Bridge logo

EKAS
Edgar Kaplan & Alfred Sheinwold Biedsysteem

 
Onderstaand is een biedsysteem ontwikkeld door Edgar Kaplan en Alfred Scheinwold. Het is gebaseerd op een 5-kaart hoog opening en een zwakke SA. De bedoeling van dit systeem is om gedurende de bieding de kracht van een hand precies weer te geven.
De belangrijkste onderdelen van het systeem staan hieronder weer gegeven:

Een heel belangrijke factor in dit biedsysteem is dat bij de EKAS puntentelling rekening wordt gehouden met vele factoren waar bij de normale puntentelling geen rekening gehouden wordt. Bijvoorbeeld het opwaarderen van azen en koningen en verlagen van de kracht van vrouwen en boeren in bepaalde situaties. De EKAS telling kent ook waardes toe aan Tienen en Negens, honeurs in lange kleuren en honeur combinaties, etc.

De EKAS Punten telling wordt in drie groepen onderverdeeld:
A) Hoge kaarten (honeurs), B) Kleur kwaliteit en C) Distributie.
 
A) Hoge Kaarten
 Alleen de hoogste drie kaarten in een kleur tellen mee!
 Aas:3 punten
 Heer xx:2 punten
 Heer:½ punt
 X Vrouw x:1 punt, wanneer er een Aas of Heer van dezelfde kleur bij zit
 Vrouw xx:¾ punt, wanneer er geen Aas of Heer van dezelfde kleur bij zit
 Vrouw x:¼ punt
 X Vrouw :½ punt
 Vrouw :0,0 punten, de singleton wordt afgewaardeerd
 XX Boer :½ punt, wanneer er nog twee tophoneurs bij zitten
 X Boer :¼ punt, wanneer er nog een tophoneur bij zit
 Boer :0,0 punten, de singleton wordt afgewaardeerd
 XX Tien :¼ punt, wanneer er nog twee tophoneurs bij zitten
 X Tien-Negen :¼ punt, wanneer er nog een tophoneur bij zit
 
B) Kleur Kwaliteit
In het EKAS systeem worden voor iedere kleur Goren Punten bijgeteld:
 Aas:4 punten
 Heer:3 punten
 Vrouw:2 punten
 Boer:1 punt
  Deze punten worden dan vermenigvuldigd met het aantal kaarten in die kleur en gedeeld door 10.
 
  Onthoudt dat iedere 10 als één punt telt indien er twee of meer honeurs in die kleur zitten of wanneer de Boer ook aanwezig is; zo niet dan telt de 10 als een halve punt voordat er vermenigvuldigd wordt met de lengte van de kleur!
 
  Onthoudt dat iedere 9 als een ½ punt telt indien voorafgegaan door een 10 of indien er twee of meer honeurs in die kleur zitten of wanneer er één hogere honeur aanwezig is en ook de 8 van die kleur aanwezig is.
 
  Een belangrijk punt bij deze puntentelling voor de kleur kwaliteit is dat deze telling is toegestaan voor alle kleuren met een lengte van zes kaarten of minder. Wanneer de lengte van een kleur langer is dan zes dan worden de negens en tienen niet meer meegeteld.
Maar in dat geval (7+kaart) wordt bij de bepaling van de EKAS punten telling: een boer bijgeteld wanneer er een 7-kaart is, een vrouw bijgeteld wanneer er een 8-kaart is en een heer bijgeteld wanneer er een 9-kaart aanwezig is.
Deze punten worden bij het totaal opgeteld voordat er vermenigvuldigd wordt.
 
C) Distributie
Distributie is 4-3-3-3:
 In ieder geval:½ punt
 Renonce:3 punten
 Singleton:2 punten
 Dubbelton:1 punt
Hint: laat de eerste distributionele punt vallen.


