Bridge logo

DE BLAUWE
(Blue Club)

 
Het boek de Blue Club werd in 1969 geschreven door Benito Garozzo met als coauteur Leon Yallouze. Weest u zich er wel van bewust dat de biedingen verschillende betekenissen kunnen hebben tot op het moment dat de betekenis duidelijk wordt door opvolgende herbiedingen. Het Blue Club systeem vertoont veel overeenkomsten met het Symmetric Relay systeem van Hugh Grosvenor en Ian Robinson.

Openingen
1: 17+ en ongebalanceerd, of 18+ gebalanceerd
1: 12-16, en tenminste een 3-kaart
1: 12-16, en tenminste een 4-kaart , een langere lage kleur is mogelijk
1: 12-16, en tenminste een 4-kaart , een langere lage kleur is mogelijk
1SA: 14-17, gebruikt met Lavings antwoorden
2: 12-16, natuurlijk, standaard Blue Club
2: MULTI
2: MULTI
2: MULTI
2SA: Preemptief voor 3 in een lage kleur
3: 5-12 en tenminste 5-5 in de lage kleuren
3: toont een willekeurige solide 7-kaart
3: standaard Preemptief bod
3: standaard Preemptief bod
3SA Preemptief in een lage kleur op 4-niveau
4: Namyats, een transfer naar 4
4: Namyats, een transfer naar 4
4: -Preempt, zwakker dan via Namyats
4: -Preempt, zwakker dan via Namyats
4SA: Vragen naar een specifiek aas
5: Preemptief bod
5: Preemptief bod
5: Preemptief, biedt 6 of 7 met respectievelijk 1 of 2 tophonneurs
5: Preemptief, biedt 6 of 7 met respectievelijk 1 of 2 tophonneurs


Een 1SA opening toont 15-18 punten. Een 1SA-opening of -tussenbod kan een 5-kaart hoog bevatten en het 2-antwoord is dan een Lavings-vraagbod , dat aan openaar vraagt zijn hand verder te omschrijven. Dit antwoord toont altijd tenminste inviterende waarden. De herbiedingen van de openaar zijn als volgt:
2: 15-16, zonder 5-kaart hoog
2: 15-16, met een 5-kaart
2: 15-16, met een 5-kaart
2SA: 17-18, zonder 5-kaart
3: 17-18, met een 5-kaart
3: 17-18, met een 5-kaart
3: 17-18, met een 5-kaart
3: 17-18, met een 5-kaart

 

MULTI Openingen
s
2: 1. Zwakke twee in een hoge kleur
2. Sterk, gebalanceerd met 20-22 punten en een 4-3-3-3 verdeling
3. Sterk, een-kleurenspel in een lage kleur met minder dan 18 punten
 
2: 1. Zwakke hand met een 5-5 in + een lage kleur, en 5-12 punten
2. Sterk (8+ speelslagen), een-kleurenspel in met minder dan 18 punten
3. Sterk (8+ speelslagen), twee-kleurenspel in + een lage kleur met minder dan 18 punten
 
2: 1. Zwakke hand met een 5-5 in + een lage kleur en 5-12 punten
2. Sterk (8+ speelslagen), een-kleurenspel in met minder dan 18 punten
3. Sterk (8+ speelslagen), twee-kleurenspel in en een lage kleur met minder dan 18 punten


Uitkomsten en Signalen
- Met een kleur, waaronder midden kaarten, wordt er met de hoogste van aanliggende honneurs gestart.
- Een uitkomst van de 4e van boven toont een tophonneur plus lengte.
- Tweede kaart van boven toont een 3-kaart of meerdere kleintjes.
- Signalen tonen verdeling, behalve bij de eerste keer bijspelen(is een aan- afsignaal) en bij de uitkomst met een aas.
- De eerste keer dat partner kan signaleren bij de uitkomst tegen een SA contract (of alleen in de troefkleur) is een Smith Peters signaal.


Een opening van 1 toont 17+ en een ongebalanceerde hand, of 18+ met een gebalanceerde hand

Antwoorden op de 1 opening:

De antwoorden op de 1-opening zijn standaard Blue Club antwoorden, behalve bepaalde biedvolgordes. De volgende informatie is nodig om te bepalen wat de correcte volgorde is.

