Bridge logo

Clarac Slempoging

 
Deze conventie is onderdeel van het "Pro Systeem" en gebaseerd op het 4 azenvraagbod. De naam Clarac is een afkorting voor: Club Asking, Respond Aces and Controls. De antwoorden op dit 4 bod kunnen, afhankelijk van de getoonde kracht in de biedserie, variëren.

  NB:  Wanneer u de 1 opening speelt als een sterke opening met 17-20 punten kunt u ook besluiten dat een direct geboden 3 naar de azen vraagt.

  NB:  Indien u met uw hand, op welke manier dan ook, een limiet bod hebt gedaan, belooft een 4 antwoord slechts één aas met een eerste of tweede controle in harten.
Indien uw niet gelimiteerd is belooft het 4 antwoord één aas met extra waarden.

  NB:  Een antwoord van 4 op het 4 azenvraagbod ontkent niet alleen een aas, maar zelfs ook een heer-vrouw combinatie.

  NB:  Na een antwoord (behalve 4) op het 4 azenvraagbod heeft ieder bod van de azenvrager de betekenis van een vraagbod voor die geboden kleur.


Algemene eerste antwoorden na 4
  4 - 4 : Ontkent het bezit van een aas en ook is er geen HV-combinatie aanwezig.
 - 4 : Belooft 1 aas in een willekeurige kleur met een eerste of tweede controle in de hartenkleur.
 - 4 : Belooft 1 aas in een willekeurige kleur met een eerste of tweede controle in de schoppenkleur.
 - 4SA : Ontkent het bezit van een aas, maar belooft wel een HV-combinatie in een nog onbekende kleur.
 - 5 : Belooft 1 aas in een willekeurige kleur met een eerste of tweede controle in de klaveren kleur.
  - 5 : Belooft 2 azen en een tweede ronde controle in de ruitenkleur.
 - 5 : Belooft 2 azen en een tweede ronde controle in de hartenkleur.
 - 5 : Belooft 2 azen en een tweede ronde controle in de schoppenkleur.
 - 5SA : Belooft 3 azen zonder verdere controles.
 - 6 : Belooft 2 azen en een tweede ronde controle in de klaveren kleur.
  Onderstaande biedingen komen zelden voor omdat over het algemeen de azenvrager zelf wel één aas zal bezitten.
  - 6 : Belooft 4 azen en een tweede ronde controle, meestal de heer, in de ruitenkleur.
 - 6 : Belooft 4 azen en een tweede ronde controle, meestal de heer, in de hartenkleur.
 - 6 : Belooft 4 azen en een tweede ronde controle, meestal de heer, in de schoppenkleur.


Verder bieden:
Wanneer het antwoord op de azenvraag positief was kan de vraagbieder met behulp van een relaybod gaan onderzoeken of partner nog controles heeft in die geboden relay kleur.
  Het goedkoopst mogelijke bod : Ontkent verdere controles in de gevraagde kleur
  Het goedkoopst mogelijke SA bod : belooft een tweede controle in de gevraagde kleur: ofwel een heer ofwel een singleton
  Een nieuwe kleur, anders dan het goedkoopst mogelijke bod : Belooft een aas in de gevraagde kleur met ook nog een tweede ronde controle in de geboden kleur.
  Verhoging van de gevraagde kleur : Belooft twee van de drie tophonneurs in die kleur zonder verdere controles


  NB: De CLARAC bieder kan in theorie net zo lang door gaan met het "relay" bieden, om nog meer informatie van partner te krijgen, totdat hij een negatief antwoord krijgt of totdat er een klein- of grootslem bereikt is.