Bridge logo

LEBENSOHL
(Bieden na het tussenbieden van de tegenpartij na onze 1SA opening.)

 
Een volgbod van de tegenpartij na een SA-opening is vervelend en om een SA contract te spelen kan het wel eens helemaal verkeerd aflopen. Vooral met de conventionele biedingen als DONT, Multi Landy, Multi Defense, ASTRO , etc... heb je al snel een 6-kaart of een 4- en 5-kaart tegen je.

Kenmerkend voor Lebensohl is het 2SA-bod, dat de openaar verplicht 3 te bieden. Een doublet is voor straf, een bod op 2-hoogte is niet-forcing en een bod op 3-hoogte is Mancheforcing.

In het kort:
Doublet , is straf
Een bod op 2-niveau : geen sterke hand (OM TE SPELEN)
Een 2SA bod is multifunctioneel, waarop de 1SA openaar gevraagd wordt 3 te bieden:
- Partner past op 3 en belooft daarmee een zwakke hand met klaveren
- Partner biedt op 3 en belooft daarmee een zwakke hand met ruiten
- Partner biedt op 3 en belooft daarmee een 4+kaart harten met 8-9 punten. Te sterk voor 2 en te zwak voor een directe verhoging naar 3
- Partner biedt op 3 en belooft daarmee een 4+kaart schoppen met 8-9 punten. Te sterk voor 2 en te zwak voor een directe verhoging naar 3
- Partner biedt 3 in de tussengeboden kleur van de tegenpartij: Dit belooft een 4-kaart in de andere hoge kleur + een stop in de hoge kleur van de tegenpartij.
- Partner biedt 3SA: Dit belooft een stop in de hoge kleur van de tegenpartij, geen interesse in de andere hoge kleur.
Een bod van 3SA : geen 4-kaart hoog - geen stop!


Zoals veel andere conventies, heeft Lebensohl ook in heel veel varianten. De bijbieder moet nogal sterk zijn om Lebensohl te mogen toepassen, wat en hoe je ook biedt, je komt vaak in een contract op 3-niveau.
Partner van de SA-openaar moet drie eigenschappen van zijn hand goed bekijken:

1. Sterkte van de hand.
2. Dekking in de volgkleur.
3. Verdeling van de kleuren.


Hieronder een schema dat de (meeste?) mogelijkheden biedt om uw (partner van de SA openaar) hand te omschrijven.

Na een volgbod van 2 na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende biedschema:
Dbl = Straf.
2 = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer en weinig punten.
2 = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer en weinig punten.
2 = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer en weinig punten.
2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 .
3 = Forcing Stayman, of
echt en Mancheforcing, 5- kaart of meer na bv Multi-Landy of -defense
3 = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart of beter.
3 = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart of beter.
3SA = Conventioneel: het ontkent een stop in de door tussenbieder beloofde kleur(en).
4 = Om te spelen, zes of meer 's.
4 = Om te spelen, zes of meer 's.
 
* Na het verplichte 3-bod op 2SA zijn de biedingen als volgt:
pas = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Echt en is inviterend 5/6- kaart (8-9 hcp).
3 = Echt en is inviterend 5/6- kaart (8-9 hcp).
3SA = Conventioneel: belooft een stop in de door de tegenpartij beloofde kleur(en) en ontkent belangstelling voor eigen hoge kleuren.


 

Na een volgbod van 2 na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende biedschema:
Dbl = Straf.
2 = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer en weinig punten.
2 = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer en weinig punten.
2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 .
3 = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 = Forcing Stayman, of
echt en Mancheforcing, 5- kaart of meer, na bv Multi-Landy
3 = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart of beter.
3 = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart of beter.
3SA = Conventioneel: het ontkent een stop in de door tussenbieder beloofde kleur(en).
4 = Om te spelen, zes of meer 's.
4 = Om te spelen, zes of meer 's.
 
* Na het verplichte 3-bod op 2SA zijn de biedingen als volgt:
pas = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Echt en is inviterend 5/6- kaart (8-9 hcp).
3 = Echt en is inviterend 5/6- kaart (8-9 hcp).
3SA = Conventioneel: belooft een stop in de door de tegenpartij beloofde kleur(en) en ontkent belangstelling voor eigen hoge kleuren.


Na een volgbod van 2 na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende biedschema:
Dbl = Straf.
2 = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer en weinig punten.
2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 .
3 = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 = Conventioneel: belooft een 4-kaart . Fungeert dus als Stayman.
3 = Echt en is Mancheforcing. Geeft een 5 en liefst een 6- kaart aan.
3SA = Conventioneel: ontkent een -stop en ontkent een 4-kaart .
4 = Om te spelen, zes of meer .
 
* Na het verplichte 3 -bod op 2SA zijn de biedingen als volgt:
pas = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Conventioneel: belooft een 4-kaart en ook een -stop.
3 = Echt en is inviterend 5/6- kaart .
3SA = Conventioneel: belooft een -stop, geen belangstelling voor 4-kaart .


Na een volgbod van 2 na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende biedschema:
Dbl = Straf.
2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 .
3 = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 = Echt en is Mancheforcing. Geeft een 5- en liefst een 6-kaart aan.
3 = Conventioneel: geeft een 4-kaart aan (fungeert dus als Stayman) en ontkent een schoppen-stop.
3SA = Conventioneel: het ontkent een -stop en geen 4-kaart .
4 = Om te spelen, zes of meer 's.
 