Openingen
Hieronder worden de openingen weergegeven zoals ze oorspronkelijk waren bedoeld. Een lage kleur moet tenminste een 3-kaart zijn en een hoge kleur moet tenminste een 5-kaart zijn.
Bod Kracht Betekenis
1:12-21 punten Belooft 3+kaart klaveren
1:12-21 punten Belooft 3+kaart ruiten
1:12-21 punten Belooft 5+kaart harten
1:12-21 punten Belooft 5+kaart schoppen
1SA:12-14 punten Belooft gebalanceerde hand
2:22+ punten Iedere verdeling
2:8-11 punten Belooft 6+kaart ruiten
2:7-10 punten Belooft 6+kaart harten
2:7-10 punten Belooft 6+kaart schoppen
2SA:21-22 punten Belooft gebalanceerde hand

1. De kracht van de 12-14 1SA opening kan toch nog varieren: ook met 11 punten met 2½ tot 3 snelle slagen of met 15 punten en minder dan 2 snelle slagen kan er met 1SA geopend worden.
a.de antwoorden van 2, 2, 2, 3 en 3 zijn zwak en om te spelen.
b.het 2 antwoord, gevolgd door een herbieding in een lage kleur is sterk en ronde forcing.
c.andere antwoorden worden verondersteld standaard te zijn, met een niet-forcing Stayman.
d.een 2 antwoord gevolgd door een sprong naar 3 of 3 is forcing en belooft een meer ongebalanceerde hand dan wanneer direct 3/ geboden zou zijn.
e.met minder dan 5 punten moet de antwoordende hand zien te voorkomen dat het eind contract, gedoubleerd of niet, 1SA blijft.
f.wanneer de tegenpartij tussen biedt, is een doublet negatief en een bod op 3-niveau ronde forcing.
 
2. Van iedere opening in een lage kleur wordt verondersteld dat die gezond is en met iedere hand met drie snelle slagen wordt ook geopend. Indien de hand gebalanceerd is zonder 5-kaart hoog en met 15-17 punten, wordt eerst 1 in een lage kleur geopend en daarna 1SA herboden. Een herbieding van 2SA na een opening op 1-niveau belooft 18-20 punten.
NB: Indien de openaar een door partner geboden hoge kleur verhoogt, belooft dit 15-17 punten. Een dubbele verhoging belooft 18-19 punten en een dubbele sprong 20-21 punten met steun in die hoge kleur.
NB: Het is belangrijk te onthouden dat de punten bij een fit de hand van de openaar verbeteren; dit ook afhankelijk van de verdeling. Het wordt aanbevolen om met een maximaal ongebalanceerde hand eerst te springen in een nieuwe kleur en daarna pas te springen in partners kleur indien we een fit hebben.
Na een opening in een lage kleur biedt partner indien mogelijk eerst een 4+kaart hoge kleur. Een reverse antwoord van de openaar is ronde forcing en een 3SA herbieding belooft een solide lage kleur met stoppers in de twee nog ongeboden kleuren.
Na een opening in een lage kleur zijn partners antwoorden van 2- of 3-niveau in die geopende kleur onderdeel van de Inverted Minor conventie. Dat wil zeggen dat een enkele verhoging van de geopende lage kleur ronde forcing is en een dubbele verhoging is dan puur preëmptief.
Een 1SA antwoord belooft 5-8 punten en een 2SA antwoord 12-15; in beide gevallen ontkent het ook een 4-kaart in een hoge kleur.
Indien onze opening gedoubleerd wordt door de tegenstander direct achter de openaar dan belooft een redoublet een sterke verhoging van partners kleur en alle verhogingen van partners kleur zijn min of meer preëmptief en alle andere biedingen behouden hun oorspronkelijke betekenis.
Indien de tegenpartij volgt kan er gesteund worden met slechts een 3-kaart mee. En ook is in dit geval een bod in een nieuwe kleur, met sprong geboden, preëmptief!
 
