Bridge logo

DE KAMIKAZE 1SA OPENING

 
De Kamikaze SA is een openingsbod ontwikkeld en aangepast door John Kierein. De bedoeling is om met 10-13 punten in de 1e of 2e hand te openen. De conventie is gepubliceerd in Kierein' boek: You Ought to Bid An Average Hand featurning THE KAMIKAZE NOTRUMP. Ook is het gepubliceerd in het tijdschrift Popular Bridge, Volume 11, Nr 2, waar nog sprake was van een opening met 9-12 punten.

De opening wordt ook wel genoemd: Super Zwakke SA, Sub-Zwakke SA, Baby SA. De conventie gebruikt veelal de term KeyCards hetgeen betekent de azen en de heren in het spel.

Wanneer je de Kamikaze SA opening speelt kun je het best in 1e en 2e hand de 2 en 2 opening spelen als zwak met 9-11 punten en tenminste met een 5-kaart. Ook de 2 opening belooft dan 9-11 punten maar dan met of een 4-4-4-1 of 5-4-4-0 verdeling. Deze laatste openingen kunnen natuurlijk voor ieder biedsysteem worden aangepast.
Hieronder een overzicht:

Wanneer open je met een Kamikaze 1SA:
A. 10-12/13 punten, met tenminste een aas of heer, maar niet met drie azen.
B. De verdeling moet ongeveer zijn: 4-3-3-3. 4-4-3-2, 5-3-3-2.
C. Met een lage kleur kan de verdeling zijn: 5-4-2-2 of 6-3-2-2.
D. Met een 5-kaart hoog zal het puntenaantal niet meer bedragen dan 10-11.


Antwoorden op de Kamikaze 1SA Opening:
2: Puppet Stayman.
2: Stayman Relay en mancheforcing.
2: Om te spelen.
2: Om te spelen.
2SA: Transfer bod. Preemptief in of toont een nulton.
3: Transfer bod. Preemptief in of toont een nulton.
3: Transfer bod. Preemptief in of toont een nulton.
3: Transfer bod. Preemptief in of toont een nulton.
3: Belooft 10+ punten in de lage kleuren. Preemptief- of/en inviterend bod.
3SA: Om te spelen.
4: Azenvraag.
4: Transfer voor de hartens.
4: Om te spelen, belooft manchepunten.
4: Om te spelen, belooft manchepunten
5: Om te spelen, belooft manchepunten
5: Om te spelen, belooft manchepunten.
4SA: Inviterend


Na een biedserie van:
1SA - 2
belooft een herbieding van 2 of 2 een 5-kaart met 10-11 punten. De antwoordende hand kan afwijzen met 2SA, 3 of 3. De antwoordende hand kan inviteren met ofwel 3 of 3 om goede puntenkracht en troefsteun voor partners 5-kaart te tonen.

 

Na een biedserie van:
1SA - 2
ontkent een rebid van 2 een 5-kaart hoog. Met een bod op 3-niveau kan de antwoordende hand een inviterend (niet mancheforcing) bod doen, zelfs wanneer dat bod 3 is, en toont een 1-kleurenspel in de geboden kleur. Ook kan de antwoordende hand 2SA bieden hetgeen ook inviterend is (weer niet mancheforcing) met een gebalanceerde hand en redelijke puntenkracht.
Wanneer de antwoordende hand 2 of 2 herbiedt, belooft dit een 4-kaart met 0-14 punten. De openaar kan hier met een 3- of 4-kaart troefsteun op passen. Zonder troefsteun herbiedt de openaar 2 wanneer hij een 4-kaart schoppen heeft. Zonder troefsteun of andere 4-kaart hoog biedt de openaar 2SA met een minimale hand of 3 met een maximum. De openaar kan partners hoge kleur verhogen wanneer hij een 4-kaart steun heeft met maximale waarden, waarop de antwoordende hand besluit wat het contract moet worden.

Met een biedverloop als: 1SA - 2 - 2 - 2 - 2, is partners herbieding van 2SA of 3 inviterend en niet forcing!

Na een biedverloop van:
1SA - 2
zijn alle antwoorden Relay Stayman.