1. Een 1-antwoord is mancheforcing, maar een 1-antwoord toont een slechte hand (7- punten).
2. Na een antwoord van 1 is een herbieding van 1 conventioneel en toont 20+ punten De herbiedingen van de antwoordende hand zijn als volgt:
1: een 2e Negatief antwoord dat 0-3 punten toont met willekeurige verdeling
1SA: toont een 4-4-4-1 of 5-4-4-0 hand
2: Een -transfer met een 5+kaart
2: Een -transfer met een 5+kaart
2: Een -transfer met een 5+kaart
2: 4-7 punten met een gebalanceerde hand, een 5-kaart is mogelijk
2SA: toont een 5-5 verdeling in de lage kleuren
3: toont een 6-kaart


Wanneer er op de 1-opening met standaard Blue Club antwoorden gereageerd wordt, zijn de herbiedingen van de openaar ook standaard. Enkele uitzonderingen zijn wel aan de orde.

1. Een 1SA en 2SA herbieding door de openaar vragen naar een eventuele 0- of singleton.
2. Wanneer de openaar een transferbod accepteert, dan toont hij steun. Op zijn beurt kan de antwoordende hand met extra waarden: de manche bieden (Principle of Fast Arrival), een tweede kleur bieden, of SA bieden met een 5-3-3-2 verdeling.
3. Wanneer met 2 geopend wordt(dit toont 15-16 punten met een 5-kaart ) en de antwoordende hand biedt 2SA kan de openaar met een 5-kaart 3 , of met een 5-kaart 3, of met een 5-kaart 3, of met een 5-kaart 3 herbieden.
4. Wanneer de linker tegenstander van de antwoordende hand, na 1-1, gaat meebieden wijzigt de betekenis van de tweede forcing herbieding van 1, en worden alle biedingen als natuurlijk beschouwd.

 

Na een biedverloop als 1-pas-1-pas-1 heeft de antwoordende hand de volgende mogelijkheden:
2: toont 17-20 punten, niet forcing
2: toont 17-20 punten, niet forcing
2: toont 17-20 punten, niet forcing
2: natuurlijk en mancheforcing
3: natuurlijk en mancheforcing
3: natuurlijk en mancheforcing
3: natuurlijk en mancheforcing


Na het biedverloop: Openaar 1, Antwoord 1, Openaar 1, Antwoord 1 zijn de herbiedingen van 3 en 3 natuurlijk en niet forcing en tonen een type hand zoals met de ACOL-twee openingen welke te sterk is voor een MULTI opening.

Transfer biedingen blijven van toepassing, maar alleen met gebalanceerde handen, na een SA herbieding door de openaar.

Na het biedverloop: 1 - 1 - 1SA, wat 18-19 punten belooft, blijven LAVINGS-type antwoorden van toepassing.

De biedserie: 1 - 1 - 1 - 1 - 1SA toont 20-21 punten en mogelijk een 5-kaart hoog.

Het biedverloop: 1 - 1 - 1 - 1 - 2SA toont 22-23 punten en alle biedingen door de antwoordende hand zijn natuurlijk.

De biedserie: 1 - 1 - 2SA toont 24+punten. Alle biedingen door de antwoordende hand zijn natuurlijk.

Na het biedverloop: 1 - 1 - 1SA, heeft de antwoordende hand Baron of LAVINGS als Transfer Biedingen tot zijn beschikking. Indien de openaar de transfer niet accepteert toont dat een 4-4-4-1 verdeling. Wanneer de openaar na de transfer 3 of 3 biedt dan toont hij sleminteresse en een goede 6-kaart in de geboden kleur.

In de biedserie: 1 - 1SA/2/2 - 2SA heeft het 2SA-bod dezelfde betekenis als een 2SA opening.

In de biedserie: 1 - 1/ - 2SA toont 2SA 22 punten met goede controles. De bieding inviteert de antwoordende hand voor slem. Het slem kan onderzocht worden met RKC(Roman Key Card Blackwood), de Roman Club met stapsgewijze antwoorden, de Arno Klaveren of met Multi-Cuebids.

