Bridge logo

Inverted Puppet Stayman

 
Inverted Puppet Stayman, ontwikkeld door de Zwitserse bridge expert Jean Besse, is een verbetering van de gewone Puppet Stayman conventie. Het voordeel ligt daarin dat openaar altijd de leider wordt.
Hieronder wordt het schema getoond waar 3 als Inverted Puppet Stayman wordt gebruikt na een sterke 2SA opening (of na een SA herbieding na bijvoorbeeld een 2 opening). Uw 3/ antwoord na een 2SA opening blijven een onveranderde betekenis houden (transfer).

3: Inverted Puppet Stayman, is mancheforcing en vraagt naar 4- en 5-kaarten hoog:

  3 = ontkent een 4-kaart hoog, maar belooft een 5-kaart hoog.
Met tenminste een 3-4 of 4-3 verdeling in de hoge kleuren biedt de 3 bieder 3SA en vraagt daarmee de SA openaar om met zijn 5-kaart 4/ te bieden.
Met een 3+ en een dubbelton of slechter in een van de hoge kleuren biedt de 3 bieder zijn korte hoge kleur.
 
  3/ = belooft een 4-kaart hoog (3 kan ook nog 4-kaart inhouden)
Bezit de 3 bieder een 4-kaart in partners geboden hoge kleur dan biedt hij de manche in die kleur (of biedt hij Cues met slem interesse). Wanneer openaar 3 heeft geantwoord en de antwoordende hand bezit een 4-kaart , dan biedt hij 3SA: zonder 4-kaart past de 2SA openaar of biedt 4 met een 4-kaart .
Wanneer de 3 bieder op zoek is naar een 5-3 fit in een van de hoge kleuren en partner biedt 3 moet de antwoordende hand 3 (conventioneel) bieden om partner in 3SA (of hoger) te laten eindigen.
 
  3SA = Ontkent een 4- of 5-kaart hoog


Samengevat:
2SA- 3- 3- 3= Ik wil alleen 4 spelen wanneer jij een 5-kaart schoppen bezit; biedt anders 3SA
2SA- 3- 3- 3= Ik wil alleen 4 spelen wanneer jij een 5-kaart harten bezit; biedt anders 3SA
2SA- 3- 3- 3SA= Ik bezit tenminste een 3-kaart in beide hoge kleuren; vraagt om met de 5-kaart 4 in die hoge kleur te bieden.
 
2SA- 3- 3- 3= Biedt 3SA: ik was op zoek naar een 5-kaart.
2SA- 3- 3- 3SA= Ik heb een 4-kaart . Pas of corrigeer.
2SA- 3- 3- 4= We hebben een 4-4 fit
2SA- 3- 3- 3SA= Ik kan een 4-kaart bezitten of was op zoek naar een 5-3 fit, maar wil nu toch maar 3SA spelen.
2SA- 3- 3- 4= We hebben een 4-4 fit
2SA- 3- 3SA = Openaar ontkent een 4- of 5-kaart hoog.