Bridge logo

1 opening met Kaplan Inversie

 
In de meeste biedsystemen is de 1/ opening vaak gelimiteerd volgens onderstaande criteria:
  1. De echt sterke handen worden geopend met 2
  2. Zeer lange kleuren worden geopend op 4-niveau (4/ als sterk en transfer en 4/ als echt en om te spelen)
  3. Sterke drie-kleurenspellen worden vaak via een multi 2 geboden
  4. Sterke gebalanceerde handen worden geopend via 2 of SA openingen
  5. Zwakke handen met een 5-kaart hoog en een 4-kaart laag worden geopend met 2/ (Muiderberg)
Dit betekent dat een opening in en hoge kleur gelimiteerd is zonder een van bovenstaande mogelijkheden.

Na een 1/ opening spelen we het 1SA antwoord als forcing met daarin de Kaplan inversie. Het 2 t/m 3 antwoord belooft steun in de geopende kleur (met de diverse puntenkracht en verdeling, Bergen).

Kaplan Inversie
De normale kaplan inversie is vrij eenvoudig: Na een 1 opening belooft het 1 antwoord van partner een 0-4 kaart schoppen zonder dat een andere mogelijke kleur te bieden is, en het 1SA antwoord belooft een 5-kaart schoppen.
Na 1-1 belooft een 1SA herbieding van de openaar een 4-kaart schoppen met 11-15 punten en zonder 4-kaart schoppen wordt de beste lage kleur geboden. Het verdere bieden gaat na 1-1/1SA vrijwel hetzelfde als na 1-1SA.

Na een 1 opening wordt met alle zwakke handen eerst 1SA geboden.

1 - 1 Kaplan Inversie (0-4 kaart schoppen)
1SA   Gebalanceerde hand met een 4-kaart schoppen, of een ongebalanceerde hand met een 4-kaart ruiten: altijd zwak.
pas om te spelen
2 om te spelen
2 om te spelen
2 om te spelen
2 om te spelen
2SA Manche invite, ontkent een 4-kaart schoppen
 
1 - 1 Kaplan Inversie (0-4 kaart schoppen)
2   5-kaart harten + 4-kaart ruiten: minimale hand
pas om te spelen
2 zwak, voorkeur voor de harten kleur: zeer waarschijnlijk met een dubbelton
2/3/4 om te spelen, of een invite
2SA transfer voor de klaveren kleur
3 transfer voor de ruiten kleur
3 Manche poging met misschien betere hartens
3 Slempoging voor de harten kleur!
 
1 - 1 Kaplan Inversie (0-4 kaart schoppen)
2   zwak met harten, waarschijnlijk een 6-kaart.
pas om te spelen
2 mooie hand (onderzoek een SA contract), of een mancheforcing met een lage kleur
2SA transfer voor de klaveren kleur
3 transfer voor de ruiten kleur
3 Manche poging met misschien betere hartens
3 Slempoging voor de harten kleur!
 
1 - 1 Kaplan Inversie (0-4 kaart schoppen)
2   4-kaart schoppen plus overwaarde.
pas om te spelen
2SA transfer voor de klaveren kleur
3 transfer voor de ruiten kleur
3 Manche poging met misschien betere hartens
3 Slempoging voor de harten kleur!
3 Invite
4 om te spelen
 