In de biedserie: 1 - 2/ - is een herbieding van 2SA een vraagbod over de verdeling van de antwoordende hand. Bijvoorbeeld:


Na de biedserie: 1 - 2/ - 2SA , toont 3/// een Singleton

Na de biedserie: 1 - 2/ - 2SA , ontkent 3/ in de geboden kleur een singleton.

Na de biedserie: 1 - 2/ - 2SA , ontkent 3SA een Singleton en belooft twee van de tophonneurs.

Na de biedserie: 1 - 2/ - 2SA , toont 4/// een nulton.


Na de biedserie: 1 - 2/ - is een herbieding van 4 door de openaar een Modified Key Card Vraagbod. De herbiedingen van de antwoordende hand zijn als volgt:
4 ontkent een Key Card
4 toont 1 Key Card
4 toont 1 Key Card plus troef vrouw

 

Antwoorden op de 1///-opening
In tegenstelling tot het originele Blue Club systeem, zijn tegenwoordig de 2/1 biedingen absoluut manche-forcing, en het 1SA-antwoord toont 7-11 punten. De antwoordende hand gebruikt geen Canape biedingen meer, en alle 2SA biedingen gedaan door een speler met een nog niet gelimiteerde hand zijn forcing. Ook zijn de transfer sprongbiedingen in dit systeem ingebouwd.

In de biedserie: 1/ - 1 - 1SA - 2SA is het 2SA-bod forcing, en kan de openaar zijn mogelijke klaveren kleur of een 3-kaart steun tonen.

In de biedserie: 1/ - 1 - 1SA - 2 is het 2 bod niet-forcing en toont een lange klaveren kleur.


Een opening van 1 toont 12-16 punten, en tenminste een 3-kaart .
Antwoorden op de 1-opening:

1/ toont 6+punten en een 4+kaart /

1SA toont 7-10 punten. De antwoordende hand moet een 4-kaart laag hebben, waarbij een herbieding van 2 beide lage kleuren belooft (geen Canape).

2 toont een 5+kaart met een ruitenkleur. Dit bod is niet forcing. De openaar kan hierop reageren met een sterk Canape bod of met een sterk rebid met een lang 1-kleuren () spel.
2 toont 11+punten en is forcing tot 2SA. De herbiedingen van de openaar gaan als volgt:
2: toont een stop voor een eventueel SA contract
2: toont een stop voor een eventueel SA contract
2SA: belooft 12-13 punten, gebalanceerd met stoppers in beide hoge kleuren
3: toont een 5-kaart , waarna de openaar Canape biedt.
3: toont een ongelimiteerde hand met een 5-kaart
3: een sterk Canape bod
3: een sterk Canape bod
3SA: toont 13-14 punten, met een gebalanceerde hand en stoppers in de hoge kleuren.


2/ zijn natuurlijke en sterke biedingen

2SA is een transfer naar 3 en is manch-forcing. De openaar kan de transfer accepteren door 3 te bieden of weigeren door een andere kleur (natuurlijk)dan klaveren te bieden.

3 is een transfer naar 3 en toont een 4-kaart , en is manche-forcing met sleminteresse. Met een 4+kaart steun accepteert de openaar de transfer. Met minder dan een 4-kaart steun herbiedt hij een hoge kleuren stop. Een herbieding van 3SA toont een stop in beide hoge kleuren.

3 is een preemptieve verhoging.

3/ zijn splinters met als troef

3SA is om te spelen


Antwoorden op de 1/ opening

Antwoorden op een 1/-opening zijn normaal gesproken standaard volgens Blue Club. In de nieuwe versie worden t/m het 3-niveau Constructieve Simpele Verhogingen, Transfer Sprongbiedingen en Preemptieve Dubbele Verhogingen gespeeld.

