Bridge logo

Kleur Preferentie Signalen

 
Dit is een methode van signaleren waarbij een verdediger aan partner vraagt een specifieke kleur terug te spelen. Deze methode, ontwikkeld door Hy Lavinthal, heeft een grote invloed gehad op het verdedigende aspect in bridge.
Het signaal heeft nooit betrekking op de voorgespeelde kleur en ook niet op de troefkleur. De essentie van het Kleur Preferentie signaal is het volgende: Wanneer een speler een kleur voorspeelt en het lijkt er op dat er een andere kleur doorgespeeld moet worden dan speelt partner een hoge kaart bij wanneer hij een hogere kleur terug gespeeld wil hebben en een lagere kaart wanneer hij een lagere kleur terug gespeeld wil zien.
Wanneer het signaal goed wordt toegepast stoort het niet met andere manieren van signaleren zoals Lengte- en Echo signalen.
In gewoon Kleur preferentie signaal kan in onderstaande hand goed gebruikt worden:
  H x x
x x
H x x x
H x x x
 
2
x x x x
B T 9 x
B T 9 x
   
   
WestNoordOostZuid
   1
pas1SApas3
pas4allen passen
West start met 2. Oost neemt het aas en komt terug met schoppen, getroefd door West.
Welke kleur speelt West terug nadat hij getroefd heeft?
Om hem te helpen signaleert Oost in de tweede slag met de hoogte van de kaart die hij terug speelt.
Indien hij bijvoorbeeld onderstaande hand bezit
  A T x x 2
x
V x x x
A V x
 
dan speelt hij 2 terug met de wens dat West met klaveren terug komt, de laagste van de overgebleven kleuren. Maar bezit Oost:
  A T x x 2
x
A V x
V x x x
 
dan speelt hij T terug, aangevend dat hij graag ruiten teruggespeeld ziet, de hoogste van de overgebleven kleuren.

Kleur Preferentie Signalen kunnen ook worden gebruikt om de locatie van een entree aan te geven:
  B x
x x x
A V T x x x
B x x
 
A x
V T x x x x
x x
x x x
   
   
Tegen Zuids 3SA start West met 7 waarop Oost de heer bijspeelt welke slag Zuid laat houden. Oost komt terug met B voor Zuids aas.
Onder dit aas moet West nu harten vrouw bijspelen!!! waarmee hij aangeeft dat hij graag een schoppen teruggespeeld zien wanneer Oost aan slag zou komen!!

Soms kun je al op de uitkomst kaart een Preferentie Signaal geven:
WestNoordOostZuid
3Doublet44
allen passen
West bezit bijvoorbeeld:
  x x
B x x x
H B T x x x 2
-
 
West zou graag willen dat Oost de eerste slag wint en klaveren terug komt voor een introever!
De grootste kans dat Oost aan slag komt is met ruiten aas. Wanneer West nu met 2 start kan dat gezien de bieding niet de 4e van boven zijn en moet dat wel een signaal zijn voor de klaveren!