Alle antwoorden van de 1SA openaar onder 3SA niveau vertellen partner over de verdeling en kracht van zijn hand. Hieronder worden enkele biedseries getoond. Het is belangrijk dat ieder bod goed door partner wordt geinterpreteerd.
1SA - 2 - 2 belooft 4- of 5-kaart schoppen
1SA - 2 - 2 belooft altijd een 4- of 5-kaart harten
1SA - 2 - 2SA belooft een lange klaver kleur
1SA - 2 - 3 belooft een lange ruiten kleur
1SA - 2 - 3 belooft een lange ruiten kleur en een 3-3 hoge kleur verdeling
1SA - 2 - 3 belooft 3-2-4-4 verdeling
1SA - 2 - 3 belooft een 2-3-4-4 verdeling
1SA - 2 - 3SA belooft een 4-4-2-3 of 4-4-2-3 verdeling


Hieronder een tabel met de biedingen na een 2 herbod:
1SA - 2 - 2 - 2 - 2SA Relay Herbieding belooft 4-2 verdeling in de hoge kleuren
1SA - 2 - 2 - 2 - 2SA - 3 - 3 belooft 2 klaveren
    - 3 belooft 3 klaveren
    - 3 belooft 4 klaveren
    - 3SA belooft 5 klaveren
1SA - 2 - 2 - 2 - 3   belooft 4-3 verdeling in de hoge kleuren
  - 3 - 3 belooft 2 klaveren
    - 3 belooft 3 klaveren
    - 3SA belooft 4 klaveren
1SA - 2 - 2 - 2 -  3   belooft 5-3 verdeling in de hoge kleuren
  3 - 3 belooft 2 klaveren
    - 3SA toont 3 klaveren
1SA - 2 - 2 - 2 -  3   belooft een 2-4-5-2 verdeling
1SA - 2 - 2 - 2 -  3   belooft een 2-4-4-3 verdeling
1SA - 2 - 2 - 2 - 3SA   belooft een 5-2-3-3 verdeling

 

Hieronder de biedingen na een 2 rebid:
1SA - 2 - 2 - 2SA - 3 Relay Herbieding belooft 3-4 verdeling in de hoge kleuren
1SA - 2 - 2 - 2SA - 3 - 3 - 3 belooft 2 klaveren
    - 3 belooft 3 klaveren
    - 3SA belooft 4 klaveren
1SA - 2 - 2 - 2SA -  3   belooft een 3-5 verdeling in de hoge kleuren
1 SA - 2 - 2 - 2SA -   3 - 3 - 3 belooft 2 klaveren
  - 3SA belooft 3 klaveren
1SA - 2 - 2 - 2SA - 3   belooft een 2-4-3-4 verdeling
1SA - 2 - 2 - 2SA - 3   belooft een 2-4-2-5 verdeling
1SA - 2 - 2 - 2SA - 3SA   belooft een 2-5-3-3 verdeling


Hieronder de biedingen na een 2SA herbieding:
1SA - 2 - 2SA - 3 - 3 Relay Herbieding belooft een 3-3 verdeling in de hoge kleuren
1SA - 2 - 2SA - 3  - 3 - 3 - 3 belooft 4 klaveren
      - 3SA belooft 5 klaveren
1SA - 2 - 2SA - 3 - 3   belooft een 3-2 verdeling in de hoge kleuren
1SA - 2 - 2SA - 3 - 3   belooft een 2-3 verdeling in de hoge kleuren
1SA - 2 - 2SA - 3 - 3SA belooft een 2-2 verdeling in de hoge kleuren


Hieronder de biedingen na een 3 rebid:
1SA - 2 - 3 - 3 - 3 belooft een 3-2 verdeling in de hoge kleuren
  - 3 belooft een 2-3 verdeling in de hoge kleuren
  - 3SA belooft een 2-2 verdeling in de hoge kleuren


Hieronder de biedingen na een 3 rebid:
1SA - 2 - 3 - 3 - 3 belooft 2 klaveren
1SA - 2 - 3 - 3 - 3SA belooft 3 klaveren


De moeilijkheid in de Stayman Relay ligt in het feit dat er fundamentele verschillen in de verschillende biedseries zijn, en daarmee de problemen om die verschillende bij-betekenissen te onthouden. Algemeen gesproken belooft een eerste antwoord een 4-kaart hoog in de andere hoge kleur, of simpelweg een transfer naar een lange lage kleur. Het tweede antwoord laat over het algemeen de distributie in de hoge kleuren zien, en het derde antwoord de verdeling in de lage kleuren.