De 1/-opening toont 12-16 punten met tenminste een 4-kaart / en mogelijk een langere lage kleur.
1 - 2 toont 7-11 punten en een 4-kaart steun
1 - 2 toont 7-11 punten en een 4-kaart steun

 

Een simpele constructieve verhoging is ronde-forcing waar een minimum getoond wordt met een gebalanceerde hand of een 5-4-2-2 verdeling. De openaar kan ofwel zijn langste hoge kleur of 2SA bieden, waarmee hij de antwoordende hand vraagt zijn hand verder te omschrijven, bijvoorbeeld om een maximum of minimum te tonen. Wanneer de tegenpartij zich met de bieding bemoeit en de openaar past met een minimum, dan is een doublet voor straf.
1 - 3 is een preemptief antwoord dat 0-6 punten en een 4-kaart steun belooft
1 - 3 is een preemptief antwoord dat 0-6 punten en een 4-kaart steun belooft 1 - 2 - 2 is een wachtbod waar de openaar een 5-kaart belooft
1 - 2 - 2SA belooft 12-14 punten en een semi-gebalanceerde hand, maar geen 4-3-3-3 distributie
1 - 2 - 3SA toont 12-14 punten met een 4-3-3-3 verdeling


Als antwoord op de opening in een hoge kleur kan de antwoordende hand ook een Splinter-bod gebruiken. Bij de "Blue Club" wordt een Splinter alleen maar tot en met 4 gebruikt. Daarom is een bod van 4, na een 1-4 bieding, natuurlijk en geen splinter. een bod van 3 in het 1-3 biedverloop is wel een Splinter-bod.

Een 1 of 1-opening belooft 12-16 punten met tenminste een 4-kaart en mogelijk een langere lage kleur. In het biedverloop van 1-3, of -3, zijn de biedingen van de antwoordende hand Transfer Verhogingen en tonen tenminste 12 punten met tenminste een 3-kaart steun in de hoge kleur van de openaar; en zijn daarom semi-mancheforcing. De Transfer Verhogingen zijn niet mancheforcing omdat de openaar ge-opend kan hebben op een 4-kaart. De openaar moet echter de transfer echter accepteren, of zijn langere lage kleur bieden.

In het "Blue Club systeem" worden alle biedingen boven het 3SA niveau gezien als Multi-Cuebiedingen, en alle biedingen onder het 3SA-niveau als natuurlijk - zelfs wanneer de troefkleur al vast staat. Wanneer een lage kleur als troef is vastgesteld is een bod van 3SA natuurlijk en een bod in een lage kleur ronde-forcing. Er zijn nog verschillende biedingen waar onenigheid over zou kunnen ontstaan:


Biedverloop: 1 2 3 3//4 - zijn Cue-s
3SA - om te spelen
 
Biedverloop: 1 2SA 3 3// - zijn Cue-s
        3SA - om te spelenDe 1SA-opening toont 14-17 punten
Antwoorden op de 1SA-opening

Het is gebruikelijk de standaard Lavings met transfers, inclusief de 4 en 4 te gebruiken

De ervaring heeft echter laten zien dat na een biedverloop van 1SA - 2 (vraagbod) - 2 (of 2SA) - 3 (Stayman Plus = traditioneel, maar belooft ook klaveren) de openaar verplicht is het 3SA-niveau voorbij te gaan met een 4-kaart -steun.

In deze situatie is 3 Baron , maar toont in deze situatie geen sleminteresse.

 

Lebensohl en Uitneem-Doublet op 2-niveau

Wanneer de tegenpartij besluit aan de bieding deel te nemen, dan is iedere nieuw geboden kleur door de openaar of bijbieder inviterend met minimum waarden. Wanneer je een sterkere hand bezit geef je eerst een doublet, redoublet of cue-bod. ieder direct cue-bod in de kleur van de tegenpartij heeft Stayman-achtige betekenis en belooft een korte kaart in de kleur van de tegenpartij.

Wanneer de tegenpartij volgt na onze 1SA opening wordt Lebensohl gespeeld.


Openaar Links Partner Rechts Betekenis
1SA 2 2SA pas  
3 pas 3   Sign off, zwakke hand
    3   Sign off, zwakke hand
    3   Manche waarden met een halve -stop
    3SA   Manche-waarden, geen -stop, en geen 4-kaart

Wanneer de tegenpartij zich op 3-niveau met de bieding bemoeit dan is een doublet voor straf en iedere geboden kleur is dan ronde-forcing.


De 2-opening toont 12-16 punten
Antwoorden op de 2-opening
Alle antwoorden zijn standaard "Blue Club" antwoorden.


