Bridge logo

Brabants Bont

 
Met de invulling van allerlei zwakke twee openingen, komen de sterke handen steeds meer in het gedrang. Met name onevenwichtige handen leveren vaak problemen op. In Teckel worden de sterke handen, met slechts één biedbare kleur via 2 aangeboden. In de 2-opening worden de twee- en driekleurenspellen ondergebracht. Ook deze opening kent haar zwakke variant: een zwak -spel.

De 2-opening wordt gedaan met een bonte verzameling van handen. Omdat deze conventionele opening in Noord Brabant is ontwikkeld, is deze maar vernoemd naar de provinciale vlag. Meestal belooft het een zwak spel met een 6-kaart . Het kan ook een evenwichtige hand met 22/23 punten beloven. Een derde mogelijkheid is een sterk tweekleuren spel. Bij de bepaling of een hand een sterk tweekleuren spel is, hanteren we niet de puntenkracht, maar tellen we onze verliezers. Het moet minimaal een 5-5 verdeling zijn. Uitzondering is een 5-4 verdeling waarbij de 4-kaart AHVB is. Er mogen slechts 5 verliesslagen in zitten. Zuid van het voorbeeld spel telt weliswaar slechts 12 plaatjespunten, maar heeft maar 4 verliesslagen. (2 -verliezers en 2 verliezers in de ).
De vierde variant van Brabants Bont is het sterk 3-kleuren spel. Het gaat over 5-4-4-0 of 4-4-4-1 met 21 of meer punten.


De 2-opening van Teckel kent 4 type handen:
 1.Zwak spel met een 6-kaart .
 2.Evenwichtig spel met 23 of 24 punten.
 3.Sterk tweekleuren spel (manche forcing bij fit in één van de twee kleuren).
 4.Sterk driekleuren spel 21 of meer punten.


De Brabants Bont conventie past in Teckel maar kan ook in andere biedsystemen worden ingepast.

Zwak spel met Ruiten Sterk 2-kleurenspel
x x
x x
H V x x x x  
V T x
PAS daarna op elk bod van partner, behalve 2SA.   A H B T 9
-
x x
H V B T x x  
Herbied 2 dat toont een tweekleurenspel met en of .
 
Evenwichtig met 23-24 punten Sterk 3-kleurenspel
A V B T  
H V x
A B  
H V B T
Herbied 2SA. Hierna het Niemeijer complex.   A H B T
-
A V x x
H V B T x  

 

Voorbeeld:
   
Zuid O-W
T x x x
A H
x x x
A H V B
A H V
x x x
x x
T 9 x x x
B 9 x x x x
x x
B T x
x x
-
V B T x x x
A H V x x
x x
Biedverloop
WestNoordOostZuid
21)
pas2SA2)pas33)
pas44)pas4SA5)
pas56)pas77)
 
1) Brabants Bont
2) Forcing Relay
3) Sterk 2-kleurenspel met + 2e kleur
4) Controle voor , ontkent controle
5) RKC 1430
6) 0 of 3, dus 3 keycards
7) Eindcontract
De 2-opening van zuid toont een zwak -spel of een sterk 2- of 3-kleuren spel, of een evenwichtige hand met 22-23 punten. Zuid laat met 2SA een sterke hand minimaal 15 punten zien. Het 3-bod geeft nu aan dat zuid een sterk 2-kleuren spel heeft waarvan harten er één is. (3 zou een zeer zwak -spel aangeven en 3 zou een goed zwak -spel zijn). Noord ziet nu dat zijn partner wel een 6-kaart moet hebben, immers met AH buiten boord kan het met een 5-kaart niet sterk zijn. Hij stelt d.m.v. 4 harten als troef vast en toont -controle, daarmee ontkent hij -controle. Nu ziet zuid dat noord geen foute punten heeft (geen Aas of Heer in de ). Met 4SA onderzoekt hij of alle keycards wel binnen zijn. De keycards zijn de 4 azen en troef heer. 5 toont 3 keycards. Dit moeten AH en A zijn, immers 4 ontkende A. Zonder H is het bijna niet mogelijk om aan de 15 punten te komen en er moet ook -aansluiting zijn. Dus besluit zuid tot groot slem .
Op de andere tafels opent zuid 1, waarop noord 1 biedt. Het 2-rebid is nu normaal. Noord biedt 3SA, dat met één overslag wordt gemaakt. Sommige zuid-spelers corrigeren dit, bij gebrek aan naar 4, maar aan slem heeft niemand geroken.
Het succes schuilt in de 2-Brabants bont conventie en het handig gebruik van controle biedingen.

