Bridge logo

IDAK, IDAC en Wonder Biedingen

 
Dit is een verdedigende methode tegen een conventionele sterke 1 opening. IDAK is een afkorting van Instant Destroyer And Killer, en IDAC staat voor Instant Destruction Against a Club.
Indien niet kwetsbaar wordt IDAK of IDAC gebruikt. Indien wel kwetsbaar worden de Wonder Biedingen gebruikt.

Principes van IDAK/IDAC
A. Indien de verdediging een lange kleur bezit wordt deze op passende hoogte geboden onder de bedoelde kleur (In dat geval zou een SA bod klaveren beloven ook al zou er met 1 geopend zijn). Het bod moet niet gezien worden als een transfer omdat partner met een eigen lange kleur kan passen op de geboden (niet beloofde) kleur. Wanneer de verdediging een 2-kleurenspel bezit wordt eerst een "transfer" geboden en daarna wordt de tweede kleur geboden.
B. Wanneer de verdediging 1 biedt na een sterke 1 van de tegenpartij belooft dat een 4-3-3-3 verdeling of een lange schoppen kaart. Wanneer de verdediging 1 biedt moet partner er van uit gaan dat het gaat om een 4-3-3-3 verdeling en zijn beste kleur bieden. Met een lange schoppen kleur zal de volgbieder daarna zijn schoppen kleur herbieden.
C. Wanneer de verdediging een sprongbod doet in na een sterke 1 van de tegenpartij belooft dat beide lage kleuren. Partner kan hierop SA bieden om te vragen naar de beste lage kleur.
D. Een doublet na een sterke 1 van de tegenpartij belooft een 3-kleurenspel.
Antwoorden
1. Na een doublet van partner op een sterke 1 van de tegenpartij biedt partner met een 1-kleurenspel twee niveau's lager dan zijn echte kleur. Een bod van 1 na partners doublet bijvoorbeeld een lange ruiten kaart. De doubleerder heeft nu de mogelijkheid om de beloofde kleur te steunen, in dit geval ruitens, of om op 1 te passen met een goede schoppen kleur.
2. Na een doublet van partner op een sterke 1 van de tegenpartij biedt partner met beide hoge kleuren 2SA, hetgeen ronde forcing is omdat de antwoordende hand weet dat openaar steun heeft in tenminste 1 van zijn hoge kleuren.
3. Na een doublet van partner op een sterke 1 van de tegenpartij biedt partner met beide lage kleuren en wanneer hij geinteresseerd is in een preempt 3SA of hoger, hetgeen ronde forcing is omdat de antwoordende hand weet dat openaar steun heeft in tenminste 1 van zijn lage kleuren.
4. Na een doublet van partner op een sterke 1 van de tegenpartij biedt partner met een goede hand met 9+ punten en een 2-kleurenspel 1SA. Wanneer de tegenpartij zich niet verder met de bieding bemoeit biedt doubleerder zijn kleuren van onder af aan. Wanneer de tegenpartij zich wel verder met de bieding bemoeit (a) doubleert de doubleerder de tegenpartij om aan te geven dat hij kort is in de kleur van de tegenpartij, of (b) past hij wanneer hij goede waarden heeft in die geboden kleur.
5. Met een 2-kleurenspel met / of / springt de antwoordende hand naar een van deze kleuren. Het hangt van de afspraken af of u met een sterke hand eerst de lage of eerst de hoge kleur biedt.


Principes van Wonder biedingen
Wonder biedingen is ook een conventie tegen een sterke 1 opening van de tegenpartij, en wordt in tegenstelling tot de IDAK/IDAC conventie gebruikt wanneer je kwetsbaar bent.
A. Ieder bod zonder sprong geboden (de wonder kleur) belooft een 1-kleuren of 3-kleurenspel. Daar de 1 opening een hand kan zijn zonder schoppens kan (een van) de beloofde kleur(en) ook klaveren zijn. De antwoordende hand is in het ongewisse (Wonder) welke optie de volgbieder heeft, een 1-kleuren of 3-kleurenspel. Wanneer de tegenpartij nu verder gaat bieden wordt het ongewisse al wat minder.
Antwoorden
1. Een bod van SA belooft een 4-kaart of beter in de geboden kleur. Dit antwoord is niet forcing omdat partner met een 3-kleurenspel en een stopper in de 4e kan passen.
2. Een bod in een nieuwe kleur op 2-niveau belooft een 4+kaart en tolerantie in de Wonder kleur. In 't geval partner enige steun heeft voor deze kleur zal hij passen. Indien hij geen steun heeft herbiedt hij zijn lange kleur. Indien de tegenpartij de nieuwe kleur op 2-niveau doubleert en partner heeft geen enkele steun, dan kan hij redoubleren met de betekenis van een uitneem doublet.
B. Een doublet belooft beide hoge kleuren.
C. Een SA bod belooft beide lage kleuren.
D. Een sprong in ruiten belooft een 2-kleurenspel met ruitens en hartens.
Een sprong in harten belooft een 2-kleurenspel met klaveren en hartens.
Een sprong in schoppen belooft een 2-kleurenspel met schoppen en een lage kleur. Een antwoord van SA vraagt daarna de onbekende lage kleur te bieden.