Bridge logo

Intermediate Volgbod

 
Eén manier om aan de bieding deel te nemen nadat de tegenpartij heeft geopend is met een volgbod. Wanneer we een kleur zo goedkoop mogelijk bieden is dat een eenvoudig volgbod. We zijn echter niet gebonden om een kleur zo goedkoop mogelijk te bieden. We kunnen ook op 2-niveau of hoger volgen.

Het Sprongvolgbod
Wanneer we een niveau overslaan doen we een sprongvolgbod; wanneer we twee niveau's overslaan doen we een dubbel sprongvolgbod. Bijvoorbeeld:
West  Noord  Oost  Zuid
    1  2
Zuids 2 bod is een sprongvolgbod. Zou Zuid 3 geboden hebben dan is dat een dubbel sprongvolgbod.
Helaas is de terminologie wat verwarrend. Veronderstel dat Oost met 1 opent in plaats van met 1:
West  Noord  Oost  Zuid
    1  ?
Zuid zou nu 3 moeten bieden om een sprongvolgbod te doen, en zelfs 4 moeten bieden voor een dubbel sprongvolgbod. Om de zaken wat eenvoudiger te maken, spreken we van een sprongvolgbod wanneer er één of meerdere niveau's worden overgeslagen.

Vroeger werden sprongvolgbiedingen gebruikt om heel sterke handen aan te geven met zo'n 18 punten of meer.
Wanneer we spreken van een intermediate sprongvolgbod belooft dat zo'n 14-17 punten met een 6-kaart in de geboden kleur.
Tegenwoordig is het populair om een zwak preëmptief sprong volgbod te gebruiken. Het belooft een lange kleur met een punten aantal dat minder is dan benodigd voor een opening. Om deze zwakke sprong volgbiedingen te kunnen spelen worden een aantal andere delen van onze biedingen aangepast: een simpel volgbod kan een kracht hebben van 7-17 punten en met 18+ punten doubleren we eerst.

Het Sprongvolgbod op 2-niveau
Een zwak sprongvolgbod op 2-niveau belooft een hand die ongeveer overeen komt met die van een zwakke twee opening: een goede 6-kaart met minder dan 13 punten.
Veronderstel dat u Zuid bent en de bieding gaat als volgt:
West  Noord  Oost  Zuid
    1  ?
Met deze hand zoals hiernaast wordt getoond zou u met een zwakke 2 (of een multi 2) geopend kunnen hebben wanneer Oost gepast zou hebben.
U zou hier ook gewoon met 1 kunnen volgen, maar een preëptief sprongvolgbod neemt meer biedruimte weg van de tegenpartij hetgeen een goed idee is in een competitieve situatie. Het sprongvolgbod omschrijft de hand ook wat beter voor partner zodat deze beter kan beoordelen wat hij verder nog zou kunnen ondernemen.
H V B x x x
x
x x
B x x x


Ook nu hebben we een hand met een 6-kaart, zoals hiernaast wordt getoond. Maar deze 6-kaart is niet erg mooi en we hebben behoorlijk wat punten in de zij-kleuren. Met deze hand is het dan waarschijnlijk ook beter om met 1 te volgen.
H x
A T x x x x
x x
V B x


Met nevenstaande hand bezit je slechts een 5-kaart en de meeste spelers zouden dan waarschijnlijk ook slechts met 1 volgen. Maar met zo'n mooie kleur zonder ook maar enige waarden in de zij-kleuren zou je er ook voor kunnen kiezen om, zeker niet kwetsbaar tegen wel, preëmptief met 2 te volgen.
Er zijn geen regels die voorschrijven dat je tenminste een 6-kaart moet bezitten bij zo'n volgbod.
A V B T x
x x
x x x x
x x


Het Sprongvolgbod op 3-niveau
Het zwakke sprongvolgbod op 3-niveau belooft een hand die overeenkomt met een hand waarmee je preëmptief op 3-niveau geopend zou hebben: een mooie 7-kaart met minder dan 13 punten. Veronderstel dat u Zuid bent en de bieding gaat als volgt:
West  Noord  Oost  Zuid
    1  ?
Deze nevenstaande hand is ideaal voor een preëmptief met 3 volgbod. Wanneer Oost gepast zou hebben zou je waarschijnlijk hetzelfde bod hebben gedaan.
A H B T x x x
x
x x x
x x


Het is niet nodig dat het volgbod direct achter de openaar wordt gedaan. Zie onderstaande bieding:
West  Noord  Oost  Zuid
1  pas  2  ?
Deze nevenstaande hand is identiek aan bovenstaande, en ook na deze bieding, of nadat Oost met 1SA, 2 of 2 geantwoord zou hebben: Wij hadden toch altijd preëmptief met 3 gevolgd?
Het kan met zo'n kaart nooit kwaad de tegenpartij dwars te zitten.
A H B T x x x
x
x x x
x x


West  Noord  Oost  Zuid
    1  ?
Hier hebben we slechts een 6-kaart, maar het kan aantrekkelijk zijn met deze hand te volgen met 3, in het bijzonder wanneer wij niet kwetsbaar zijn en zij wel. Wanneer we met 2 zouden volgen verwacht partner waarschijnlijk een iets sterkere hand - zoiets als met openingswaarden of beter.
x x
x
T x x x
A V B x x x