De 2-opening is MULTI
Antwoorden op de 2-opening

Deze multi belooft een zwakke twee in een van de hoge kleuren, een sterke 4-4-4-1 of een sterke gebalanceerde hand. Aan de hand van de herbiedingen kan partner zien welke hand de openaar heeft.
2 2 2 is een non-forcing Relay
2   toont een zwakke twee in schoppen
2SA   toont een sterke gebalanceerde hand
3   toont een sterk eenkleurenspel
3   toont een sterk eenkleurenspel


2- is een niet-forcing Relay antwoord , en inviteert naar 3 wanneer de openaar een zwak hartenspel heeft.


2 2SA Vraagbod, Relay
3   toont een zwakke twee in harten
  3 Vraagbod naar meer informatie
  3 Sign-off antwoord
  3 Vraagt partner de beste manche te bieden, of
  4 Key Card Vraagbod


2 2SA Vraagbod, Relay
3   toont een zwakke twee in
  3 Vraagbod naar meer informatie
  4 Key Card Vraagbod
  4 Vraagt partner de beste manche te bieden, te passen of 4

 

2 2SA Vraagbod, Relay
3   toont een sterke hand met -en
3 toont een sterke hand met 's
3SA toont een sterke gebalanceerde hand
  NB: Alle sterke antwoorden vd openaar zijn forcing tot 4SA


Wanneer de tegenpartij onze 2 doubleert, dan toont een redoublet steun in beide hoge kleuren. een bod van 2 na een doublet is niet-forcing en toont enige steun in een of beide hoge kleuren. In alle andere gevallen behouden de bovenstaande biedingen hun betekenis.
Na een tussenbod:

Wanneer de tegenpartij na onze 2, 2 of 2 biedt, dan belooft doublet (i.p.v. 2SA) steun in de niet geboden hoge kleur. Na dit biedverloop zijn alle andere biedingen natuurlijk. Biedt de antwoordende hand 2SA dan heeft dit bod een Lebensohl betekenis, en toont interesse om in een nog niet genoemde lage kleur te spelen. Een bod in een lage kleur is natuurlijk en ronde-forcing. Na een biedverloop van : 2 - 3 in een andere kleur - ? is een doublet voor straf!

Antwoorden op de 2-opening
De antwoorden zijn Multi-type antwoorden
2 2 Een natuurlijk antwoord met 6+kaart . Openaar moet passen met een zwakke hand
  2SA Vraagbod, ronde-forcing
3 toont een zwakke hand met 5-5 in en
3 toont een zwakke hand met 5-5 in en
3 toont een sterk 1-kleurenspel
3 toont een sterk 2-kleurenspel
3SA toont een sterke, solide -hand
4 toont een sterk 2-kleurenspel
4 toont een sterk 2-kleurenspel
  3 openaar past of corrigeert
  3 openaar past of corrigeert
  3 zwak, maar inviterend wanneer de 2-opening op een 5-5 is gebaseerd. Mogelijk zelfs slem-interesse
  3 natuurlijk, toont een 6-kaart , en is ronde-forcing
  3SA Sign-off
  4 openaar past of corrigeert
  4 openaar past of corrigeert


Antwoorden op de 2-opening
De antwoorden zijn Multi-type antwoorden

De antwoorden op een 2-opening zijn hetzelfde als die voor 2, behalve het 3-antwoord dat zwak is en een inviterende hand met een 5-5 verdeling toont. Dit antwoord heeft mogelijk sleminteresse. Op het 3-antwoord kan de openaar passen dan wel corrigeren.

 

Antwoorden op de 2SA-opening
Dit is een preemptief bod voor 3/
2SA 3 openaar past of corrigeert
  3 openaar past of corrigeert
  3 forcing met een 6-kaart
  3 forcing met een 6-kaart
  3SA om te spelen
  4 openaar past of corrigeert
  4 openaar past of corrigeert
  4 Sign-off
  4 Sign-off
  4SA RKC voor openaar's Lage KleurIn tegenstelling tot het "Blue Club systeem", bevat het "Blue Team Club Systeem" nog een tweede definitie voor de 2SA-opening. In het "Blue Team Club Systeem" toont de 2SA-opening een gebalanceerde hand met 21-22 punten en met mogelijkerwijs een 5-kaart hoog.

