Bridge logo

Deschapelles Coup

 
De Coup "Deschapelles" houdt in dat de tegenspelers een niet gedekte honneur voorspelen om een entree bij partner te genereren. Een niet gedekte honneur wil zeggen dat u bijvoorbeeld met de heer uitkomt van uw kaartcombinatie H7543.

De "Coup Deschapelles" is vernoemd naar de in de negentiende eeuw levende schaak/whist legende Alexandre Louis Honoré Lebreton Deschapelles.

Voorbeeld:
Dummy
A x
x x
x x x x
A B T 9 8
 
Uw kaart:
H x x x
B T 9 8
H x
H V x

NZ spelen 2SA en uw partner komt uit met ruitenvrouw. U neemt de vrouw over met uw ruitenheer, en zuid speelt de ruitennegen bij. U komt terug met uw tweede ruiten welke door zuid genomen wordt met het aas en uw partner speelt de ruitenboer bij.
De leider speelt nu een kleine klaveren en speelt op tafel de boer bij welke u met de vrouw neemt.

Wat speelt u terug?

Uit de bieding en wat u tot nu toe gezien hebt weet u dat:

- U zelf 12 punten bezit
- De dummy 9 punten heeft
- De leider zo'n 14-15 punten bezit. (met 16+ had hij wel 3SA geboden)
- Partner heeft tot nu toe 3 punten laten zien.


Samen zo'n 38 punten. Partner kan dus maximaal nog twee punten hebben. Als partner alleen nog een boer bezit kan het contract niet down. Het wordt pas interessant wanneer hij een vrouw in een van de hoge kleuren heeft.

Indien partner hartenvrouw bezit moet u gewoon harten terug spelen zodat u, nadat de leider nog een verliezende ruitensnit heeft genomen, uw partner met een derde harten aan slag kunt brengen, zodat uw partner zijn vrije ruitens kan meenemen.

Als partner echter schoppenvrouw bezit moet u niet harten, maar schoppenheer terugspelen: de "Deschapelles coup".

Aangezien partner ruitenboer bijspeelde onder het aas van de leider doet vermoeden dat hij die schoppenvrouw wel eens zou kunnen bezitten. Ruitenboer lijkt een onnodig hoge kaart welke om een hogere kleur vraagt.

Dummy
A x
x x
x x x x
A B T 9 8
 

V 9 x
x x x
V B T 8 7
x x
Uw kaart:
H x x x
B T 9 8
H x
H V x
B T x x
A H V x
A 9
x x x
 

Gezien partners speelwijze speelt u dus schoppenheer terug. De leider moet deze slag in de dummy nemen, duiken heeft geen zin want dan speelt u gewoon een tweede schoppen na. De leider moet wel een harten uit de dummy spelen om terug te keren naar zijn hand. Daarna neemt hij nog eens een (verliezende) klaverensnit en u speelt een schoppen voor uw partner, die zijn ruitenslagen meeneemt zodat het contract twee gaat.

Indien in plaats van de heer u een kleine schoppen nagespeeld zou hebben zou niet goed zijn geweest.
De leider speelt in dat geval de tien en snijdt op die manier de vrouw van uw partner er uit.

De door partner bijgespeelde onnodig hoge ruiten is hier de sleutel voor uw succesvolle "Deschapelles coup".

De "Deschapelles coup" lijkt veel op de "Merrimac Coup". Bij beide speelwijzen speelt de verdediging een niet ondersteunde honneur uit zijn hand. Bijvoorbeeld de heer van zijn Hxxx bezit. Het verschil is echter dat met de "Merrimac Coup" geprobeerd wordt een entree van de tegenpartij te verwijderen terwijl met de "Deschapelles Coup" juist geprobeerd wordt een entree bij partner te creëren.