Bridge logo

ECHO DOUBLET

 

Een echo doublet toont in principe lengte in de twee ongeboden kleuren wanneer partner (zonder sprong) na een opening van de tegenpartij volgde, en waar de partner van de tegenpartij de geopende kleur steunde.


Echo doubletten zijn:
 NoordOostZuidWest        of        NoordOostZuidWest
 112doublet  113/4doublet 

ofNoordOostZuidWest                    
 123doublet       

De volgende biedseries zijn GEEN Echo doubletten:
 NoordOostZuidWest        of        NoordOostZuidWest
 123doublet  111doublet 
 (partner sprong)                  (Zuids rebid is een nieuwe kleur)


Voorbeeld 1
KJ973                NoordOostZuidWest
5              1 12 ????
32                   
AB653               Wests Echo doublet omschrijft zijn kaart goed

Voorbeeld 2
5                NoordOostZuidWest
32              1 doublet2 ????
KJ973                   
AJ653               Wests Echo doublet omschrijft zijn kaart hier goed.
   Partners doublet beloofde 's en wests
   Echo toont hier beide lage kleuren