Bij het "Blue Club Systeem" toon een biedserie als: 1-1-2SA 24+ punten met een gebalanceerde hand. Een biedserie als: 1-1-1-1-2SA toont dan een 4-3-3-3 verdeling met 21-22 punten.

Wanneer u aan de "Blue Team Club" 2SA-opening de voorkeur geeft, zult u zien dat ook hier in de antwoorden een patroon zit. Het 2SA volgbod belooft hierbij 19-20 punten met een gebalanceerde hand. Wanneer de tegenpartij met een zwakke-twee, een multi of Flannery opent, belooft het 2SA-volgbod 16-19 punten. Of er nu met 2SA ge-opend wordt of gevolgd, de betekenis van de antwoorden blijven hetzelfde.

Betekenis
2SA 3 Stayman, of Extended Stayman
  3 Jacoby Transfer (3).
  3 Jacoby Transfer (3)
  3 toont slem-interesse in een lage kleur. Openaar is verplicht 3SA te bieden
  3SA Sign-off
  4 Gerber
  4 Flint
  4 Transfer naar 5 met tenminste een 6-kaart klaveren; toont slem-interesse
  4 Transfer naar 5 met tenminste een 6-kaart ruiten; toont slem-interesse
  4SA een Quantitatieve Verhoging, geen Azenvraag
  5 Sign-off, natuurlijk
  5 Sign-off, natuurlijk

 

Hieronder staat hoe verder te bieden na de 2SA opening.
Betekenis
2SA 3 Extended Stayman
3   2SA openaar toont beide lage kleuren
3 antwoordende hand toont 5-kaart
3 antwoordende hand toont 5-kaart
4 antwoordende hand stelt de kleur vast, hierna cue's
  4 antwoordende hand stelt de kleur vast, hierna cue's
  4 Vraagbod naar klaveren en ruitens
  4 Vraagbod naar klaveren en ruitens
3   openaar toont een 4-kaart
  3 antwoordende hand toont nu schoppen voorkeur
  3SA Signs off
  4 natuurlijk en forcing tot 4SA
  4 natuurlijk en forcing tot 4SA
  4SA RKC (Roman Key Card Blackwood)
3   openaar toont 4-kaart (met beide hoge kleuren wordt eerst geboden)
3SA   openaar toont een 3-3-3-4 (met een 4-kaart laag)


In het biedverloop 2SA - 3 , toont de antwoordende hand enige sleminteresse voor een lage kleur. De openaar wordt gevraagd 3SA te bieden, waarna de antwoordende hand zijn voorkeur toont zoals hieronder beschreven:

2SA 3  
3SA 4 toont tenminste een 5-kaart
  4 toont tenminste een 5-kaart
  4 toont een 5-kaart en een 4-kaart
  4 toont een 5-kaart en een 4-kaart
  4SA toont een 5-5 /
  5 toont een 6-kaart zonder (veel) overwaarde
  5 toont een 6-kaart zonder (veel) overwaarde


Na een van bovenstaande antwoorden wordt de opvolgende kleur gebruikt als een RKC-bod. Na de biedserie: 2SA - 3 - 3SA - 4 is 4 RKC. Stap voor stap kan de antwoordende hand nu zijn aantal Key-Cards tonen. Indien de antwoordende hand beide lage kleuren heeft belooft, bijvoorbeeld door een 4SA bod, worden beide heren in de lage kleuren gezien als Key-Cards. De openaar wordt in ieder geval de leider en biedt slem of gaat cue's bieden, of biedt 4SA (sign-off) , of biedt 5 in een lage kleur (om te spelen), etc.....).

Wanneer de antwoordende hand 4 biedt na een 2SA opening, wordt dat gezien als Roman Gerber.

Wanneer de antwoordende hand 4 of 4 biedt zijn dit transfers naar respectievelijk 5 en 5, en belooft tenminste een goede 6-kaart. De openaar wordt leider en kan beslissen of hij slem biedt of een poging daartoe doet dmv cue's of azenvragen, of hij biedt de manche.

Wanneer de tegenpartij de bieding op 1- of 2-niveau heeft ge-opend en partner volgt met 2SA, dan worden er geen transfers gespeeld. Ieder bod dat gedaan wordt toont nu een korte kleur en is het begin van tenminste een manche- en zelfs misschien wel een slempoging.

