Bridge logo

D-RKC en ED-RKC
(Dubbele RKC (D-RKC) en Exclusion Dubbele RKC (ED-RKC))

 
Azenvraag nadat partner een 2-kleurenspel in de lage kleuren belooft na een 1SA opening. De vrouwen in die lage kleuren spelen daarbij een belangrijke rol.
Dus na een biedverloop van:

   Betekenis
  1SA- 2/2SA  
  2SA/3- 3  3 belooft een 2-kleurenspel in de lage kleuren
  3  3 vraagt verder:
   
  - 3  singleton
  - 3SA  singleton
  - 4  nulton
  - 4  nulton
  - 4  ED-RKC*
  - 4  ED-RKC*
  - 4SA  D-RKC
  - 5  Geen sleminteresse vraag partner te passen of 5 te bieden

De antwoordende hand gebruikt 4 en 4 om de Sleutelkaarten te vragen zonder die welke aanwezig zijn in de geboden kleur (Hij heeft zelf een nulton in die kleur).
De antwoordende hand biedt 4//SA wanneer hij een hand heeft te sterk is om de 1SA openaar de leiding te laten nemen. Hij is op zoek naar een mogelijk groot slem!

Antwoorden na D-RKC en ED-RKC:
  1e stap= 0 of 3 sleutelkaarten
  2e stap= 1 of 4 sleutelkaarten
  3e stap= 2 of 5 sleutelkaarten zonder V of V
  4e stap= 2 of 5 sleutelkaarten met V of V of beide

Na een antwoord van 0-3 of 1-4 sleutelkaarten wordt het opvolgende vrije bod gebruikt om naar de vrouwen te vragen.
De antwoorden zijn:
  1e stap= geen vrouw
  2e stap= V
  3e stap= V
  4e stap= beide vrouwen


Het bezit van Sleutel-Vrouwen is in deze situaties vaak belangrijker dan het bezit van NIET-Sleutel Heren (In dit geval dus de heren in de hoge kleuren). Soms is het toch nuttig om ook het heren bezit in deze hoge kleuren te weten te komen. Deze kunnen gevraagd worden door middel van het vrije bod boven de kleur waarmee naar de vrouwen wordt gevraagd, of na het bod boven de kleur van het antwoord op de vraag naar de vrouwen. Indien het antwoord op D-RKC 2 of 5 sleutelkaarten zonder vrouwen was, dan vraagt een bod in de opvolgende kleur naar het bezit van de NIET-Sleutel Heren en wanneer een bod van bijvoorbeeld 5 naar de vrouwen zou vragen dan vraagt in plaats daarvan 5 naar de NIET-Sleutel Heren.
De antwoorden zijn:
  1e stap= geen heer
  2e stap= H
  3e stap= H
  4e stap= beide heren

 

Voorbeeld D-RKC (zonder heren vraag):
  West Oost  West Oost   (1)transfer naar
         (2)OK (maximum)
  Bxx  AH  1SA 2  (1)  (3)2e kleur, forcing
  ABx  x  2SA(2) 3  (3)  (4)vraagt verder
  HVxx  Axxxx  3(4) 4SA  (5)  (5)D-RKC
  AVx  HBxxx  5(6) 5  (7)  (6)0 of 3 sleutelkaart; zeer waarschijnlijk dus 3
      6(8) 7    (7)Hoeveel vrouwen ?
      7 pas    (8)beide


Voorbeeld D-RKC (met heren vraag I):
  West Oost  West Oost   (1)transfer naar
         (2)OK (geen maximum)
  VBxx  A  1SA 2  (1)  (3)2e kleur, forcing
  VBxx  Ax  3(2) 3  (3)  (4)Beide hoge kleuren gedekt
  AVx  HBxxx  3SA(4) 4  (5)  (5)D-RKC
  Hx  AVBxx  4SA(6) 5  (7)  (6)2 (of 5) sleutelkaarten + een vrouw
      5SA(8) 6SA    (7)Heb je NIET-Sleutel Heren ?
      pas     (8)geen van beide
(7) Wanneer oost 5 geboden zou hebben zou hij gevraagd hebben: Welke vrouw?
Met willekeurig welke heer aanwezig is is het 7SA.

Voorbeeld D-RKC (met heren vraag II):
  West Oost  West Oost   (1)transfer naar
         (2)OK (geen maximum)
  Hxxx  A  1SA 2  (1)  (3)2e kleur, forcing
  Vxxx  Ax  3(2) 3  (3)  (4)Beide hoge kleuren gedekt
  AHx  VTxxx  3SA(4) 4  (5)  (5)D-RKC
  HV  ABxxx  4(6) 4  (7)  (6)(0 of) 3 sleutelkaarten
      4SA(8) 5    (7)Heb je Sleutel Vrouwen ?
      6(10) 7SA    (8)alleen V
      pas     (9)Heb je NIET-Sleutel Heren?
           (10)alleen H
(*) Zie hier het voordeel van D-RKC boven RKC. Oost moet en H en V en V zien te ontdekken voordat hij groot slem kan gaan onderzoeken.

Voorbeeld ED-RKC:
  West Oost  West Oost   (1)transfer naar
         (2)OK (maximum)
  Bxx  -  1SA 2  (1)  (3)2e kleur, forcing
  ABx  HV  2SA(2) 3  (3)  (4)vraagt verder
  HVxx  Axxxx  3(4) 4  (5)  (5)ED-RKC
  AVx  HBxxxx  4SA(6) 5  (7)  (6)0 of 3 sleutelkaart; zeer waarschijnlijk dus 3
      6(8) 7    (7)Hoeveel vrouwen ?
      7 pas    (8)beide