* Na het verplichte 3 -bod op 2SA zijn de biedingen als volgt:
pas = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Lange en zwak, echt en niet-forcing, wil spelen.
3 = Echt met 5+kaart (NB: 6-9 hcp).
3 = Conventioneel: belooft een 4- kaart en ook een -stop.
3SA = Conventioneel: belooft een -stop, geen belangstelling voor 4-kaart .


Belangrijke punten zijn:
Een doublet is voor straf !
Een bod in een kleur op 2- niveau is om te spelen.
Een bod in een kleur op 3- niveau is Mancheforcing.
De kleur van de tegenpartij fungeert als Stayman en vraagt naar een vierkaart in de ongeboden hoge kleur(en) ; tevens ontkent het een stop in de volgkleur.
3 SA ontkent een stop in de volgkleur en ontkent belangstelling voor een hoge kleur.
Eerst 2SA en dan de kleur van de tegenpartij bieden belooft een stop in de kleur van de tegenpartij en vraagt naar vierkaart in de ongeboden kleur(en).
Eerst 2SA en dan 3SA belooft een stop in de kleur van de tegenpartij en ontkent belangstelling voor een hoge kleur.


Voorbeelden:
Voorbeeld A
Noord  Oost  Zuid  Indien er niet was tussengeboden zou je met beide handen naar 2 getransfereerd hebben. Nadat openaar dan 2 heeft geboden bieden we met hand I 3SA en met hand II passen we op 2. Maar wat doen we nu na het 2 volgbod?
1SA  2  ? 
Hand I  Hand II   
Bx
HVxxx
ABx
xxx
  xx
HBxxxx
xx
xxx
    Met behulp van Lebensohl bieden we met hand I 3, mancheforcing met een 5-kaart .
Met hand II bieden we eerst 2SA (Lebensohl) en na partners verplichte 3 antwoord bieden we dan 3 (niet forcing, om te spelen).
Voorbeeld B
Noord  Oost  Zuid  Indien er een tussenbod in een lagere kleur gedaan wordt is er nog een ander bod mogelijk:
1SA  2  ? 
Hand I  Hand II  Hand III 
HVxxx
Bx
ABx
xxx
  HVxxx
xx
xxx
xxx
  HVxxx
Bx
xxx
Hxx
  Met behulp van Lebensohl bieden we met hand I 3, mancheforcing met een 5-kaart .
Met Hand II bieden we gewoon 2, competitief. Met hand III bieden we eerst 2SA (Lebensohl) en na partners verplichte 3 antwoord bieden we dan 3 (inviterend).
Voorbeeld C
Noord  Oost  Zuid  Wat bieden we nu indien we een lage kleur bezitten?
1SA  2/  ? 
Hand I  Hand II  Hand III 
xx
Bx
HBxxxx
xxx
  xx
Bx
xxx
HBxxxx
  xx
Bx
AHBxxxx
xx
  De tegenpartij heeft na partner's 1SA tussengeboden en wij willen domweg onze eigen lage kleur op maximaal 3-niveau spelen.
Met behulp van Lebensohl bieden we met beide handen 2SA. Na partners verplichte 3 antwoord passen we dan gewoon met hand II en met hand I bieden we dan 3.
Met hand III bieden we direct 3, forcing zonder stop in de tussengeboden kleur.
Voorbeeld D
Noord  Oost  Zuid  Wat bieden we nu met gebalanceerde handen?
1SA  2/  ? 
Hand I  Hand II   
ABxx
HVxx
Bx
Bxx
  HVxxx
HVxx
xx
Bx
    Met hand I bieden we 3/ in de tussen geboden kleur; Stayman. Indien partner een 4-kaart hoog ontkent bieden we 3SA of passen op het 3SA antwoord van partner.
Met hand II bieden we weer 3/ maar nu is het waarschijnlijk beter 4 te bieden na partners eventuele 3SA antwoord.
Voorbeeld E
Noord  Oost  Zuid  Wat bieden we met sterke handen zonder 4-kaart hoog en zonder stop in de tussengeboden kleur?
1SA  2  ? 
Hand I  Hand II   
x
Vxx
HBxx
AVBxx
  Hx
xxx
Hxx
AVxx
    Met hand I bieden we direct 3SA. Dit bod belooft een mooie hand zonder -stop.
Met hand II hebben we wel een stop. We bieden dus eerst 2SA en na partners verplichte 3 bod bieden we 3SA.
Voorbeeld F
Noord  Oost  Zuid  Wat bieden we met sterke gebalanceerde handen met een 4-kaart hoog waar we ofwel 4 in een hoge kleur, 3SA of 5 in een lage kleur willen spelen.
1SA  2  ? 
Hand I  Hand II   
x
HVBx
Hxx
Hxxxx
  Hxx
HVBx
xx
Hxxx
    Het belangrijkst is om een 4-4 -fit te onderzoeken. Indien er geen fit is moet er onderzocht worden of er een stop aanwezig is.
Met hand I bieden we 3. Dit bod belooft een mooie hand met 4-kaart (Stayman) zonder -stop.
Met hand II hebben we wel een stop met een 4-kaart . We bieden dus eerst 2SA en na partners verplichte 3 bod bieden we 3.