Bridge logo

Fisher Uitkomstdoublet

 
Met dit conventionele doublet wordt gevraagd, om tegen een SA-contract, wanneer er geen 2 Stayman (of Niemeijer) is geboden met klaveren te starten. Indien er wel Stayman is geboden, en deze niet is gedoubleerd, vraagt het doublet om een ruitenstart.

Het Fisher uitkomstdoublet heeft nooit veel aandacht gekregen. Toch wordt de conventie zo hier en daar gebruikt. Vandaar dat de conventie hier wordt vermeld.

Wanneer de tegenpartij een SA-contract bereikt, start partner normaal gesproken met een hoge kleur. Het Fisher doublet is enigszins te vergelijken met een "Lightner Doublet". Het Lightner doublet vraagt aan partner om met een ongebruikelijke kleur te starten. Met dit door Ted Lightner ontwikkelde doublet als basis, kunnen we verder bouwen aan andere uitkomstdoubletten, waaronder het Fischer uitkomstdoublet.

Er zijn natuurlijk uitkomstdoubletten die u al lang speelt. Bijvoorbeeld, wanneer uw partner het 2 Stayman bod van de tegenpartij doubleert, dan komt u met klaveren uit. Ook na andere doubletten op conventionele biedingen van de tegenpartij, komt u natuurlijk uit met die gedoubleerde kleur.

De betekenis van deze onderstaande biedingen, om met behulp van een uitkomstdoublet aan te geven, met welke kleur gestart moet worden, is vrij standaard: Wanneer er geen echte kleur geboden is belooft een doublet een solide kleur waarmee vijf slagen gemaakt kan worden.

Voorbeelden:
Uitkomen met partners geboden kleur.
Noord  Oost  Zuid  West
1 1SA 23SA
doublet
Dit doublet van noord vraagt aan zuid om met de ruitenkleur te starten.
 
Uitkomen met de door doubleerder geboden kleur.
Noord  Oost  Zuid  West
1 1 pas3
pas 3SA paspas
doublet
In dit geval vraagt het doublet aan zuid om met klaveren te starten.
 
Uitkomen met de eerst geboden (beloofde) kleur van de dummy.
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas2
pas 2SA paspas
doublet
Uw partij heeft nu niet geboden. In dit geval vraagt het doublet aan zuid om met de eerst door de dummy geboden kleur, ruiten, te starten.
 
Wat wordt bedoeld met het uitkomen met de eerste door de dummy geboden (beloofde) kleur en dan in het bijzonder met de beloofde kleur?
Zie onderstaande bieding:
Noord  Oost  Zuid  West
1SA pas2
pas 2 pas3SA
doublet
In dit geval is de beloofde kleur van west zeer waarschijnlijk de schoppenkleur. Noord vraagt in dit geval dus om een schoppenstart, niet om zuids kortste kleur en ook niet om de conventioneel geboden klaverenkleur.
 
Indien er geen echte kleur geboden is, vraagt een doublet om met uw zwakste hoge kleur uit te komen.
Noord  Oost  Zuid  West
1SA pas3SA
doublet
Het doublet vraagt aan zuid om met zijn slechtste hoge kleur uit te komen.

De betekenis van deze bovenstaande manieren, om met behulp van een uitkomstdoublet, aan te geven met welke kleur gestart moet worden, is vrij standaard: Wanneer er geen echte kleur geboden is belooft een doublet een solide kleur waarmee vijf slagen gemaakt kan worden.

Mike Lawrence laat deze doubletten in de categorie "Lightner Manche Doublet" vallen met de als eenvoudig te onthouden regel:

Partner, zoek maar uit welke kleur in bedoel met mijn doublet.

Eddie Kantar geeft aan zo'n doublet de betekenis van: Partner kom alstublieft uit met uw kortste kleur; bij voorkeur een hoge kleur, maar zeker een kleur zonder honneurs.

Wanneer de tegenpartij, zonder een kleur te bieden een SA-contract bereikt op drieniveau of hoger, dan komt u normaal gesproken uit met een hoge kleur. Wanneer u niet wilt dat uw partner met een hoge kleur uitkomt, maar met een lage kleur, dan kunt u daarvoor het Fisherdoublet gebruiken. Het Fisherdoublet vraagt om een klaverenstart indien u een 2 Stayman bod van de tegenpartij niet doubleerde, of om een ruitenstart wanneer u het Stayman 2 bod wel gedoubleerd heeft.

Alhoewel deze manier van uitkomen zeker een aantal voordelen heeft, wordt het Lightner Manche Doublet, vanwege zijn flexibiliteit, vaker gebruikt. Hieronder een paar voorbeelden. Let wel, deze biedingen hebben, na een opening van de tegenpartij, eigenlijk de betekenis van een volgbod. Ze hebben een andere betekenis, dan wanneer wij geopend zouden hebben. Wanneer u een volgbod geeft en uw partner u niet op tweeniveau steunt, maar tenslotte wel het SA-contract van de tegenpartij doubleert, dan vraagt dat aan u om te starten met de eerste door de dummy geboden kleur.

Noord  Oost  Zuid  West
1 11
pas 1SA pas2SA
pas 3SA paspas
doublet
Alhoewel uw partner, Noord, uw hartenkleur niet kon steunen, maar toch het 3SA bod doubleert, betekent dat hij graag een schoppenstart van u wil.

Noord  Oost  Zuid  West
1 13
pas 3SA paspas
doublet
Partner noord, kon uw hartenkleur niet op tweeniveau steunen. De tegenpartij zat al op drieniveau voordat u aan de beurt was. In dit geval vraagt het doublet van noord aan u om toch met harten uit te komen. Zijn doublet belooft nu tenminste één hartenhonneur. Indien zuid het 3SA zou doubleren, dan belooft hij een tweekleuren spel met hartens en een lage kleur. In dat geval zou zijn doublet dus om een ruitenstart vragen.

Noord  Oost  Zuid  West
1
1 1SA pas2SA
pas 3SA paspas
doublet
Dit biedverloop vraagt het doublet van noord aan zuid om met een lage kleur te starten. Bij voorkeur de kortste lage kleur.

Noord  Oost  Zuid  West
1 11
2 2SA pas3SA
doublet
Iedereen heeft geboden. Het doublet vraagt om een uitkomst in de eerste door de dummy op éénniveau geboden kleur.

Noord  Oost  Zuid  West
1 12
2 2SA pas3SA
doublet
Ook nu heeft iedereen geboden, maar is de eerste kleur die de dummy bood, op twee niveau gedaan. In dit geval vraagt een doublet om een ruitenstart.

Deze laatste twee voorbeelden samengevat, levert het volgende op, wanneer alle vier spelers aan de bieding hebben deelgenomen:
Kom met de eerst geboden kleur van de dummy uit, wanneer die op éénniveau is geboden.
Kom uit met de kleur die partner heeft geboden, wanneer de eerst geboden kleur van de dummy op tweeniveau gedaan is.