3. Het Negatieve Doublet is een fundamenteel onderdeel van het EKAS systeem.
 
4. Een opening in een hoge kleur belooft een 5+kaart waarbij de evaluatie van de hand vaak belangrijker is dan alleen maar het optellen van honeur punten!
NB: Alle 1SA antwoorden na een opening in een hoge kleur zijn forcing!
NB: In het EKAS systeem zijn limiet verhogingen een standaard onderdeel. Alhouwel ze sinds het eerste begin zijn aangepast, zijn de overeenkomsten nog steeds van toepassing. Limiet sprong verhogingen komen oorspronkelijk uit het ACOL biedsysteem en zijn pas later in het EKAS systeem opgenomen.
Limiet Sprong Verhogingen in het EKAS System:
a.een 2SA antwoord is standaard.
b.een 3SA antwoord wordt gebruikt ipv de standaard sterke sprong verhoging.
c.een bod in een lage kleur belooft 12-13 punten, behalve wanneer de antwoordende hand de lage kleur herbiedt; dan belooft hij een semi=solide kleur waaronder het aas.
d.een verhoging van de geopende kleur in een later stadium of een 2SA herbieding is manche forcing.
 
5. Alhoewel psyches een acceptabele kaart beloven met zo'n 2-6 punten hebben ze normaal gesproken een uitkomst betekenis. Indien de antwoordende hand met sprong een nieuwe kleur biedt, is dat ronde forcing en moet de openaar zijn eigen kleur of SA herbieden; dit afhankelijk van welk bod het goedkoopst gedaan kan worden.
In het EKAS systeem worden psychologische biedingen alleen in een niet kwetsbare positie gedaan.
 
6. Voor zwakke twee openingen zijn in de eerste en tweede hand zo'n 1½ tot 2 snelle slagen en een semi-solide kleur vereist. Een enkele verhoging van die kleur door partner wordt gezien als preëmptief terwijl ieder ander antwoord van partner (die reeds eerder paste) ronde forcing is. Een antwoord van 2SA vraagt aan de openaar een eventueel aanwezige tweede kleur te bieden.
 
7. De sterke, conventionele, 2 opening is het enige forcing openingsbod. Het enige bod waarop onder de manche gepast mag worden is een 2SA herbieding van de openaar.
 
8. Een 3SA opening belooft een 20-22 punten hand met een solide lage kleur.
 
9. Cue biedingen, onder het manche niveau, worden gebruikt om een slem mogelijkheid te onderzoeken.
Cue biedingen, boven het manche niveau, worden gebruikt om een nog niet geboden kleur te onderzoeken. Een daarop volgend 4SA bod is natuurlijk en slem inviterend.
 
10. Na een SA opening wordt Gerber gebruikt als azenvraag.
 
11. In andere gevallen wordt daarvoor Blackwood gebruikt.
 
12. Ook wordt er gebruik gemaakt van de Grand Slam Force.
Nadat het partnership heeft ontdekt dat er een slem geboden kan worden vraagt het bod van 5SA aan partner om met twee van de drie tophoneurs in troef groot slem te bieden.
 
13. Ook worden Romeinse vraagbiedingen gebruikt in het EKAS systeem. Er moet echter wel opgemerkt worden dat alleen de Sprongbiedingen daarvoor gebruikt worden in dit systeem.
 
14. Het Uitneem Doublet belooft een hand met openingskracht met tenminste een 3-kaart in de niet geopende kleur(en) van de tegenpartij. Alleen partners cuebod hierop is forcing!!
 
15. Ook volgbiedingen hebben openingskracht en partner biedt hierop natuurlijk.
 
16. Zwakke Sprong Volgbiedingen beloven meestal zo'n 1½ snelle slagen.
 
17. Een 1SA volgbod belooft zo'n 17-19 punten met een gebalanceerde hand.
Wanneer partner hierop op 2-niveau een kleur biedt is dat om te spelen.
Een cuebod antwoord na het 1SA volgbod heeft een Stayman betekenis; alleen echter wanneer de tegenpartij met een lage kleur geopend heeft.
 
18. Andere onderdelen van het EKAS systeem zijn: Korte Kleur Manche Pogingen - Fragment Biedingen - de Romeinse 2 en meer.
 
19. Meer en uitgebreidere informatie over het EKAS systeem kunt u vinden in bijgaande .pdf file door M. Katzman.