 

Preemptieve biedingen

Wanneer een van de partners preemptief opent, heeft partner de volgende biedingen tot zijn beschikking:
Betekenis
3 Pas Klaver preferentie
  3 Voorkeur voor ruitens
  3 een natuurlijk bod, ronde-forcing
  3 een natuurlijk bod, ronde-forcing
  3SA om te spelen
  4 wordt beschouwd als een preemptief bod in -en
  4 wordt beschouwd als een preemptief bod in -en
  4 om te spelen
  4 om te spelen
  4SA RKC (Key Card Blackwood), beide heren in de lage kleuren zijn Key Cards


De 3-opening toont een solide 7-kaart in een willekeurige kleur
Antwoorden op de 3
  Betekenis
3 3 de openaar past of corrigeert
  3 de antwoordende hand toont een singleton aas
  3SA om te spelen


Antwoorden op een preempt in een hoge kleur

Antwoorden op een preempt in een hoge kleur zijn de standaard antwoorden. Het is normaal gesproken een zaak van kwetsbaarheid. Veelal wordt de regel van 2- en 3 gespeeld en ieder bod van partner is natuurlijk en tenminste een ronde forcing, vragend naar een 3-kaart steun. Een 4SA-bod wordt gezien als Blackwood en niet als RKC.

4 na een preempt in een hoge kleur wordt beschouwd als een gemodificeerd Key Card Vraagbod.
De antwoorden van de preemptieve openaar zijn, stapsgewijs, als volgt:

Eerste Stap:  ontkent een Key Card
Tweede Stap:  toont 1 Key Card zonder troef vrouw
Derde Stap:  toont 1 Key Card met troef vrouw
Vierde Stap:  toont 2 Key Cards zonder troef vrouw
Vijfde Stap:  toont 2 Key Cards met troef vrouw


Een 3SA-bod toont een preempt in een lage kleur
Antwoorden op 3SA:
3SA 4 de antwoordende hand past of corrigeert
  4 de antwoordende hand past of corrigeert
  4 om te spelen
  4 om te spelen
  5 de antwoordende hand past of corrigeert
  5 de antwoordende hand past of corrigeert
  4SA RKC (Roman Key Card Blackwood) voor de ge-opende kleur

 

Antwoorden op 4/ Namyats opening.

De 4- en 4-opening zijn transfers voor respectievelijk en . Ze beloven een solide kleur, of tenminste, een hoge kleur met maximaal 1 verliezer met een honneur in een van de andere kleuren. De antwoordende hand kan ofwel: 4SA bieden, dit is dan RKC (troef heer is al bekend), of hij biedt een nieuwe kleur dat vraagt naar dekking in die kleur. Door het bieden van de opvolgende kleur ontkent de openaar een controle in die kleur.

Antwoorden op een 4 of 4 preempt

Alhoewel deze twee openingen over het algemeen zwakker zijn dan een 4-opening in een lage kleur (Namyats), beloven ze tenminste zo'n 7 of 8 speelslagen. Dat betekent dus dat de openaar vier tot vijf verliezers heeft. De antwoorden zijn echter dezelfde als wanneer met 3 of 3 geopend zou zijn.

Gebruikte conventies in het Blue Club systeem.
Roman Key Card Blackwood
Gerber
Multi
Lavings
Texas
Grand Slam Force


Wanneer Grand Slam Force samen met de Blue Club wordt gespeeld, gaan de biedingen iets anders. Het hangt allemaal af van de vastgestelde troefkleur. Het Grand Slam Force bod is altijd 1 niveau hoger dan de vastgestelde troefkleur.

Troefkleur Grand Slam Force bod
Schoppen: 5SA
Harten: 5
Ruiten: 5
Klaveren: 5


De antwoorden worden daarna stapsgewijs geboden.
Eerste Stap:   belooft troef aas of heer
Tweede Stap:   belooft troefvrouw, of 2 extra troeven
Derde Stap:   ontkent een honneur in troef, maar 1 extra troef
Vierde Stap:   ontkent een honneur in troef en ontkent extra troeflengte
6SA:   belooft 2 top-honneurs in de troefkleur
7 in een kleur:   belooft 2 top-honneurs in de troefkleur