Bridge logo

Journalist Uitkomsten

 
De term Journalist komt waarschijnlijk door een aantal artikelen dat zo ongeveer in 1965 verschenen is in het Amerikaanse tijdschrift "Bridge Journal".

Journalist tegen SA contracten
In het "Bridge Journal" werden deze uitkomsten specifiek beschreven tegen een SA contract.

Het schema ziet er als volgt uit:
1: Uitkomst met een AAS: van een serie als AHVBX, AHBx of beter, AHVTx of beter, of van AHT9x of beter
(Aan partner wordt daarmee gevraagd te deblokkeren (een honeur bij te spelen, indien aanwezig), of om anders de lengte van zijn kleur aan te geven door bijvoorbeeld een hoge kaart bij te spelen met een even aantal in de uitgekomen kleur of door met een lage kaart een oneven aantal aan te geven.)
2: Uitkomst met een HEER: van series met AHxx of HVxx
3: Uitkomst met een VROUW: van series beginnend met VBT of HVT9, aan partner wordt gevraagd de BOER bij te spelen om de kleur te deblokkeren.
4: Uitkomst met een BOER: van series met BT(xxx) - een uitkomst met de boer ontkent een hogere honeur.
5: Uitkomst met een TIEN: van series beginnend met AT9, HT9, VT9, ABT of HBT - een uitkomst met de TIEN belooft een tophoneur (A, H of V).
6: Uitkomst met een NEGEN: van series met T9(xxx) - een uitkomst met de NEGEN belooft de TIEN, maar geen hogere honeur (met 987 moet je dus met de 8 starten).
7: Het is gebruikelijk om van een lange kleur met een of twee honeurs te starten met de laagste kaart in die kleur. Het doel van deze uitkomsten is om het partner duidelijk te kunnen maken of hij met de uitgekomen kleur moet(kan) doorgaan of niet.

Een voordeel van Journalist is dat er minder onduidelijkheid bestaat wanneer er van een serie als HBT9xx wordt gestart en een uitkomst met de 10 belooft in ieder geval een honeur zoals Aas, Heer of vrouw.

Journalist tegen kleur contracten
Wanneer u uitkomt tegen een kleur contract is het uw eerste prioriteit honeurkracht te tonen zodat het partnership kan beslissen de kleur door te spelen of om te switchen naar een andere kleur. Deze uitkomsten bestaan uit drie categorien met daarin de specifieke richtlijn voor de voor te spelen kaart. Op deze manier kan dubbelzinnigheid betreffende de uitkomst vermeden worden.

Het schema ziet er als volgt uit:
Uitkomst met een honeur
1: Kom uit met de laagste van twee aanliggende honeurs: Aas-Heer-x, Heer-Vrouw-x, Vrouw-Boer-x, 10-9-x.
2: Wanneer de aanliggende honeurs een dubbelton zijn wordt tegen een slem contract met de hoogste kaart gestart en ook wordt met de hoogste van dubbelton honeurs gestart wanneer het een door partner geboden kleur betreft.
 
Uitkomst met een lage kaart
De standaard uitkomst met de 4e van boven (of 1,3,5 wat je ook maar speelt) wordt vervangen door hoog/laag.
1: Van een oneven aantal kaarten wordt met de laagste gestart.
2: Van een even aantal kaarten wordt met de 3e van boven gestart.
Het voordeel van deze methode is dat partner vaak al bij de eerste slag de kaartverdeling kan weten (weet).
 
Troef start
Indien er geen betere start is geldt voor de start met een troefkaart:
1: Van een even aantal kaarten wordt met de laagste gestart. Wanneer je dus bijvoorbeeld met troef 2 start weet partner dat je ofwel 2 ofwel 4 troeven bezit.
2: Van een oneven aantal kaarten wordt met de middelste kaart gestart, en daarna een lagere kaart.