Bridge logo

Dynamische 1SA

 
Deze SA opening is onderdeel van het Romex biedsysteem.
De bedoeling van deze opening is om een relatief sterke ongebalanceerde hand te tonen waar iedere verdeling mogelijk is; behalve een 4-3-3-3, 4-4-3-2 of 5-3-3-2 verdeling. De kracht van de hand is 18-21 punten met tenminste vijf controles en met maximaal vier of vijf verliezers.

Wat verliezers zijn wordt in het Romex systeem als volg bepaald:
  1. Voor een kleur die korter is dan een 3-kaart wordt voor iedere kaart anders dan een aas of een heer een verliezer gerekend.
  2. Voor een kleur die langer is dan een 2-kaart wordt voor iedere kaart anders dan een tophonneur een verliezer gerekend.
  3. Geen enkele kleur mag meer dan drie verliezers bevatten.


Hieronder een paar voorbeelden om bovenstaande te verduidelijken:
    Verliezers
  AHVxxx   0
  AHx   1
  Hx   1
  xx   2
  Totaal:   4


    Verliezers
  HVxxx   1
  AHxx   1
  AVxx   1
  x   1
  Totaal:   4

Omdat aan alle voorwaarden wordt voldaan (betreffende puntenkracht, het aantal verliezers en het aantal controles) zijn deze twee handen goede voorbeelden voor onze 1SA opening .

Antwoorden op deze 1SA opening:
Het idee is om direct het aantal controles te vertellen, en de controles zijn:
  1. Een aas geldt als twee controles.
  2. Een heer geldt als een controle.
Het aantal controles en de punten kracht wordt volgens onderstaand schema aangegeven:
  Openaar  Partner  Betekenis
  1SA  2  Belooft 0-1 controles met 0-6 punten.
    2  Belooft 0-1 controles met 7-15 punten.
    2  Belooft 2 controles: ofwel een aas ofwel twee heren.
Met 1 aas en minder dan 6 punten wordt echter eerst 2 geboden.
    2  Belooft 3 controles: ofwel 1 aas + 1 heer, ofwel drie heren.
    2SA  Belooft 4 controles in twee kleuren: ofwel 2 azen , ofwel een AH combinatie + nog ergens een heer.
    3  Belooft 4 controles in meer dan twee kleuren: ofwel 1 aas + 2 heren in verschillende kleuren, ofwel vier heren.
    3  Belooft 5 controles: ofwel 1 aas + 3 heren, ofwel 2 azen + 1 heer.
    3  Belooft 6 controles: ofwel 3 azen, ofwel 2 azen + 2 heren, ofwel 1 aas + 4 heren.
    3  Belooft 7 controles: ofwel 3 azen + 1 heer, ofwel 2 azen + 3 heren.
In het geval dat partner een semi-solide 7- of 8-kaart zonder renonce of singleton en minder dan twee controles bezit springt hij naar 4-niveau in die lange kleur.Verder bieden na partners 2 antwoord:
Omdat partners eerste antwoord van 2 maximaal een heer belooft met minder dan 7 punten probeert de openaar zo snel mogelijk op een zo laag mogelijk niveau een haalbaar contract te bereiken. Wanneer partner zo'n slechte hand belooft is het voor de 1SA openaar direct duidelijk dat een manche vrijwel niet maakbaar is. Zijn biedingen kunnen zijn:

  1. Indien de 1SA openaar 2 of 2 herbiedt dan belooft hij een 5+kaart in die kleur. Deze biedingen zijn niet forcing en partner mag daarop passen.
  2. Indien de 1SA openaar 3 of 3 herbiedt dan belooft hij een 6+kaart in die kleur. Deze biedingen zijn niet forcing en partner mag daarop passen.
  3. Indien de 1SA openaar 4 of 4 herbiedt dan belooft hij een maximale hand met maximaal 3 verliezers zodat de manche ook zonder partners hulp zeer waarschijnlijk is.


Een twee-kleuren spel in de lage kleuren:
In het geval dat de 1SA openaar de bieding heeft geopend met een twee-kleuren spel in de lage kleuren moet er aan extra voorwaarden worden voldaan:

  1. Een hand met 4 verliezers mag slechts twee snelle verliezers in een zij-kleur bevatten, of
  2. de hand mag slechts 3 verliezers bevatten, en
  3. de verdeling van de hand moet 2-1-5-5, 3-1-5-4 of 2-2-5-4 zijn.


Hieronder een paar voorbeelden om de zaak te verduidelijken:
  Openaar  Verliezers Partner
  HB  1 
  Hx  1 
  AHTx  1 
  AVTxx  1 
  Totaal:  4 
  1SA   2
  2SA   
Met het bieden van 2SA belooft de openaar beide lage kleuren met een verdeling in die lage kleuren van tenminste 5-4 (niet kwetsbaar) of tenminste 5-5 (kwetsbaar)

  Openaar  Verliezers Partner
  AH  0 
  x  1 
  AHTxx  1 
  AHTxx  1 
  Totaal:  3 
  1SA   2
  3SA   
Met het bieden van 3SA belooft de openaar beide lage kleuren met een verdeling in die lage kleuren van tenminste 5-5 (ongeacht de kwetsbaarheid) en maximaal 3 verliezers en tevens maximale punten kracht.