Zoals bij alle biedmethodes zijn er uitzonderingen. Een uitzondering is die wanneer je een verdeling van 4-2-x-x bezit. Deze uitzondering is hierboven niet behandeld, maar wordt weergegeven zoals hieronder getoond wordt:
2 - 3 belooft een 2-4-5-2 verdeling
2 3 belooft een 2-4-4-3 verdeling
2 - 3 belooft een 2-4-3-4 verdeling
2 - 3 belooft een 2-4-2-5 verdeling
Deze uitzondering kan wat verwarring veroorzaken en kan de hoge kleuren relays complexer maken dan gewoonlijk.

 

Wanneer je niet (meer) geinteresseerd bent in partners verdeling kun je een zogenaamde "Non-bieding" van 4 doen, waarmee de bieding verder gaat met KeyCard vraagbiedingen.
De antwoorden op deze KeyCard Vraagbiedingen zijn:

Eerste stap:  ontkent KeyCards en vrouwen
Tweede stap: toont een vrouw, geen KeyCards
Derde stap: toont 1 KeyCard, geen vrouw
Vierde stap: toont 1 KeyCard met een vrouw
Vijfde stap: toont 2 KeyCards, geen vrouw
Zesde stap: toont 2 KeyCards met een vrouw
Zevende stap: toont 3 KeyCards, geen vrouw

Verder gaand met het KeyCard vraagbod, kunnen we Heren en Vrouwen opvragen:
Eerste stap: toont Geen heer of vrouw
Tweede stap: toont 1 Vrouw
Derde stap: toont 1 heer
Vierde stap: toont 1 heer en 1 vrouw


Door het bieden van een nieuwe kleur kan de antwoordende hand doorgaan met het vragen naar KeyCards. Hij kan de vraagbiedingen ook stoppen door de afgesproken troefkleur of zonder sprong SA te bieden. 4- of 5SA met sprong geboden zijn helemaal inviterend.
Wanneer de distributionele biedserie afgerond is, kan het belangrijk zijn te weten hoeveel honeurs de 1SA openaar in zijn bezit heeft. In onderstaand diagram wordt getoond hoe het aantal top-honeurs wordt aangegeven. Het is belangrijk te onthouden dat er verschillende biedingen gereserveerd zijn voor Relay biedingen.

4 Vraagbod en Antwoorden
  Antwoord Relay bod 2e antwoord Betekenis
4   Vraagbod
4 4   toont 1 aas of heer
4 4 4 = Relay bod
4 4   kan Relay zijn
4 4   toont 1 heer en 2 vrouwen
4 4SA   toont 1 Aas en vrouw of 1 aas met 2 vrouwen
4 4SA 5   is een Relay Bod
4 5   toont 1 aas en 1 vrouw
4 5   toont 1 aas en 2 vrouwen
4 5   toont 1 heer en 3 vrouwen
4 5   toont 1 aas en 3 vrouwen
4 5   toont 1 heer en 4 vrouwen
4 5   toont 1 aas en 4 vrouwen

 

Antwoord Relay 2e Antwoord   Betekenis
4   Vraagbod
4 4   toont 2 heren
4 4 4 Relay Bod
4 4 4 4SA   ontkent vrouwen
4 4 4 5   toont 1 vrouw
4 5   toont 2 vrouwen
4 5   toont 3 vrouwen
4 4   toont 1 aas en 1 heer
4 4 5 Relay Bod
4 5   ontkent vrouwen
4 5   toont 1 vrouw
4 5   toont 2 vrouwen
4 4 SA   toont 2 azen
4 4SA 5 Relay Bod
4 5   ontkent vrouwen
4 5   toont 1 vrouw
4 5   toont 2 vrouwen
4 5   toont 3 heren
4 5 5 Relay Bod
4 5   ontkent vrouwen
4 5   toont 1 vrouw
4 5   toont 1 aas en 2 heren
4 5 5 Relay Bod
4 5   ontkent vrouwen
4 5SA   toont 1 vrouw
4 5   toont 2 azen en 1 heer
4 5   toont 4 heren