Bridge logo

Slembieden 1430 volgens Kantar

 
NB: Zie ook laatste pagina over Splinter, RKC en E-RKC!

RKC alleen als1)kleur is gesteund, of direct nadat 5+kaart is aangegeven.
2)na een conventie zoals CBS, MSA of 4e kleur.

(CBS=CheckBack Stayman en MSA=Minor Suit Ask)

I: Azenvraag
Antwoorden op 4SA:
5=1 of 4 van de 5 azen
5=0 of 3 van de 5 azen
5=2 of 5 van de 5 azen
5=2 of 5 van de 5 azen + troef vrouw
5SA=2 van de 5 azen + renonce
6x=1 aas + renonce in de x-kleur als x lager is dan de troef kleur.
Een bod in de kleur van de tegenpartij is nooit RKC! Als de tegenpartij geopend heeft is 4SA nooit kwantitatief! Wanneer de tegenpartij heeft geopend of tussengeboden is 4SA RKC!
 
II:Vragen naar Troef Vrouw
Het opvolgend bod na het RKC-antwoord op het vragen naar de azen vraagt naar het bezit van troef vrouw.
Na het 5 antwoord vraagt 5 naar troef vrouw. (/ troef)
Na het 5 antwoord vraagt 5 naar troef vrouw, indien troef is.
Na het 5 antwoord vraagt 5 naar troef vrouw, indien troef is.
Antwoorden:
- Zonder troef vrouw wordt de afgesproken troefkleur herboden.
- Met troef vrouw zonder extra's wordt de afgesproken troefkleur met sprong herboden.
- Bod in een kleur belooft een heer in die kleur + troef vrouw (of 10 troeven samen).
- 5SA belooft troef vrouw zonder een extra heer maar wel een vrouw in de eerste zijkleur of extra troeflengte.
 
III:SKA (Specific King Ask)
Wanneer er een lage troefkleur is, is afgesproken dat 5SA geen SKA vraagbod is.
 
5SA na een RKC antwoord is SKA.
De 5SA bieder garandeert het bezit van 5 azen + troefvrouw.
5SA vraagt de laagste kleur te bieden waarin een heer aanwezig is.
Met 3 heren is het antwoord 6SA (of 7 in de overeengekomen kleur als dat een 9-kaart of beter is).
Als antwoorder 13 slagen kan zien biedt hij 7 in de kleur. 6SA ontkent dat dus!
 
Na een H-tonend antwoord na het vragen naar troef vrouw is 5SA een 2e SKA. Afzwaaien steeds in troefkleur.
Met de heer in de 2e SKA-kleur: 1e stap = Hxx(x), 2e stap = Hx, steun de kleur met HVx. Jump in troef met singl. Tweede SKA in kleur waarin H al is ontkend is nu dus een vraag naar 3e controle.
5SA na een RKC antwoord is SKA.
 
IV:SSA (Specific Suit Ask - vraagt naar het bezit in specifieke kleur.)
Alleen na een antwoord op RKC of een heer tonend antwoord op de vrouwen vraag. De vrager heeft bijvoorbeeld
A(H)x.
Antwoorden:
- Zonder controle afzwaaien in troefkleur.
- 1e stap: 3e controle: xx (met voldoende troeven)Vx, Ax, AVx.
- 2e stap: 2e controle Hxx(x).
- 3e stap: 2e + 3e controle: Hx.
- Steun de ask-kleur met HVx.
- Sprong in troefkleur: singleton (indien voldoende troef).
- Na een SSA in kleur die antwoorder al geboden heeft: 1e stap V, 2e stap H, steunen met HV(x).
 
V:E-RKC (Exclusion Keycard Blackwood)
Sprong in kleur renonce boven splinter-niveau.
(1-2-4 = E-RKC)
 
Antwoorden volgens RKC, maar een aas in de korte kleur telt niet mee.
Het opvolgende bod is nu Vrouwen vraag.
5SA is SKA tenzij vrouwen vraag nog mogelijk is. Vrouwen vraag prevaleert dus!
Een bod in een willekeurige andere kleur is SSA.
Het herbieden van de renonce-kleur is SSA in de kleur die nodig geweest zou zijn voor de vrouwen vraag.
Ook na E-RKC spelen we DopiRopi: D =0/3. Let op: 1 - 4 en 5/ blijven gewoon om te spelen!
 
VI:GSF (Grand Slam Force)
 
5SA met troef: 6 = A of H, 6 = V of 10 troeven, 6 = +1, 6 = negatief, 7 = 2 tophoneurs.
5SA met troef: 6 = A of H, 6 = V of 10 troeven, 6 = negatief, 7 = 2 tophoneurs.
Na 6 vraagt 6 naar extra lengte, waarna 6/ deze extra lengte ontkent.
 
