Bridge logo

Count Signalen

 
Ook wel Distributie- of Lengte Signalen genoemd.

Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in een bepaalde kleur bezit.

De standaard procedure om dat te doen is met behulp van het Hoog-Laag Signaal waarbij een even aantal kaarten wordt aangegeven door eerst een hoge en daarna een lage kaart van een bepaalde kleur bij te spelen en een oneven aantal door eerst een lage en daarna een hoge kaart te spelen.
Het tegenovergestelde hiervan zijn de Upside-Down Signalen waarbij het spelen van eerst een lage kaart een even aantal kaarten in die kleur belooft. Het voordeel hiervan is dat de verdediging minder problemen heeft met dubbeltons wanneer je een kaart liever niet bijspeelt van een dubbelton, bijvoorbeeld een vrouw van Vx of een boer van Bx.

Accurate signalen zijn de sleutel tot succes voor de verdediging. Na het spelen van een paar slagen kunnen goed verdedigende spelers wel inschatten wat de kaart(verdeling) is van de handen die ze niet kunnen zien en zodoende net zo nauwkeurig spelen als de leider.

Wanneer de leider een kleur aanspeelt zou je een even aantal kaarten aan kunnen signaleren (wanneer je een 2- of 4-kaart bezit), maar wanneer je denkt dat dat de leider zou kunnen helpen kun je ook verkeerd kunnen signaleren om de leider op een verkeerd spoor te brengen. In dit verband zijn er echter twee psychologische punten: Wanneer je altijd verkeerd signaleert zal de leider daar ook rekening mee houden, en hij is vaak beter in staat de situatie in te schatten dan de tegenspelers; ten tweede kan de verdediging bang zijn, zijn hand aan de leider bekend te maken en zodoende nogal stom over te komen in situaties als hieronder:
 H 9 5 3 
T 8 6 2 B 7
 A V 4 
Zuid speelt het aas en de Vrouw en West signaleert met de 6 en de 2. Alhoewel een snit volgens Ristricted Choice opgelegd is zullen een aantal leiders niet snijden op de T, maar gezien het signaleren van West is die snit in dit geval helemaal opgelegd. In dit geval had West beter misleiden laag-hoog kunnen spelen om een 3-kaart aan te geven!

De verdediging moet wel samenwerken en soms beiden verkeerd signaleren. Zie onderstaand voorbeeld:
  B T x
B 9 8 x
9 x
9 x x x
 
A 9 x
A T x
V B x x
H V T
x
H x x x x
T x x
B 8 x x
  H V 8 x x x
V
A H 8 x
A x
 
West opent met 1 en na een pas en nog een pas beland Zuid in 4. West start met H welke houdt en Zuid neemt de tweede klaveren met het aas. Hierna speelt Zuid ruiten aas en heer om in Noord twee ruitens te kunnen troeven, de eerste laag en de tweede met een hoge troef. Wanneer West op de AH nu een even aantal ruitens signaleert en Oost een oneven aantal dan zal dat ook lukken. Wanneer West echter een oneven aantal en Oost een even aantal signaleert zal de leider er van uitgaan dat de ruiten kleur 5-2 verdeeld is en hopen dat de schoppenkleur 2-2 verdeeld is en beide ruitens hoog troeven zodat schoppen 9 nog een slag wordt. NB: beide tegenspelers moeten dus de situatie goed inschatten!!