Een twee-kleuren spel in de hoge kleuren:
De mogelijkheden zijn nu:
  1  Indien de SA openaar een hand bezit met 4 verliezers kan hij naar 3 springen na een 2 antwoord van partner. De antwoordende hand kan nu een keuze maken uit een van de hoge kleuren. Indien dat de harten kleur is zal hij passen, maar wanneer dat schoppen is zal hij 3 bieden, waarop de SA openaar met zijn 4 verliezers zal passen.
Voorbeeld:
 
   
  West  Oost
  HVBxx  Txx
  ABTxx  Hx
  Hx  Txxx
  A  xxxx
  1SA  2
  3  3
 
  2  Indien de SA openaar een hand bezit met 3 verliezers kan hij naar 3 springen na een 2 antwoord van partner. De antwoordende hand kan nu een keuze maken uit een bod op 4-niveau in een van de hoge kleuren. De antwoordende hand mag niet passen! Hij geeft alleen voorkeur aan tussen harten en schoppen.
Voorbeeld:
   
  West  Oost
  AVBxx  Txx
  AHVTxx  Hx
  x  Txxx
  V  xxxx
  1SA  2
  3  4
 
  3  Indien de SA openaar een hand bezit met 3/4 verliezers met een 5-5-3-0 verdeling zou de openaar er voor kunnen kiezen zijn 3-kaart lage kleur op 4-niveau te bieden.
Zie onderstaand Voorbeeld:
   
  West  Oost
  AHBTx  Txx
  AVBTxx  Hx
  Axx  Txxx
  -  xxxx
  1SA  2
  4  4


Indien de 1SA openaar niet een van bovenstaande verdelingen bezit worden zijn herbiedingen problematisch. Met echter slechts vier verliezers moet hij de bieding toch zodanig open houden zodat een optimaal contract bereikt kan worden. Om dit te bewerkstelligen is de herbieding van 2 ontwikkeld. Deze 2 herbieding heeft de betekenis van een "relay" en is ronde forcing. Het wordt in onderstaande situaties toegepast:

  Openaar  Partner  Betekenis
  1SA  2 
  2   
  1. De openaar bezit een 4-4 hoog.
  2. De openaar bezit een 5-5 hoog met 5 verliezers.
  3. De openaar bezit een 6-kaart harten en een 4-kaart schoppen (of 6-kaart schoppen met 4-kaart harten) waar de mogelijkheid bestaat dat partner met bijvoorbeeld een 3-2 kaart hoge kleur zijn 3-kaart biedt en zodoende in een 4-3 fit gespeeld moet worden in plaats van de 6-2.
  4. De openaar bezit een 5+kaart hoge kleur plus een 5+kaart lage kleur met 4 verliezers.


Wat moet of kan partner antwoorden op dit 2 relay bod?
  Openaar  Partner  Betekenis
  1SA  2 
  2  ? 
  1. Met een 4-kaart hoog met 1 honneur of een 5-kaart hoog moet hij die kleur op 2-niveau bieden.
  2. Met een 5-kaart hoog met 2 honneurs of een 6-kaart hoog moet hij die kleur op 3-niveau bieden.
  3. Zonder een van bovenstaande (1,2) hoge kleur verdelingen, maar met een 5-kaart lage kleur, moet hij die kleur op 3-niveau bieden.
  4. Zonder een van bovenstaande drie (1,2,3) verdelingen moet hij 2SA bieden,


Het 2 Antwoord
Het 2 antwoord op de 1SA opening belooft 0-1 controles met 7-15 punten en is manche forcing. De SA openaar heeft nu weer verschillende opties om zijn hand te omschrijven.

  1  De SA openaar zal harten bieden met een 4- of 5-kaart harten.
 
  2  Indien de SA openaar een 5-kaart harten én een 5-kaart schoppen bezit zal hij eerst schoppens bieden voordat hij de harten kleur biedt.
 
  3  Indien de SA openaar een 4- of 5-kaart harten én een 6-kaart lage kleur bezit, zelfs als dat klaveren is, zal hij eerst de lage kleur bieden voor hij zijn hoge kleur biedt:
Voorbeeld:
 
   
  West  Oost
  A  VTxx
  ATxx  VBx
  AV  HBT
  HBT9xx  Vxx
  1SA  2
  3 
 
  4  Indien de SA openaar een 4- of 5-kaart schoppen bezit moet hij eerst schoppen bieden wanneer hij niet een nog langere harten kleur bezit. Indien hij een 6+kaart lage kleur bezit zal hij eerst die kleur bieden en in een later stadium de schoppen kleur. Omdat de situatie na het 2 antwoord toch al manche forcing is behoeft de SA openaar geen sprongbiedingen te doen om een bepaalde verdeling aan te geven.
 

  5  Indien de SA openaar toch met sprong een nieuwe kleur biedt na het 2 antwoord, en in het bijzonder in een hoge kleur, dan belooft hij een 6-kaart in die kleur. Indien hij met sprong 3 biedt dan belooft dat een 6-kaart harten plus een 4-kaart schoppen. Biedt hij met sprong 3 dan belooft dat een 6-kaart schoppen plus een 4-kaart harten.


Alle andere antwoorden zijn gebaseerd op die van een sterke 2 opening. Hieronder nog een speciale bieding waarbij de SA openaar beide lage kleuren belooft:
 
   
  Openaar  Partner 
  1SA  2/ 
  2SA   
Met deze bieding belooft de SA openaar tenminste een 5-4 verdeling in de lage kleuren, kwetsbaar in ieder geval een 5-5. Dit houdt in dat de volgende verdelingen mogelijk zijn: 2-2-4-5 , 2-1-5-5 of 3-1-5-4.
Met 3 vraagt partner naar de verdere verdeling van de SA openaar:
 
  Openaar  Partner 
  1SA  2/ 
  2SA  3  
  3    Belooft een 2-2 verdeling in de hoge kleuren
  3    Belooft een 3-kaart harten
  3    Belooft een 3-kaart schoppen
  3SA    Belooft een singleton en een dubbelton in de hoge kleuren


Zodra de antwoordende hand geinformeerd is over de hoge kleuren verdeling kan hij het eindcontract bepalen.