VII:4SA Opening
 
5 = geen aas, 5// = die aas, 6 = -aas.
 
VIII:RKC - Met afgesproken lage kleur
 
Als klaveren de afgesproken troefkleur is, is 4 met sprong geboden het RKC vraag bod!
Als ruiten de afgesproken troefkleur is, is 4 met sprong geboden het RKC vraag bod!
 
Behalve indien de lage kleur direct gesteund wordt: dan is een bod op 4-niveau in die lage kleur RKC!!
Dus na: 1-2/3 = 4 RKC.
en na: 1-2/3 = 4 RKC.
en na: 1-1-2/3 = 4 RKC.
Maar als er direct een tussenbod is geweest:
na: 1-(1/)-2-(pas) = 4 RKC.
Maar als er een niet direct tussenbod is geweest:
na: 1-(pas)-2-(2/3x) = 4 weer RKC.
 
Na een antwoord van 0-azen is 4SA om te spelen
 
Na een lage kleuren fit op 2-niveau:
1-2 (2SA)   1-2   1-2
4 (RKC)-4 (1 aas)   2-4 (RKC)   2-4 (RKC)
4 vraagt naar V     4 (1 aas)-4SA = vraagt naar V
4SA = -cue     -5 = om te spelen
5 = om te spelen     -5// = SSA
5// = SSA    
En ook na tussenbod:
1 - (pas) - 2 - (2/3x)
4 = RKC
 
Na een lage kleuren fit op 3-niveau:
1-1   1-1   1-2
2-3 (MF)   2-3 (MF)   2-3 (Splinter)
4 = RKC   4 = RKC   4 = RKC
EN .....
1-3   1-3   1-2
4 (Splinter)-5 (cue)   4 = RKC   3-3 (stop)
6   4x = E-RKC   3 (stop)-4 (sign-off)
 
Na een lage kleuren fit op 4-niveau:
Het hangt van voorgaande biedingen af of het bod sign off, invite of slamtry is! Als beide handen gelimiteerd zijn b.v. sign off.
  Klaver: 4 is de vraag en 4SA ruiten-cue.
  Ruiten: 4 is de vraag en 4SA harten-cue. tenzij door iemand als 1e geboden is: 4=RKC!) Als ook schoppen een first-bid-suit is wordt 4SA = RKC!)
1-1
2-4 = jump-preference = slempoging, geen RKC!
 
1-2   1-1   1-2
3-4   2-4 (MF)   2-3 (RKC)
4 = RKC   4SA = -cue   4 -4 = RKC
4 = cue   4 = RKC   4-5 = sign off
 
1-2   1-1   1-2   1-2
2-3   2-4 (MF)   4-4SA =-cue   2-2
4 -4SA = RKC!   4SA = RKC!   -4 = RKC   3 -4
      4 = RKC
NB: ! = Indien en eerst geboden kleuren zijn wordt 4SA RKC!!
4 en 4 zou een sign off in de eerst geboden hoge kleuren zijn.
 
IX:Vrouwen vraag - Met afgesproken lage kleur
 
Na een antwoord 0/3 of 1/4 op RKC is 5/ als opvolgend bod vragen naar de vrouw tegenover 3 of 4, anders sign off. Tegenover 0 of 1 is het daar op volgende bod vragen naar troef vrouw.
Als 4SA-rebid het opvolgende bod is na het antwoord op RKC: Sign off indien 0 azen.
Anders vragen naar troef vrouw. Indien niet het opvolgende bod, dan is het "SKA". (Het vragen naar troef vrouw heeft voorrang)
1 - 1 - 2 - 3 (mf) - 4 (RKC) - 4 (1) - 4 = vragen naar troef vrouw ( 4SA zou SKA zijn)
 
X:Na een manche forcing splinter
 
RKC na een manche forcing splinter (belooft ook 1+ keycard!) is 4 in de overeengekomen minor RKC. Als dat niet kan, het laagste bod in een nieuwe kleur. Een andere kleur = cue.
1-1   1-1
2-3 (MF - MancheForcing)   3-4 = RKC met troef
4 = splinter -4 = RKC met -troef    
 
 
XI: E-RKC (bod boven de splinter)
Opvolgende bod (inclusief 4SA) = Vragen naar troef vrouw.
 
1-2   1-2   1-(1) -4 = E-RKC
4 = E-RKC (3 = splinter)   5 = E-RKC (4 = splinter)    
 
Na een E-RKC-antwoord is een bod in een niet-overeengekomen-kleur forcing. Het vraagt naar troef vrouw. Of is SSA wanneer troef vrouw al bekend is. Als 4SA niet vraagt naar troef vrouw, is het SKA.
Het vragen naar troef vrouw prevaleert dus!
 
