Bridge logo

DRURY

 
Douglas Drury ontwikkelde de Drury conventie. Drury werd er een beetje moe van om op de vierde stoel te zitten, en dat na twee passen zijn rechter buurman dan opende met een zwakke opening, terwijl hij een gemiddelde tot goede hand bezat met een biedbare hoge kleur. Om zichzelf te beschermen en niet in een onmaakbaar contract te belanden, ontwikkelde hij het conventionele Forcing 2 antwoord voor zijn partner die reeds gepast had.
Zie ook Reverse Drury en Bergen Drury

De door Douglas Drury ontwikkelde conventie geeft zijn partner ook nog de mogelijkheid zijn hand te omschrijven, zelfs zonder dat de tegenpartij zich verder met de bieding bemoeit. Het moet opgemerkt worden dat het Forcing 2 Antwoord van partner volledig conventioneel is en totaal niets zegt over de klaverkleur.

De Drury Conventie mag alleen worden toegepast wanneer de bijbieder een biedbare kleur, distributie en genoeg waarden in partners hoge kleur heeft.
Dit moet duidelijk worden uit de volgende voorbeelden.
Het probleem met derde en vierde hands openingen is echter de vraag of na twee respectievelijk drie passen openaar een 1. sub-minimum, 2. een minimum, of 3. of een veel sterkere hand heeft
Het is de bedoeling van het Forcing 2 Antwoord is dat je de juiste vraag stelt.

Noord Oost Zuid West
Pas Pas 1 Pas
2

West Noord Oost Zuid
Pas Pas Pas 1
Pas 2

De distributie van Noord zou zo kunnen zijn als onderstaande handen:
V85
T75
AH93
V62
BT6
A754
AB93
86
Analyse van beide handen:
Noord heeft in de voorbeelden hierboven de benodigde 10-12 punten om partners hoge kleur te steunen. De vraag is echter of zuid in beide biedingen een sub-minimum, een minimum of een sterke hand heeft. Nu we de Drury conventie gebruiken kan noord zijn hand verder omschrijven.

Wanneer openaar een sub-minimum heeft gaat het verder bieden als volgt:
Noord Oost Zuid West
Pas Pas 1 Pas
2 Pas 2

Indien openaar een normale opening heeft, dan gaat de bieding als volgt verder:
Noord Oost Zuid West
Pas Pas 1 Pas
2 Pas 2
of ieder ander omschrijvend bod.

 

Indien openaar een sterkere hand heeft, en hij had eigenlijk 2 willen bieden, dan kan openaar springen naar 3, in 't bijzonder wanneer hij een zeer distributioneel spel heeft. Anders kan hij beter eerst een negatief 2 bod doen en later in de bieding de ruitenkleur nog eens bieden.
Een derde mogelijkheid is om 2SA te herbieden.

Noord Oost Zuid West
Pas Pas 1 Pas
2 Pas 3
Met deze distributie en hoeveelheid aan punten heeft Drury het Forcing 2 Klaver Antwoord ontwikkeld. Dit bod geeft exact deze distributie met 10-12 punten en de 3-kaart steun aan. Het bod is forcing en moet daarom gealerteerd worden.
Openaar bekijkt zijn hand nog eens nauwkeurig, en wanneer hij besluit dat er geen manche in zit, kan er nog op 2-niveau gepast worden. Heeft openaar extra waarden dan zal hij de mache bieden of een poging daartoe doen.

De Drury conventie kan zelfs in werking treden wanneer de tegenpartij opent. Zie onderstaande bieding:
Noord Oost Zuid West
Pas 1 1 Pas
2
Zelfs nadat oost geopend heeft en zuid gevolgd, kan noord, die eerst gepast heeft, nog een forcing 2 bod doen met de benodigde steun en waarden zoals die in bovenstaande voorbeelden. Openaar kan daaruit de beslissing nemen om naar de manche te gaan of niet.

De Drury conventie werkt ook met harten als hoge kleur, alhoewel de gepaste hand nu ook nog de mogelijkheid heeft om 1 schoppen te bieden. Om die reden wordt de Drury conventie hiervoor nauwlijks gebruikt.
Noord Oost Zuid West
Pas pas 1 2
Drury
werkt hier
niet
In de Drury ontwikkelde conventie toont het 2 antwoord een zeer duidelijk sub-minimum, en partner moet simpel het contract op 2-niveau houden. Niet alle Drury spelers vonden dit een doed idee en pasten de conventie aan zodat de Reverse Drury conventie ontstond.

REVERSE DRURY

Deze variatie op de Drury conventie werd populair gedurende de 80er jaren. Dit is min of meer de standaard versie van de door Drury ontwikkelde conventie. Na een opening in een hoge kleur op 3e of 4e hand, in 't bijzonder schoppen en wat minder vaak harten, toont (gepaste) partner met 2 een sterke verhoging met tenminste een 3-kaart steun en 10-12 punten.

Openaar zal met een minimum afwijzen door op 2-niveau de kleur (schoppen veelal) te herbieden. Deze manier van bieden staat bekend als Reverse Drury. De openaar zal echter met voldoende waarden direct de manche bieden. Wanneer openaar 2 of zijn andere hoge kleur biedt, zijn deze biedingen natuurlijk (echt) en forcing en eindigen in de manche is een goede mogelijkheid, in 't bijzonder wanneer een dubbele fit wordt ontdekt.

Top

 

BERGEN DRURY

Mr. Marty Bergen kwam tot de conclusie dat het opgeven van het 2- en 2-bod als een natuurlijk bod een klein offer was om daarmee je hand goed te kunnen omschrijven.
Bergen concludeerde dat het 2 bod van een partner, die reeds gepast heeft, een 3-kaart steun voor de geopende hoge kleur en 10-12 punten toont, en dat in dat geval partners 2 antwoord een 4-kaart steun toont (en 10-12 punten).
Laten we een twee voorbeelden bekijken om het verschil en het belang van dit type biedingen te bekijken.
74
AV9
854
HB875
74
AV95
85
HB875


West Noord Oost Zuid
Pas Pas Pas 1
Pas 2

West Noord Oost Zuid
Pas Pas Pas 1
Pas 2

Met de eerste hand stelt Marty Bergen voor om 2 te bieden om de 3-kaart steun voor partners hartenkleur aan te geven. Met de tweede hand stelt hij voor 2 te bieden om zijn 4-kaart hartensteun te tonen. Op het eerste gezicht lijkt 't dat de eerste hand een verliezer meer telt dan de tweede, hetgeen het verschil kan zijn tussen een deelscore en een manche. Met deze extra informatie heeft openaar een betere kans de goede beslissing te nemen tussen deelscore of manche, wetende dat er een gezamenlijke 9-kaart troef is, in plaats van een gezamenlijke 8-kaart.
Top