Het Sprongvolgbod hoger dan het 3-niveau
Evenzo als met alle preëmptieve openingen kunnen we ook volgen op ieder niveau dat we willen.
West  Noord  Oost  Zuid
    1  ?
Met deze hand kunnen we preëmptief met 4 volgen. Een sprong naar 4-niveau is typisch zo'n bod dat een 8+kaart belooft.
H V T x x x x x
-
T x x
x x


(Sprong)volgbod in gebalanceerde positie
Veronderstel dat u Zuid bent en de bieding gaat als volgt:
West  Noord  Oost  Zuid
1  pas  pas  ?
U zit nu in de gebalanceerde positie. Indien u past is de bieding afgelopen. In deze positie is het niet nodig te volgen met een zwak sprongvolgbod. Met een zwakke hand past u natuurlijk. Wanneer we met een zwakke hand in de bieding komen geven we de tegenpartij de kans in een beter contract terecht te komen, zelfs misschien wel in de manche.
Dus in gebalanceerde positie heeft een volgbod een intermediate betekenis; niet zwak dus.
Het belooft een goede 6-kaart of langer met tenminste openingskracht.
Met deze hand kunnen we in gebalanceerde positie met 2 volgen. Dit doen we zodat partner weet dat we een redelijke hand hebben. Met een zwakkere hand, bijvoorbeeld zonder schoppen aas en een hartentje meer, zouden we gewoon met 1 kunnen volgen.
Met een nog sterkere hand doubleren we eerst en bieden daarna onze kleur.
A V B x x x
B x
A V x
x x

 

De tegenpartij opent Preëmptief
Wanneer de tegenpartij preëmptief opent heeft het niet veel zin voor ons om ook preëmptief te bieden. Indien de tegenpartij een zwakke hand belooft heeft ons sprongvolgbod een sterke betekenis:
West  Noord  Oost  Zuid
pas  pas  2  ?
Na Oosts zwakke 2 opening is deze hand te sterk om met 3 te volgen. Partner zou kunnen passen terwijl er voor ons al een manche in zit wanneer partner bijvoorbeeld alleen maar ruiten vrouw bezit. Met naast staande hand moeten we dan ook met 4 volgen.
We zouden ook een uitneem doublet kunnen geven en daarna harten bieden om partner te laten zien dat we te sterk zijn voor een direct volgbod. Het probleem hierbij is echter dat West zou kunnen verhogen naar 4 en wij dan moeten beslissen of wij op 5-niveau onze kleur nog moeten introduceren.
Een richtlijn in dit soort situaties is:
Biedt niet preëmptief tegen een preëmptieve opening van de tegenpartij!
x x
A H V B x x
A H x x
x


Verder Bieden na Partners Sprong Volgbod
Wanneer partner een sprongvolgbod biedt gelden ongeveer in dezelfde regels als wanneer hij preëmptief opent.
1: Een nieuwe kleur, wanneer je nog niet geboden hebt, is forcing.
2: Een cue bod is ronde forcing.
3: Een verhoging van de gevolgde kleur is om te spelen en heeft een preëmptief karakter.

Partners sprongvolgbod is redelijk specifiek: een goede 6- of 7-kaart met een zwakke hand. Als partner van de volgbieder is het beter je te focussen op een aantal slagen dan op punten. Je kunt er van uit gaan dat partner zo'n vijf speelslagen heeft wanneer hij op 2-niveau biedt en zo'n zes slagen wanneer hij op 3-niveau volgt.
Wanneer je sterk genoeg bent om de manche te spelen: biedt die dan en wanneer je in de manche geinteresseerd bent biedt dan een nieuwe kleur of doe een cue bod in de geopende kleur van de tegenpartij.
Indien je geen interesse hebt pas dan zonder fit of verhoog partners kleur naar 3-niveau met een fit.
Veronderstel dan u Zuid bent en de bieding begint als volgt:
West  Noord  Oost  Zuid
1  2  pas  ?
Zonder fit en zonder voldoende slagen om een manche te kunnen maken pas je met deze hand.
x
A V x x x
V x x x
H x x
Met deze hand kun je verhogen naar 4. Je verwacht de manche te kunnen maken met één schoppen slag, twee harten slagen en tenminste één ruitenslag mee plus misschien wel een klaveren introever.
H x x
A H x x
H V x x
x x
Met deze hand zijn we niet zo zeker dat we tien slagen gaan maken. Biedt het cue bod van 3 om meer informatie van partner te krijgen. Wanneer hij 3 biedt kun je daarop passen en hopen dat je de deelscore gaat maken. Biedt hij wat anders dan kunnen we er wel van uitgaan dat de manche te maken zal zijn.
T x
A V B
V B x x
A x x x
Met manche interesse kunnen we met deze hand 3 bieden, ronde forcing. Met enige harten steun zal partner de manche wel bieden. Wanneer hij evenwel 3 biedt kun je daar wellicht het best op passen.
x
A H B x x x
A V x x
x x
Met deze hand hebben we onvoldoende slagen om de manche te maken, maar we kunnen toch beter preëmptief 4 bieden.
V x x x
x x
V x x x x
x x