Een bod boven de kleur die vraagt naar troef vrouw is SSA. Bod in renonce-kleur = SSA in de kleur die vraagt naar troef vrouw.
 
1-2   1-2   1-2
4 = E-RKC-5 (2)   2-4 = E-RKC   2-4
5 = SSA-5SA (xx of Vx)   5 (2)-5 = troef V?   5 = E-RKC (4 = RKC!)
6    
 
1-1   1-1
3-3   3-3
4 = RKC met troef -4SA (0 of 3)   4! = RKC met troef (met echte 's kun je eerder steunen)
5 = troef V?   4 = E-RKC.
 
XII:Renonce tonende antwoorden op RKC
beginnen bij verhoging, of de vraag-kleur.(net als 4SA-5SA).
 
Na het antwoord op de (E)RKC is het opvolgende bod (niet de troefkleur) vragen naar troef vrouw.
 
Als 4 RKC is:5 =0 of 2 azen + een nog onbekende renonce.
:5 =1 of 3 azen + renonce .
:5 =1 of 3 azen + renonce .
:5 =1 of 3 azen + renonce .
Als 4 RKC is:5 =0 of 2 azen + een nog onbekende renonce.
:5 =1 of 3 azen + renonce .
:5 =1 of 3 azen + renonce .
:6 =1 of 3 azen + renonce .
Als 4 RKC is:5 =0 of 2 azen + een nog onbekende renonce.
:5 =1 of 3 azen + renonce .
:6 =1 of 3 azen + renonce .
:6 =1 of 3 azen + renonce .
Als 4 RKC is:5 =0 of 2 azen + een nog onbekende renonce.
:6 =1 of 3 azen + renonce .
:6 =1 of 3 azen + renonce .
:6 =1 of 3 azen + renonce .
 
1-2   1-2SA   1-1SA
3 (splinter)-4 = RKC   3-3 (cue + 4-krt   2-3 (splinter + goede fit)
5 = 2 azen met renonce   4 = RKC   4 = RKC
        4 = om te spelen
 
1 - (3) - 4 - (pas) , 4 = last train: stelt ruiten vast als troefkleur
4 = RKC - (pas) - 5     , 5 = 0-2 met onbekende renonce. (moet bijna klaver zijn) (4 zou na 4 sign off zijn)
 
XII:RKC voor de lage kleuren na een SA Opening.
 
1SA-2   2SA-3 (=/)   2SA-3 3 (=/)
3-3 (6-krt )   4 (fit)-4 = RKC   4 (fit)-4 = RKC
4-4 = RKC   4 (H telt mee?   4 4
4 (1)-4SA = sign off!    
 
XIII: Lage kleur niet overeengekomen op 2- of 3-niveau.
Alleen RKC als de niet overeengekomen-kleur is herboden! RKC dan niet in de kleur zelf.
 
1-1/
2-4 = RKC (4 =slem-poging, 4SA=-cue en 3 = echt, 5kaart)
 
1-1   1-1   1-1
2-4 = RKC (4SA=-cue)   2-4 = RKC   1/-3 = niet forcing
-3 = splinter   -3 = echt   4 = RKC ook als 1 is geboden
-4 = echt    
 
2-2   1-1   1-1
3-4 = slempoging   3-3   2-3 = mancheforcing
-4 = RKC   4 = RKC   4 = RKC
 
1-1SA
3-3 = 6+kaart
-4 = -fit
-4 = cue
4 = RKC (4=slempoging)
 
XIV:Conditional Roman Keycard Blackwood.
 
Meestal begin teen slem onderzoek met harten of schoppen als troef met een controle- of splinter-bod.
Alleen wanneer de gecombineerde handen sterk genoeg zijn om een slem mogelijk te maken en er controles zijn in alle kleuren zal men vaak doorgaan met RKC als check of er tenminste vier van de vijf keycards in de gecombineerde handen aanwezig zijn.
Het komt echter wel eens voor dat u sterk genoeg bent om RKC te gebruiken, maar er geen zekerheid is over de controles in de zij-kleuren. Wanneer de kracht van de antwoordende hand niet gelimiteerd is kan 'Last Train' een goed te gebruiken gereedschap zijn. Tegenover een gelimiteerde waarmee een splinter bod is gedaan echter, zal Conditional Roman Keycard Blackwood (C-RKC) een betere manier van bieden zijn! Het C-RKC-vraag-bod toont een controle in de geboden kleur (niet de splinter kleur) en vraagt tegelijkertijd naar het aantal keycards van partner (onder de voorwaarde dat partner ook een controle heeft in de 4e kleur). Zonder de benodigde controle, zwaait partner af, en biedt de troefkleur zo goedkoop mogelijk (onafhankelijk van het aantal keycards die hij bezit). Net als bij RKC kan de C-RKC methode alleen worden toegepast indien alle antwoorden verantwoord zijn!
Er kan zich bijvoorbeeld een probleem voordoen wanneer er met een sterke hand zonder klaveren controle met 1 geopend wordt en partner antwoord met 4 (splinter). Met C-RKC kunt u nu 4 bieden, hetgeen een schoppen-controle belooft en vraagt naar het aantal keycards onder de voorwaarde dat partner ook een controle heeft in de 4e kleur, klaveren dus.

