Bridge logo

Competitief doublet

 

Bij veel spellen zul je merken dat iedereen biedt. Wanner jullie sterk zijn, biedt de tegenpartij om jullie uit de bieding te houden en om jullie te laten geloven dat je niet sterk genoeg bent om de manche te spelen. De tegenpartij biedt gewoon om de communicatie tussen jouw en je partner moeilijk te maken zodat je je hand niet goed kunt omschrijven.


Het Competitieve Doublet is ontwikkeld om juist deze situatie het hoofd te bieden:

1. om je partner te inviteren om de manche te bieden, of
2. om je partner de gelegenheid te geven om af te signaleren op deelscore niveau, of
3. om gewoon voor straf te passen


Typisch voorbeeld:

Noord

Oost

Zuid

West

1

2

2

3

B74
A853
A987
76

Pas

Pas

???

 


In bovenstaande situatie weet zuid niet of hij moet passen of dat hij 3 moet bieden. Noord heeft gepasten zuid verondersteld dat noord de beslissing aan hem overlaat. Het competitieve doublet kan nu gebruikt worden! Zuid is sterk genoeg, maar weet niet of het met zijn hand beter is te verdedigen of om te bieden. In dit geval doubleert zuid gewoon.


West zal na dit competitieve doublet wel passen (is de manche). Noord moet echter na dit competitieve doublet, afhankelijk van zijn lengte, kracht en verdeling, beslissen wat te doen. Bijvoorbeeld zoals met onderstaande handen:

Noord Noord Noord
6
HVB97
HVB6
HB8
3
HVB54
HB98
A64
V
AH976
HT63
B98
4 (Manche poging) 3 (Deel-Score) Pas (STRAF)


Een ander typisch voorbeeld van een competitief doublet is wanneer je doubleert terwijl je onmogelijk sterk kunt zijn in de kleur die je doubleert. Bijvoorbeeld in onderstaand biedverloop:
  West  Noord  Oost  Zuid
        1
  Pas 1SA 2  Pas
Pas  ?   
Noord kan gezien zijn eerste 1SA bod geen goede schoppens hebben en zijn postiie vóór de 2 bieder is niet ideaal wat betreft verdedigende acties. Dit doublet toont dus een hand zoals bijvoorbeeld onderstaand en is competitief:
Axx Bxx Ax Txxx.
Met dit doublet wordt dus partner gevraagd te beslissen om 2 gedoubleerd tegen te spelen of om 2SA te bieden.