Bridge logo

Doubletten

 
 
  Actief Doublet   Partner opent en u biedt wat waarna uw linker tegenstander op niet te hoog niveau volgt. Iedereen past vervolgens en u bent weer aan de beurt: u hebt 9+ punten maar niets te bieden - dus doubleert u met de bedoeling te vertellen dat uw kant de meeste punten in bezit heeft maar u geen goed bod kunt doen.
Het is belangrijk dat u het Actieve doublet speelt wanner u ook het Support Doublet speelt omdat in dat geval partner niet kan doubleren zonder dat hij een 3-kaart steun in uw kleur bezit.
 
  Balanceren: Doublet   Met balanceren wordt een doublet bedoeld, dat gegeven wordt, nadat uw linker tegenstander opende en zijn en uw partner hebben gepast.
 
  Competitief doublet   Een doublet dat niet voor straf is, maar dat een hand belooft die te sterk is om te passen maar ook niet de mogelijkheid biedt een ander bod te doen.
 
  Controle Doublet   Van een doublet op ons controlebod nemen we aan dat ‘t een uitkomstdoublet is. De tegenpartij heeft een (goede) uitkomst aangegeven. Met het beschreven systeem kunnen we uitzoeken of die uitkomst ons kwaad doet of niet.
 
  Doublet op SA bijbod   Wanneer een SA-contract gedoubleerd wordt is dat meestal een strafdoublet. Een uitzondering hierop is, wanneer het SA bod min of meer geboden wordt, omdat de bieder niets anders weet te verzinnen.
 
  Echo Doublet   Een echo doublet toont in principe lengte in de twee ongeboden kleuren wanneer partner (zonder sprong) na een opening van de tegenpartij volgde, en waar de partner van de tegenpartij de geopende kleur steunde.
 
  ELCD   Rodwell/Meckstroth stelden voor om, in gevallen dat u een 4-kaart hoge kleur bezit plus een lange lage kleur, na een eventueel klaverenantwoord van uw partner met een zwakke hand ruiten te bieden. Wanneer u nu de ruitenkleur op hetzelfde niveau biedt als uw partners klaveren bod, dan ontkent u daarmee een hand met overwaarde.
 
  Fisher Uitkomstdoublet   Met dit conventionele doublet wordt gevraagd, om tegen een SA-contract, wanneer er geen 2 Stayman (of Niemeijer) is geboden met klaveren te starten. Indien er wel Stayman is geboden, en deze niet is gedoubleerd, vraagt het doublet om een ruitenstart.
Het Fisher uitkomstdoublet heeft nooit veel aandacht gekregen. Toch wordt de conventie zo hier en daar gebruikt. Vandaar dat de conventie hier wordt vermeld.
 
  Heropeningsdoublet   Een heropenings doublet is een doublet door de openaar zelf. De partner van de openaar heeft gepast en de tegenpartij heeft gevolgd. Zoals gewoonlijk belooft het doublet steun in de nog niet geboden kleuren.
 
  Lightner Doublet   Het Lightner Doublet, een uitkomst doublet in een slem contract, is bedacht door Theodore A. Lightner. Hij vond dat een strafdoublet op en vrijwillig geboden slem niet zo zinvol is, en gaf het doublet een nieuwe betekenis. Een doublet gegeven door de hand die niet mag uitkomen is conventioneel! Aan partner die mag uitkomen wordt gevraagd een onwaarschijnlijke uitkomst te vinden en zodoende het contract down te spelen.
 
  Logjes Doublet   Bij bridgeclub de Looier wordt de 'Het Logjes (Re)Doublet' conventie gebruikt. Het wordt gebruikt als er op een openingsbod van 1, 1 of 1 door partner, een volgbod in een kleur wordt tussengeboden. Vereiste is dat er, na een pas van de andere tegenstander, nog steeds twee in de geopende kleur geboden kan worden.
 
  Maximaal Doublet   Met een maximaal doublet wordt een manchepoging aangegeven. Het wordt toegepast in situaties zoals:
U heeft een fit gevonden.
De tegenpartij heeft tot direct onder uw drieniveau zitten meebieden.
Uw partner heeft geen inviterende hand aangegeven.
 
  Negatief Doublet   Ook wel Sputnik Doublet genoemd.
Er zijn verschillende manieren om een negatief doublet te spelen, maar de eenvoudigste is dat u eenvoudigweg de ongeboden hoge kleur en voldoende puntenkracht belooft om competetief mee te kunnen bieden.
Het belooft:
- tenminste een 4-kaart in een nog niet geboden kleur
- beide lage kleuren wanneer beide hoge kleuren al geboden zijn
- beide hoge kleuren wanneer 1 is tussengeboden
- precies een 4-kaart schoppen wanneer 1 is tussengeboden.
 
  Openingsdoublet   Een openingsdoublet, een conventioneel doublet na een opening op laag niveau van de tegenpartij, vraagt partner zijn beste van de nog niet geboden kleur(en) te bieden.
Het meest algemene openingsdoublet wordt gedaan, nadat de tegenpartij opent met één in een kleur.
Normaal gesproken, biedt partner hierop zijn beste kleur, maar hij kan ook passen wanneer (i) de partner van de openaar biedt of (ii) wanneer hij een kaart heeft om van het openingsdoublet straf te maken.
 
  Optioneel doublet   Het Optionele doublet, niet te verwarren met een Competitief Doublet , wordt gebruikt om een gebalanceerde hand te tonen met voldoende kracht om de preempt zeer waarschijnlijk down te spelen, en belooft partner steun voor alle niet geboden kleuren.
 
