Bridge logo

Boland Slem Conventie

 
De herkomst van deze conventie is niet met zekerheid te achterhalen, maar het lijkt logisch hem toe te schrijven aan de heren Vincent F. Boland en John H. Law, twee bridge experts in de jaren 1930-50. Zij publiceerden een en ander in 1931!

Het betreft hier een slem conventie die speciaal bedoeld is nadat met 1SA of 2SA is geopend. Indien partner hier op 4SA biedt heeft dat een puur kwantitatieve betekenis.
Het voorbeeld hieronder maakt het een en ander duidelijk:
  Noord  Zuid 
H B x x V B x 
A H x V x x 
A H B T x x x 
V T x A H x 
   
Noord Zuid Betekenis
2SA  2SA belooft 20-22 punten
4SA 4SA is een kwantitatief bod. Het belooft in dit geval zo'n 10-11 punten en vraagt partner om a) met een maximum (22) slem te bieden of b) met een minimum (20) te passen of c) met een hand van gemiddelde kracht (21) een bod op 5-niveau te doen.

of
  Noord  Zuid 
H B x x V B x 
H x x A V x 
A H B T x x x 
V T x A H x 
   
Noord Zuid Betekenis
1SA  1SA belooft 15-17 punten
4SA 4SA is een kwantitatief bod. Het belooft in dit geval zo'n 15-16 punten en vraagt partner om a) met een maximum slem te bieden of b) met een minimum te passen of c) met een hand van gemiddelde kracht een bod op 5-niveau te doen..

Met een biedbare kleur, dat wil zeggen ten minste een 4-kaart met tenminste VB in die kleur, herbiedt de openaar die kleur zo goedkoop mogelijk. De antwoordende hand biedt herbiedt daarna zijn kleur zo goedkoop mogelijk, springt naar het 6-niveau in een nieuwe kleur of biedt 5SA om aan te geven dat er geen fit aanwezig is.
Ook na een andere sterke opening, bijvoorbeeld na een 2 opening, kan de Boland conventie gespeeld worden:
Noord Zuid Betekenis
2   De 2 opening belooft bijvoorbeeld zo'n acht tot negen slagen in een kleur contract of zo'n 23+ punten.
2x 2x kan een afwacht bod zijn, of een echte kleur
2SA   Dit 2SA bod belooft 23-24 punten.
4SA 4SA is een kwantitatief bod. Het belooft in dit geval zo'n 8-9 punten en vraagt partner om a) met een maximum slem te bieden of b) met een minimum te passen of c) met een hand van gemiddelde kracht een bod op 5-niveau te doen.