Bridge logo

Forcing bod

 
In bridge is ieder bod waarmee partner verplicht wordt nog te bieden een forcing bod genoemd. Een bieding dus waarop de partner volgens afspraak zodanig moet reageren dat de eerste partner een volgende kans krijgt om te bieden. Dit betekent dat de partner een bod moet doen, tenzij er intussen door de tegenpartij een doublet of ander bod is gedaan.

Er zijn verschillende soorten forcing biedingen:
1- alleen forcing voor de eerste biedronde
2- manche/slem-forcing: er moet worden doorgeboden tot de manche/slem is bereikt


Een belangrijk aspect van goed partnerschap is het goed aanvoelen wanneer een bieding van de partner als forcing moet worden aangemerkt, Hetgeen niet altijd even vanzelfsprekend is.

Forcing voor de één biedronde:
Ronde forcing biedingen komen meer voor dan manche/slem forcing biedingen en zijn over het algemeen wat ingewikkelder. Ze zijn bedoeld om de bieding voor tenminste nog één ronde gaande te houden.
a. Ieder bod in een nieuwe kleur van de antwoordende hand indien dat bod in een lagere kleur gedaan wordt dan zijn eerste bieding nadat opener een kleur heeft herboden (niet 1SA dus).
b. Alle 1 over 1 of 2 over 1 antwoorden in een nieuwe kleur.
c. Ieder reverse bod (een bod in een hogere kleur dan de eerst geboden kleur).
d. Ieder bod in de kleur van de tegenpartij (cue).
e. Iedere keer wanneer een hoge kleur is geboden en verhoogd wordt, of een nieuwe lage kleur geboden, verhoogd of herboden wordt.
f. Ieder conventioneel bod nadat de troefkleur is vastgesteld.


Mancheforcing:
Wanneer een mancheforcing bod wordt gedaan mag geen der partners onder de manche passen.
a. Er wordt met 2 geopend en partner geeft geen negatief antwoord.
b. Er wordt één in een kleur geopend en daarna met sprong een nieuwe kleur geíntroduceerd.
c. Er wordt één in een kleur geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en de openaar daarna een nieuwe kleur op 3-niveau biedt.
d. Er wordt één in een kleur geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en de openaar daarna een sprong herbieding doet.
e. Er wordt één in een kleur geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en de openaar een nieuwe kleur herbiedt.
f. Er wordt één in een kleur geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en openaar een kleur biedt en partner daarna de 4e kleur biedt.
g. Er wordt één in een kleur geopend, waarna partner met 1 over 1 antwoord en openaar 2SA (18-19 punten) herbiedt.
h. Ieder sprong bod door de antwoordende hand (behalve wanneer u dat als zwak speelt natuurlijk).

 

Forcing voor de één biedronde - Voorbeelden:
a.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
2     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
2     
Ieder bod in een nieuwe kleur van de antwoordende hand indien dat bod in een lagere kleur gedaan wordt dan zijn eerste bieding nadat opener een kleur heeft herboden is forcing.
 
b.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
Alle 1 over 1 of 2 over 1 antwoorden in een nieuwe kleur zijn forcing.
 
c.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
2     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
2     
Ieder reverse bod, een bod in een hogere kleur dan de eerst geboden kleur, is forcing.
 
d.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  1
2     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  1  2  pas
     
Ieder bod in de kleur van de tegenpartij (cue), is forcing.
 
e.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
3     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
2     
Iedere keer wanneer een hoge kleur is geboden en verhoogd wordt, of een nieuwe lage kleur geboden, verhoogd of herboden wordt, is dat forcing.
 
f.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
2     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
3     
Ieder conventioneel bod nadat de troefkleur is vastgesteld, is forcing.
Mancheforcing biedingen - Voorbeelden:
a.
Noord  Oost  Zuid  West
2  pas  2  pas
of...
Noord  Oost  Zuid  West
2  pas  3  pas
Er wordt met 2 geopend en wanneer partner geen negatief antwoord geeft, is dat mancheforcing.
 
b.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
2     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
3     
Wanneer er één in een kleur wordt geopend en daarna met sprong een nieuwe kleur geíntroduceerd, is dat mancheforcing.
 
c.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
3     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
3     
Wanneer er één in een kleur wordt geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en de openaar daarna een nieuwe kleur op 3-niveau biedt, is dat mancheforcing.
 
d.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
3     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
3     
Wanneer er één in een kleur wordt geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en de openaar daarna een sprong herbieding doet, is dat mancheforcing.
 
e.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
2     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
2     
Wanneer er één in een kleur wordt geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en de openaar daarna een nieuwe kleur herbiedt, is dat mancheforcing.
 
f.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
2  pas  2 
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2  pas
2  pas  2 
Wanneer er één in een kleur wordt geopend, waarna partner met 2 over 1 antwoord en openaar een kleur biedt en partner daarna de 4e kleur biedt, is dat mancheforcing.
 
g.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
2SA     
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
2SA     
Wanneer er één in een kleur wordt geopend, partner met 1 over 1 antwoord en openaar 2SA (18-19 punten) herbiedt is dat mancheforcing.
 
h.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  2 
of...
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  3 
Ieder sprong bod door de antwoordende hand (behalve wanneer u dat als zwak speelt natuurlijk), is mancheforcing.