  Redoublet   Er zijn drie mogelijkheden om te redoubleren.
1. Om, na een doublet van de tegenpartij algemene kracht te tonen.
2. SOS Redoublet: HELP, ik heb geen enkele steun in uw kleur, maar wel tenminste een driekaart in alle andere kleuren.
3. U bent er zeker van dat u uw contract gaat maken.
 
  Rosenkranz (Re-)Doublet   De Rosenkranz doublet- en redoublet conventie wordt gebruikt na partners volgbod wanneer de rechter tegenstander een forcing antwoord heeft gegeven na zijn partners openings bod (een bod in een nieuwe kleur ofwel door het geven van een [negatief] doublet).
Het Rosenkranz (Re-)Doublet belooft een tophonneur in partners kleur met tenminste een 3-kaart steun.
 
  RT doubleert   Wanneer uw partner op 1 niveau in een kleur opent en uw rechter tegenstander doubleert dan zijn uw antwoorden anders dan wanneer er niet gedoubleerd zou zijn.
 
  Sputnik Doublet   Ook wel Negatief Doublet genoemd.
Er zijn verschillende manieren om een negatief doublet te spelen, maar de eenvoudigste is dat u eenvoudigweg de ongeboden hoge kleur en voldoende puntenkracht belooft om competetief mee te kunnen bieden.
Het belooft:
- tenminste een 4-kaart in een nog niet geboden kleur
- beide lage kleuren wanneer beide hoge kleuren al geboden zijn
- beide hoge kleuren wanneer 1 is tussengeboden
- precies een 4-kaart schoppen wanneer 1 is tussengeboden.
 
  Stolen bid doublet   Wanneer uw partner met 1SA opent en de tegenpartij op tweeniveau tussen bidet, kunt u het 'Stolen Bid Doublet' toepassen. Met het doublet vertelt u uw partner, de 1SA openaar, dat de tegenpartij uw bod heeft gestolen.
Het is de bedoeling dat u met behulp van het 'Stolen Bid Doublet' biedingen kunt blijven doen met de betekenis van Stayman of Jacoby Transfer. Vaak wordt er na een tussenbod van de tegenpartij geen gebruik meer gemaakt van Stayman en Jacoby Transfers. Dus na een biedverloop als
 
  Strafdoublet   Het strafdoublet is exact wat het zegt, met tevens hetzelfde doel: een beter score. Bij een discussie over strafdoubletten zijn er verschillende facetten waar u rekening mee moet houden.
 
  Striped tail doublet   Dit is een doublet op een manchebod van de tegenpartij, niet om partner informatie te geven en niet om de tegenpartij down te spelen, maar … om te voorkomen dat de tegenpartij een onverliesbaar slem gaat bieden.
Het doublet is zo genoemd, omdat er verwacht wordt dat de dubbelaar na een redoublet van de tegenpartij, met staart tussen de benen, wegvlucht naar zijn eigen kleur.
 
  Support (Re)doublet   Dit is een doublet door de openaar dat een 3-kaart steun in partners kleur belooft, misschien met extra kracht, wanneer de tegenpartij een volgbod geeft of doubleert.
- Een support doublet belooft een 3-kaart steun in partners hoge kleur.
- Een support doublet kan alleen door de openaar gegeven worden.
- Een support doublet wordt niet gegeven wanneer openaar op 3-niveau moet bieden om de hoge kleur te steunen.
 
  Takeout Double   Zie: Uitneem Doublet
 
  Teruggekaatst doublet   1: Partner geeft een volgbod/doublet en partner tegenpartij verhoogt die kleur of past.
Een teruggekaatst doublet is in principe een doublet dat lengte toont in de twee ongeboden kleuren wanneer partner (zonder sprong) heeft gevolgd en de tegenpartij de openingskleur heeft gesteund. Na partners infodoublet/tussenbod is jouw doublet na elke verhoging onder manche-niveau teruggekaatst.
2: Partner geeft een volgbod/doublet en partner tegenpartij biedt een nieuwe kleur.
Een (geen teruggekaatst) doublet toont enige steun in partners kleur met een goed bezit in de 4e-kleur (5-kaart AVTxxx).
 
  Uitneem Doublet   Een uitneem doublet, een conventioneel doublet na een opening op laag niveau van de tegenpartij, vraagt partner zijn beste van de nog niet geboden kleur(en) te bieden. Het meest algemene uitneem doublet wordt gedaan nadat de tegenpartij opent met één in een kleur. Het belooft openingskracht en tenminste een 3-kaart in de niet geboden kleuren en een korte kaart in de geopende kleur van de tegenpartij.
 
  Uitkomstdoublet   Het uitkomstdoublet wordt gebruikt om uw partner te vertellen met welke kleur hij het best kan uitkomen. Het doublet belooft, over het algemeen, kracht in de gedoubleerde kleur. In speciale gevallen, zou het echter ook een andere kleur kunnen aangeven.
 
  Wriggle tegen een gedoubleerde SA   Dit is een van de beste methodes, wanneer u met weinig punten toch wilt deelnemen aan de bieding.
Wanneer de tegenpartij uw partners 1SA doubleert, dan vraagt uw redoublet aan partner om 2 te bieden. Indien u nu een vijfkaart klaveren bezit, dan past u. Indien uw kleur geen klaveren is, dan biedt u die kleur en partner zal daar op passen.