De bieding gaat zoals hieronder is weergegeven:
1-4 =10-12 punten met een renonce
4-4SA =1 of 4 keycards + klaveren controle.
-5 =0 of 3 keycards + klaveren controle.
-5 =2 keycards + klaveren controle, geen troef V.
-5 =geen klaveren controle.
-5 =2 keycards + klaveren controle + troef V.
 
Wanneer openaar een klaveren controle heeft, maar geen schoppen controle gaat de bieding als volgt:
1-4 =10-12 punten met een renonce
5-5 =1 of 4 keycards + schoppen controle.
-5 =geen schoppen controle.
-5 =0 of 3 keycards + schoppen controle.
 
Voorbeeld: (met biedingen zoals in SamBal):
AHxxx   Vxxx
xxxx   AH
A   Bxx
Hxx   VBxx
1-3  3 = 4+kaart troefsteun, 13+punten, gebalanceerd.
3-3  3 = 13+ punten met ergens een singleton, 3 is relay.
4-4  4 = 13-15 met singleton .
   4 = C-RKC vraagt onder voorwaarde dat partner controle bezit.
5-6  5 = 2 keycards + klaveren controle: geen V.
 
 
Splinter
 
I. Een nieuwe kleur direct met dubbele sprong geboden sprong: is een splinter bod en gaat akkoord met de laatst geboden kleur.

Na 1 = 3/ of 3 een splinter bod en na 1 = 3/ of 4 een splinter bod en na
1 = 3/4/ een splinter bod en bijvoorbeeld na 1 = 4/4/ een splinter bod.
 
II. Nadat de troefkleur is vastgesteld: is een sprong in een nieuwe kleur een splinter bod en gaat akkoord met de laatst geboden kleur.

Na 1 - 2 = 3/ of 3 een splinter bod en bijvoorbeeld na 1-2 = 4/4/ een splinter bod. Of na 1 - 2SA = 4// een splinter bod .
 
 
RKC
 
I. Als of troef is: 4SA
 
II. Als of troef is:
IIa. Als of troefkleur is vastgesteld op 1- of 2-niveau:
Het bod direct boven de kleur van een splinter (niet de vastgestelde kleur).
Als klaveren troef is, is 4 RKC en wanneer ruiten troef is, is 4 RKC.
- Na bijvoorbeeld 1 (3// is splinter) = 4 RKC
- Na bijvoorbeeld 1 - 2 ( 3// 4 is splinter) = 4 RKC
IIb. Als of troefkleur is vastgesteld op 3-niveau:
Het bod in een de afgesproken troefkleur op 4-niveau is RKC.
- Na bijvoorbeeld 1 - 1 - 2 - 3 (splinter) - 4 = RKC.
IIc. Als of troefkleur is vastgesteld op 4-niveau:
Het bod in een nieuwe kleur op 4-niveau is RKC.
- Na bijvoorbeeld 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 4 = RKC
(4 kan hier niet omdat het een 1e geboden kleur is!!)
Is een bod in een nieuwe kleur op 4-niveau niet mogelijk dan is 4SA RKC!!
- Na bijvoorbeeld 1 - 1 - 2 - 4 - 4SA = RKC
(4 en 4 kan hier niet omdat het eerst geboden kleuren zijn!!)
 
 
E-RKC
 
I. Het bod boven de kleur van RKC (niet de vastgestelde kleur).
 
- Na bijvoorbeeld 1 (3// is splinter) ( 4 is RKC) = 4//5 E-RKC
- Na bijvoorbeeld 1 - 2 ( 3//4 is splinter) (4 is RKC) = 4/5/ E-RKC
- Na bijvoorbeeld 1 - 2 - 2 ( 3/ 4 is splinter) (4SA is RKC!) = 4/5/ E-RKC
- Na bijvoorbeeld 1 (4// is splinter) (4SA is RKC) = 5// E-RKC