1 - 1 Kaplan Inversie (0-4 kaart schoppen)
2   Riton 2, belooft 16+ punten na een 1M-1SA- biedverloop
pas om te spelen wat partner verder ook bezit
2 relay, wachtbod om partner zijn hand te laten omschrijven. 3/ na dit 2 bod is inviterend.
2 Zwak met 2-kaart steun, vraagt partner te passen!
2 Mancheforcing! Partner heeft immers geen lange schoppen kaart
3/ Zwak met een lange kleur
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
2   4+kaart ruiten, zwak
pas om te spelen
2 zwak, voorkeur voor de harten kleur: zeer waarschijnlijk met een dubbelton
2 Constructief: mooie schoppens, geen forcing
2SA transfer voor de klaveren kleur
3 transfer voor de ruiten kleur
3 transfer voor de harten kleur (Manche poging of beter)
3 Mancheforcing, slempoging
3 Lange schoppen kleur, forcing (wanneer je wilt inviteren bied je eerst 2 gevolgd door 3
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
2   over het algemeen een 6+kaart harten, zwak
pas om te spelen
2 zwak met waarschijnlijk een 6+kaart schoppen
2SA transfer voor de klaveren kleur
3 transfer voor de ruiten kleur
3 transfer voor de harten kleur (Manche poging of beter)
3 Mancheforcing, slempoging
3 Lange schoppen kleur, forcing (wanneer je wilt inviteren bied je eerst 2 gevolgd door 3
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
2   3+kaart schoppensteun, zwak
pas om te spelen
2SA Check back, openaar biedt 3/ waarmee hij een korte kleur belooft in de andere niet geboden lage kleur, 3 belooft een 3-5-3-2 verdeling met een minimale hand, 3 belooft een minimale hand met een 4-5-2-2 verdeling en 3SA belooft een maximum hand met een 4-5-2-2 verdeling.
3 cue bod, forcing
3 cue bod, forcing
3 Dubbele fit! (hierna worden cues geboden)
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
2SA   Jacoby 2SA (forcing met schoppensteun)
3 Niet geinteresseerd in de manche! Hierna:
3 : single- of renonce klaveren: hernieuwde manche poging
3 : single- of renonce ruiten: hernieuwde manche poging
3 : dan maar een deelscore.
3 manchepoging geaccepteerd met toch wel minimale waardes
3 manchepoging geaccepteerd: dubbele fit
3 manchepoging geaccepteerd: harten fit
3SA manchepoging geaccepteerd: partner kiest!
4 manchepoging geaccepteerd: splinter (geen ruiten controle)
4 manchepoging geaccepteerd: splinter (geen klaveren controle)
4 manchepoging geaccepteerd: minimum. vraagt partner te passen
4 manchepoging geaccepteerd: minimum. vraagt partner te passen
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
3   schoppensteun, lichte manchepoging: niet zo sterk als via 2SA
pas om te spelen
3SA om te spelen, belooft harten controle
4 slem poging: belooft klaver controle en ontkent een harten controle
4 slem poging: belooft ruiten controle en ontkent een harten en klaveren controle
4 Last Train: vraagt naar goede troeven om naar slem door te bieden
4 om te spelen
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
3/   5-5 kaart harten + geboden lage kleur (niet forcing)
pas om te spelen
3 zwak met voorkeur voor de harten kleur
4/ verhoging van partners lage kleur is inviterend.
3, 4x Forcing
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
4/   Splinter, geen controle in de andere lage kleur
4 Last Train; belooft een controle in de andere lage kleur
4 om te spelen
4SA RKC
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
2   Riton 2, belooft 16+ punten na een 1M-1SA- biedverloop
pas Komt zelden voor: zeer zwakke hand met klaveren
2 relay
2 zwak
2 echte schoppens, zwakke hand met misschien slechts 5-kaart schoppens
 
1 - 1SA Kaplan Inversie, 5+kaart schoppen
3   Mooie harten kaart, maar net te slecht voor een 2 opening.
pas om te spelen
3SA om te spelen
3 sterk, geen cue
4 forcing, cue, schoppen controle mogelijk
4 forcing, Last Train, ontkent een klaveren controle


Het nadeel van dit systeem (dat 1-1SA forcing is) is dat u niet in een 1SA eindcontract terecht kunt komen. Ten koste van deze mogelijkheid verkrijgen we wel veel meer precisie betreffende de biedingen van alle andere mogelijkheden. Met behulp van het 1-1-1SA biedverloop zouden we echter nog wel in een 1SA eindcontract kunnen eindigen.

Voorbeelden


Voorbeeld 1:
A x x x   H V 9 x x   1 - 1SA   1= 5+kaart harten
A V x x x   B x   2SA - 3   1SA= 5+kaart schoppen
A H   x x x   4 - pas   3= accepteert manche poging, geen slem interesse
V x   H x x       4= OK


Voorbeeld 2:
Noord
-
A T 9 x x
H x x x
West A V x x Oost
H x x x A x x
H V x x x
B x x T 9 x
H x x Zuid B T 9 x x
V B T 9 x x
B x x
A V x
x
 
West Noord  Oost Zuid 
pas 1  pas 1SA  1=5+kaart harten
pas 2  pas 3  1SA=5+kaart schoppen
pas 4  pas pas  2=minimum hand, mogelijke missfit
      3=transfer voor 3 (manche poging)
      4=manche geaccepteerd


