Bridge logo

Kleurrijk Cuebod

 
Het kleurrijke cuebod is een verdedigende methode om handen te tonen met een 5-5 verdeling, nadat de tegenpartij opende met een kleur.

Opening  Cuebod Betekenis
1- 2 5-5 of beter met ruitens en hartens
1- 2 5-5 of beter met klaveren en schoppens
1- 2 5-5 of beter met klaveren en schoppens
1- 2 5-5 of beter met ruitens en harten
Partner kan nu, op een niveau dat hij wenselijk vindt, een van de twee kleuren bieden. Hoe hoog hij die kleur steunt hangt natuurlijk af van hoe goed zijn hand is.
Ook zou hij 2SA kunnen bieden of de kleur van het cuebod verhogen: deze biedingen zijn forcing met een poging de manche of een slem te bereiken.
Bijvoorbeeld:

Noord  Oost  Zuid  West
(1)  2  pas  3
3 belooft mancheinteresse voor de ruiten- of hartenkleur. Er wordt van de cuebieder verwacht dat hij met minder dan 10 punten, zijn bekende kleur zo goedkoop mogelijk biedt. In dit geval 3. Ieder ander bod belooft meer dan 10 punten.

Wanneer de tegenpartij twee kleuren heeft geboden, belooft een cuebod in de kleur van de openaar, de andere twee kleuren. Een cuebod in de kleur van de partner van de openaar een echte kleur belooft met een extreem mooie hand.

Na een zwakke opening op tweeniveau belooft een cuebod twee (nog onbekende) vijfkaarten met een mooie hand.

Alhoewel het kleurrijk cuebod geen tweekleurenspellen van verschillende kleur kan tonen, zoals bijvoorbeeld wel kan met het Michaels cuebod, heeft het wel als voordeel, dat het een heel eenvoudig te onthouden conventie is.

Volgens bronnen is de conventie ontwikkeld door Dorothy Hayden Truscott.