Bridge logo

Flint

 
Na een 2SA-opening toont 3 een zwakke hand en vraagt aan openaar om 3 te bieden. Het is bedoeling om onder mancheniveau in een lange kleur te kunnen eindigen. Partner past op 3 of biedt zijn kleur indien die anders is dan harten. De 2SA-openaar kan forcing de hartenkleur accepteren door 3 te antwoorden i.p.v. 3.

Het Flint 3 conventionele antwoord op een 2SA opening wordt meestal gebruikt om dus in een 3 of 3 bod te komen.
Met handen als:
(1) x T9xxxx xxx xxx
(2) B9xxxx x xx xxxx
wordt na een 2SA opening geantwoord met 3.
Met hand (1) wordt daarna natuurlijk gepast op het 3 antwoord en met hand (2) converteert de 3 bieder naar 3.

Een voordeel van de Flint conventie is dat het directe 3 en 3 antwoord gebruikt worden om bijvoorbeeld positieve spellen aan te geven.

Nu is hetwel de vraag hoe u sterkere spellen gaat aangeven. In de oorspronkelijke versie van Flint wordt een sterker spel aangegeven door een kleur direct op mancheniveau te bieden. Het staat u natuurlijk vrij : dus
  Oost Zuid West Noord
  - 2SA pas 4
belooft een mooiere hand dan:
  Oost Zuid West Noord
  - 2SA pas 3
pas 3 pas 4

Met een hand als
x VBxxxx xxx xxx
biedt u dus eerst 3 en na partners 3 antwoord waarschijnlijk 4, en met
x HVTxxx xx Bxxx
biedt u direct 4.

Vergeleken met systemen waar geen gebruik wordt gemaakt van conventies biedt Flint zeker voordelen; vergeleken met vele andere conventies (waaronder Niemeijer) moet Flint het naar mijn mening wel afleggen. Een groot nadeel vind ik zelf dat in het geval van een schoppen contract niet de sterke hand speelt.