Voorbeeld 3:
Noord
H x
V B x x x
B T x
West x x x Oost
A V T x x x -
T A 9 x x x
9 x x H x x
H x x Zuid A V B 9 x
B 9 x x x
H x
A V x x
T x
 
West Noord  Oost Zuid 
pas pas  1 pas  1=5+kaart harten
1SA pas  3 pas  1SA=5+kaart schoppen
4 pas  5 pas  3=tenminste een 5-5 verdeling
pas pas     4=invite
      5=manche geboden vanwege vele 1e controlesVoorbeeld 4:
Noord
V 9 x x x
A V T
V 9 x
West 9 x Oost
x x A T x
B x x x -
A B x x H T x x x x
B x x Zuid H T x x
H B x
H 9 x x x x
-
A V x x
 
West Noord  Oost Zuid 
pas pas  pas 1  1=5+kaart harten
pas 1SA  2 3  1SA=5+kaart schoppen
3 Dbl  4 4  3=belooft in dit geval schoppens
Dbl pas  pas Rdbl    3 Dbl=dubbele fit
pas pas  pas  


Voorbeeld 5:
Noord
A T x x
x x
x x x x
West V B x Oost
x H V B x x
A H 9 x x V x x
A V x 9 x x
H T 9 x Zuid x x
9 x x
B T x
H B T
A x x x
 
West Noord  Oost Zuid 
 pas  pas pas  1=5+kaart harten
1 pas  1SA pas  1SA=5+kaart schoppen
2 pas  2 pas  2=Riton 2 (16+)
3 pas  4 pas   2 =Relay
      3=Harten+klaveren, goede hand
      4=om te spelen


Voorbeeld 6:
Noord
A H x
V 9 x x x
9 x
West A T x Oost
B x x V T
A B H T x x x
B T x x x x x
H 9 x x x Zuid x x
9 x x x x
x
A H V x
V B x
 
West Noord  Oost Zuid 
pas 1  pas 1SA  1=5+kaart harten
pas 2  pas 4  1SA=5+kaart schoppen
pas pas  pas   2=Minimum opening met schoppen fit
       4 =om te spelen
     
     Voorbeeld 7:
Noord
A H B x x
V x
x x x
West A x x Oost
V x x T 9
x x B T x
V x x A H x x
V T 9 x x Zuid B x x x
x x x
A H 9 x x x
B T 9
H
 
West Noord  Oost Zuid 
   pas 1  1=5+kaart harten
pas 1SA  pas 2SA  1SA=5+kaart schoppen
pas 3  pas 4  2=Minimum opening met schoppen fit
pas pas  pas    2SA =sterk, vraagt om info
      3=lange harten kleur
      4=om te spelen


Voorbeeld 8:
Noord
H V T x x x
x
H T x
West x x x Oost
x x B 9 x
x x V T x x
A B x x V 9 x x x
H V x x x Zuid T
A x
A H B 9 x x
x
A B 9 x
 
West Noord  Oost Zuid 
 pas  pas 1  1=5+kaart harten
pas 1SA  pas 2  1SA=5+kaart schoppen
pas 2  pas 3  2=Riton: 16+
pas 3  pas 4   2 =relay
pas pas  pas   3=lange harten kleur
      3=forcing! (anders in een eerder stadium 2 geboden)
      4=om te spelen


Voorbeeld 9:
Noord
A T x x x
9 x
H V 9 x
West V x Oost
9 x H B x x x
B x V x x
B T x x x
B T x x x Zuid A x x x
V
A H T x x x
A x x x
H 9
 
West Noord  Oost Zuid 
    1  1=5+kaart harten
pas 1SA  pas 2  1SA=5+kaart schoppen
pas 2  pas 2  2=Riton: 16+
pas 3  pas 4   2 =relay
pas 4SA  pas 5  2=lange harten kleur
pas 6  pas pas  3=forcing! , echte ruitens
pas      4=ruiten fit
      4=cue
      4SA=RKC
      5=2 van de 5 azen + troef vrouwVoorbeeld 10:
Noord
A B T x
A V B T x
B x
West H x Oost
H V 9 x x x -
H x x 9 x x
x x x A V x x x
x Zuid T 9 x x x
x x x
x x
H T 9
A V B x x
 
West Noord  Oost Zuid 
 1  pas 1  1=5+kaart harten
pas 2  pas 3SA  1=0-4 kaart schoppen
pas pas  pas   2=Goede hand, 4-kaart schoppen
       3SA =wat anders?