Bridge logo

Henri

 
De Henri-conventie is een conventie die erg lijkt op de Poolse twee openingen.
De conventie is ontwikkeld door Jack Richheimer. De naam HenRi is ontstaan door een combinatie van de achternaam van zijn vrouw HENdriks en zijn eigen naam RIchheimer.

De conventie is tweeledig, nl:
1:  een sterke hand, of
2:  een zwakke hand met een tweede lagere kleur.

De sterke variant is de ouderwetse sterke twee opening, en de zwakke variant lijkt op de Muiderberg conventie.

Het verschil met de Muiderberg conventie is:
De Muiderberg kent alleen een zwakke variant met in de eerst geboden kleur exact een 5-kaart hoge kleur met één (of twéé) 4-kaart(en) lage kleur of langer.

De zwakke variant van de Henri conventie is:
minimaal een 5-kaart in de eerst geboden kleur met een tweede kleur van minimaal een 4-kaart lengte (de tweede kleur kan ook zijn).

De Henri openingen kunnen zijn: 2 en 2.
De betekenissen kunnen zijn:
A:  een semi forcing (20-22) met een 6+kaart of , of
B:  een zwakke hand (maximaal 10p.) met een twee-kleurenspel / plus een lagere kleur. (in geval van een 2 opening kan die tweede kleur ook hartens zijn.

Het verder bieden voor mogelijkheid A gaat vrij eenvoudig. Na het verplichte 2SA antwoord van partner bied je je geopende kleur op 3-niveau.

Voor mogelijkheid B zijn er wat meer mogelijkheden.
Het bevat een 2-kleurenspel met minimaal een 5-kaart in de geopende kleur met daarbij minimaal een 4-kaart in een tweede (lagere) kleur. De puntenrange lijkt op die van Muiderberg en is zo'n 6-10 punten.
Op de 3e hand kunt u wat fantasievoller bieden terwijl op 4e hand, vanwege het ontbreken van enige preëptief effect, alleen de sterke variant geboden wordt. In alle gevallen houdt u natuurlijk rekening met de kwetsbaarheid.

De partner moet op de Henri 2/ opening altijd verplicht met 2SA antwoorden (het vraagt partner zijn hand te omschrijven), waarna de openaar zijn hand gaat omschrijven.

Voorbeelden
A) A H   2 - 2SA
A V B x x x   3 - ??
H V x  
V x  
Sterke 2 opening variant met een 6-kaart , (20-22 punten of 8 speelslagen)


B) A H V x x x   2 - 2SA
A x   3 - ??
A x x  
x x  
Sterke 2 opening variant met een 6-kaart , (20-22 punten of 8 speelslagen)


C) H V x x x   2 - 2SA
V B x x x   3 - ??
x x  
x  
Zwakke 2 opening variant met een 2-kleurenspel /


D) x   2 - 2SA
A T x x x   3 - ??
x  
V x x x x x  
Zwakke 2 opening variant met een 2-kleurenspel /


Partner bepaalt in alle gevallen het eindcontract!

Voordeel vergeleken met Muiderberg:
1- Er is ook een sterke variant welke bij de Muiderberg ontbreekt.
2- Ook het 2-kleurenspel / kan geboden worden.

Nadeel vergeleken met Muiderberg:
1- Bij Muiderberg is de openingskleur altijd exact een 5-kaart
2- Bij Muiderberg kan mbv het 2SA antwoord de lengte van openaars tweede kleur exact worden opgevraagd.