3 Ruitens is een correctie.
                West: Dit doublet belooft kracht en is straf.

 

Liberty versus Multi voorbeelden
2 Schoppen: preemptief voor een willekeurige kleur
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   pas   pas   Zuid: Random any suit preempt.
3   Doublet   pas   3   West: Liberty (uitneem) Doublet voor iedere kleur behalve Schoppen.
        Zuid: preemptief Ruitens bod.
                West: op het tweede Doublet mag gepast worden.
                Oost: belooft kracht en harten lengte.
            
Zuid   West   Noord   Oost    
2   Doublet   pas   pas   Zuid: een preemptief voor een nog onbekende kleur.
3   3   pas   4   West: Liberty (uitneem) Doublet voor een willekeurige kleur, geen Schoppen.
pas   4       Zuid: preemptief of natuurlijke Schoppens; korte Hartenkleur.
                Oost: cue voor de Schoppens.
                West: belooft manche-kracht.

Liberty vs. Multi voorbeeld
3 Ruiten belooft een preemptief in Harten of Ruiten
            
Zuid   West   Noord   Oost    
3   Doublet   pas   3   Zuid: belooft Ruiten en/of Harten.
pas   4       West: Liberty (uitneem) Doublet.
        Oost: belooft kracht en voorkeur voor Schoppen.
                West: geen cue, maar natuurlijk.