Bridge logo

Ingooi

 
Een ingooi is een strategie, waarbij de tegenpartij opzettelijk een slag wordt gegeven, waardoor die tegenpartij de leider één of meerdere slagen cadeau moet geven.

Er zijn verschillende types van ingooi mogelijk.

Ingooien voor een vork

Bij deze speelwijze wordt een tegenstander ingegooid, zodat hij daarna naar de vork van de leider moet spelen, zodat hij toch nog een slag verliest.

-
x
-
A V
-
x x
A
-
-
A
-
H x
x
x
x
-


De leider, zuid, heeft ontdekt dat oost de klaverenheer nog bezit.
Wanneer hij nu een kleine harten uit de hand speelt, komt oost aan slag en moet een klaveren terugspelen naar de aas en vrouw in de dummy, zodat de leider nog twee slagen maakt.

Ingooi met entree problemen

Dit is een ingooi om de tegenpartij aan slag te brengen, zodat deze naar de vrije (onbereikbare) kaarten van de leider moet spelen.
-
A H
-
x
-
-
A
x x
-
x x
-
A
-
-
x
x x

Er wordt SA gespeeld met zuid als leider. Zuid heeft geen entree om de hoge hartens van noord te kunnen meenemen. Wanneer zuid nu een kleine klaveren speelt, komt oost aan slag en moet naar de vrije hartens in de dummy spelen.

Deze ingooi vereist een zeer goede speelwijze van de leider, waarbij deze aan twee eisen moet voldoen:

1. Tijdens het spelen, het verwijderen van de kaarten van de tegenpartij, moet de leider ervoor zorgen, dat de speler die hij aan slag wil brengen, geen kaarten meer bezit, waarmee hij veilig van slag kan gaan.
2. Ten tweede moet hij goed weten, met welke kaart hij van slag kan gaan, zodat de goede tegenstander aan slag komt. Zoals in bovenstaand spel: Wanneer hij ruiten terug zou spelen, komt de verkeerde tegenstander aan slag en werkt de ingooi dus helemaal niet.


Een dubbelrenonce ingooi

Dit wordt ook wel een eliminatie spel genoemd. De tegenpartij wordt ingegooid en moet in de dubbelrenonce spelen.
-
x
x
x
-
-
x x
H
-
-
A H V
-
-
x
x
x

Harten is troef en zuid is de leider. Zo te zien, heeft de leider nog een klaveren- en een ruitenverliezer.
Wanneer de leider nu echter een ruiten speelt, komt oost aan slag en moet in de dubbelrenonce spelen.
Op de tweede ruiten van oost kan zuid bijvoorbeeld in zijn hand een klaveren afgooien, deze slag in de dummy troeven en vervolgens de laatste klaveren uit de dummy troeven in zijn hand.