Bridge logo

Hoog-Laag Signaal
(Held - Heigh is encourage low is discourage)

 
Het Hoog-Laag signaal staat ook wel bekend als het Echo Signaal. Het is waarschijnlijk het belangrijkste wapen dat de verdediging heeft. Het Hoog-Laag signaal toont meestal interesse om de kleur door te spelen wanneer partner deze kleur aanspeelt. Bijvoorbeeld:
  V x x
H V x x
V x
x x x x
 
A H x x x
T x
x x
B T x x
    T 3
x x
A T x x x x
V x x
  B x x
A B x x x
H B x
A H
 

Tegen Zuids 4 contract start West met H waaronder Oost de T bijspeelt. En wanneer West A naspeelt, speelt Oost de 3 bij. West ziet dat Oost Hoog-Laag heeft bijgespeeld, waarmee Oost vraagt de kleur door te spelen. Wanneer West een derde schoppen speelt kan Oost deze troeven, waarna A de downslag betekent!

Zoals met alle conventies wordt het Hoog-Laag signaal wel eens te pas en te onpas gebruikt. Het wordt wel eens vergeten dat het signaal bedoeld is om partner een kleur te laten doorspelen. Hieronder een voorbeeld van een foutief gebruik van het hoog laag signaal:
  x x
A H x x
V T x x
A x x
 
x
B x x x
A H x x
x x x x
    B T x x
V T x
8 2
H T x x
  A H V x x x
x x
B x x
V B
 

Tegen het 4 contract van Zuid start West met H, Oost speelde automatisch 8 bij waarna West met het aas vervolgde en Oost de 2 bijspeelde. West speelde natuurlijk een derde ruiten na welke Oost troefde. Na dit tegenspel had Zuid geen problemen meer het spel te maken (verliezende klaveren gaat weg op ruiten).
Op de uitkomst van H had Oost ruiten 2 moeten bijspelen en niet de 8! Oost had niets te winnen met het doorspelen van de ruiten kleur! Na 2 had West waarschijnlijk klaveren geswitcht waarna 4 één down gaat!

 

Er is ook een conventionele betekenis waarin het Hoog-Laag signaal niet interesse in de voorgespeelde kleur aangeeft, maar waar het een even aantal kaarten in de voorgespeelde kleur weergeeft, en wel:
Wanneer het duidelijk is dat de leider een lange kleur in de dummy, zonder andere entree's, probeert vrij te spelen is het belangrijk dat partner weet of hij een aas moet nemen of niet! Met het Hoog-Laag signaal toon je dan een even aantal, en met een Laag-Hoog signaal een oneven aantal kaarten in die kleur. In dit laatste geval weet partner dan dat je exact drie kaarten in die kleur bezit.
  x x
x x x
H V B x x
A x x
 
B x x x x
H T x
7 6
B T x
    H T x
V x x
A x x
x x x x
  A V x
A B x x
T x x
A H V
 

Tegen 3SA van Zuid start West met 6, via Oosts Heer voor Zuids aas. Zuid speelt T waarop West de 7 bijspeelt, in Noord de 5 en Oost de 2. In de derde slag speelt de leider 4 waarop West de 6 bijspeelt. Oost ziet nu dat West een dubbelton heeft gehad en zal ook deze tweede ruitenslag aan Zuid laten waardoor 3SA 1 down zal gaan.