 

Antwoorden op 2


De partner van de openaar moet zich goed realiseren, dat er een sterke variant in de 2-hand kan zitten, maar moet ervan uitgaan dat de opening een zwak spel met een 6-kaart is. 2 is daarom bijna altijd het antwoord. Met 15 tot 17 punten én minimaal een dubbelton ruiten mag 2SA geboden. Vanaf 18 punten wordt altijd 2SA geboden. Je moet je realiseren dat partner met een zwakke 6-kaart op elk bod, anders dan 2SA, altijd zal passen.
2 en 2 belooft een 6-kaart in de geboden kleur en is dus gewoon contractverbetering. 3, 4 of 5 zijn voortgezette preëmptieve verhogingen.


de Herbieding van de 2-openaar

Met Zwakke
Als het een zwak spel met betreft wordt er op elke bieding, uitgezonderd 2SA, van partner gepast.
Op 2SA wordt met een heel zwakke 3 geboden, met een goede zwakke , 3. Met een dichte -kleur (AHVxxx) bied je 3SA. (een soort gambling)

Met Sterke Evenwichtige Handen
Met een 22-23 evenwichtige hand, herbied je 2SA.
Het vervolg is nu het Niemeijer complex.

Sterk TweeKleurenSpel
Heb je een sterk 2 kleuren spel, dan bied je die aan vanaf laagste beschikbare kleurenbod.(de meest economische kleur eerst). Let op: na 2SA is 3 het laagst beschikbare kleurenbod.
Bieden de tegenstanders tussen, dan is jouw bod in een troefkleur ook een sterk twee kleuren spel.
Een sterk twee kleuren spel wordt geboden door een van de twee kleuren te bieden, zo economisch mogelijk. Dus als partner 2 biedt, dan toont 2 een sterk tweekleuren spel met en een andere kleur. 2 schoppen en of en 3 toont en .
Als de tegenstanders tussenbieden schuift de hele riedel naar boven. Na bijvoorbeeld: 2- (2)-pas-(pas) zijn 3, 3 en 3 biedingen die 2-kleuren aanbieden.

Sterk DrieKleurenSpel
Hiermee herbied je de kleur boven je singleton of renonce op 3-niveau. Als de splinter is herbied je 3, 3 toont een splinter , 3 een singleton of renonce en 3SA een singleton of renonce in !

Verder na een Sterk DrieKleurenSpel
Als je partner na 2 zijn driekleurenspel heeft getoond, dan heeft hij een van de drie kleuren geboden. (m.u.v. 3SA). Nu is het zorg dat het contract alsnog in de sterke hand komt.
Vuistregel: als je een fit ziet in een van de majors, biedt de andere major. Voor de minors hoef je dit niet te doen, want in de eerste biedronde heb je al ruiten genoemd en partner heeft al genoemd.

 

Brabants Bont in Schema

OpenaarBijbieder
22
RebidBetekenisBetekenis 2e bijbod
paszwakke hand met 6-kaart
2sterk 2-kleurenspel met en , of .
2SAvraagt 2e kleur te bieden
2zeer zwak spel, echte 's, geen interesse in 2e kleur.
3akkoord met , controle.
3akkoord met , controle.
3zeer zwak spel, minstens 3-kaart .
2sterk 2-kleurenspel met en of .
2SAvraagt 2e kleur te bieden
3akkoord met , controle.
3akkoord met , controle (ontkent controle in ).
3zeer zwak spel, minstens 3-kaart .
2SAevenwichtige hand met 22-23 punten
3sterk 2-kleurenspel met en .
3voorkeur voor , zwak.
3SA interesse indien partner -stop bezit.
3SA interesse indien partner -stop bezit.
3SAOm te spelen.
4voorkeur voor , zwak.
4voorkeur voor , sterk.
3sterk 3-kleurenspel met singleton of renonce .
3belooft fit in (sterker dan 4, maar zwakker dan 4).
3belooft -fit.
3SAgoede -kleur, geen fit.
4kies uit of .
4-fit.
4toont fit in (zwak spel).
4toont fit in (met slem interesse).
3sterk 3-kleurenspel met singleton of renonce .
3belooft -fit.
3SAgoede -kleur, geen fit.
4toont fit in .
4kies uit of .
4toont fit in (zwak spel).
3sterk 3-kleurenspel met singleton of renonce .
3SAgoede -kleur, geen fit.
4toont fit in .
4toont fit in .
4toont fit in (met sleminteresse).
4toont fit in (zonder sleminteresse).
3SAsterk 3-kleurenspel met singleton of renonce .

Met dank aan Jan Willem van Nunen