Bridge logo

Blooman na 1SA

 
Blooman na 1SA werd in maart 2006 in het Bridge Bulletin gepubliceerd. De conventie is ontwikkeld door Bob Hoffman (hoffy17@comcast.net) en Irv Bloom.

Met behulp van Blooman kunt u gebruik maken van de natuurlijke biedingen 2, 2, 2 en 2, na een 1SA opening van de tegenpartij, om een echte kleur te bieden, maar ook heeft u de mogelijkheid om tweekleurenspellen aan te geven. De biedingen zijn er op gebaseerd dat lange éénkleurenspellen wel vier keer zo vaak voorkomen dan de tweekleurenspellen met een 5-5 verdeling.

TP = Tegenpartij; TP-2 = Partner Tegenpartij

Eénkleuren spellen:
TP  U  TP-2  Uw partner  Betekenis
1SA- 2-     Sterke 5-kaart of 6-kaart of langer
- 2-     Sterke 5-kaart of 6-kaart of langer
- 2-     Sterke 5-kaart of 6-kaart of langer
- 2-     Sterke 5-kaart of 6-kaart of langer
- 3-     7-kaart of langer, preëmptief
- 3-     7-kaart of langer, preëmptief
- 3-     7-kaart of langer, preëmptief
- 3-     7-kaart of langer, preëmptief
     
Twéékleuren spellen:
TP  U  TP-2  Uw partner  Betekenis
1SA- 2SA-     tenminste een 5-5 /
     
1SA- Doublet-     belooft een ander 2-kleurenspel
     
1SA- Doublet- pas- 2  2 is een relay
pas- 2   2 belooft harten en schoppen
     
1SA- Doublet- pas- 2 
pas- 2   2 belooft harten en een lage kleur
     
1SA- Doublet- pas- 2 
pas- 2   2 belooft schoppen en een lage kleur
     
Wanneer partner slechts een renonce of dubbelton in partners hoge kleur bezit, kan hij 2SA bieden, zodat de openaar zijn lage kleur kan bieden.

Sterke spellen:
TP  U  TP-2  Uw partner  Betekenis
1SA - Doublet- pas  2  tenminste een 5-5 /
pas- 3/     Sterke hand met een 6+kaart /
     
1SA - Doublet- pas  2  tenminste een 5-5 /
pas- 2SA     Sterke tweekleurenspel met klaveren en ruiten

Er wordt tussengeboden na ons Blooman bod:
Wanneer we weten dat de tegenpartij een 5-kaart harten heeft belooft, door middel van een transfer bijvoorbeeld, dan kunnen we weten dat partner met zijn doublet een 5-kaart schoppen met een nog onbekende lage kleur, belooft.
1SA- Doublet- 2 (transfer)- 2= Belooft een 3+kaart schoppensteun.
2SA= Ontkent een 3+kaart schoppen maar belooft steun in beide lage kleuren.

Wanneer we weten dat de tegenpartij een 5-kaart schoppen heeft belooft, door middel van een transfer bijvoorbeeld, dan kunnen we weten dat partner met zijn doublet een 5-kaart harten met een nog onbekende lage kleur, belooft.
1SA- Doublet- 2 (transfer)- 3= Belooft een 3+kaart hartensteun.
2SA= Ontkent een 3+kaart harten maar belooft steun in beide lage kleuren.


Omdat een éénkleurenspel vanaf een 6-kaart bijna vier keer zo vaak voorkomt als een tweekleurenspel (5-5 of beter) worden in deze conventie alle biedingen op twee- en drieniveau als natuurlijk gespeeld, na een 1SA opening van de tegenpartij.

Blooman na een 1SA antwoord op de 1/ opening van de tegenpartij:
(In eerste én in balancing positie.)

In eerste positie:
1- pas- 1SA- 2///= zijn natuurlijke biedingen.
 
1- pas- 1SA- Doublet= 2-kleurenspel.
pas- 2- pas 2= belooft een tweekleurenspel met harten en schoppen.
2= belooft een tweekleurenspel met harten en ruiten.
2= belooft een tweekleurenspel met schoppen en ruiten.
 
1- pas- 1SA- 2///= zijn natuurlijke biedingen.
 
1- pas- 1SA- Doublet= 2-kleurenspel.
pas- 2- pas 2= belooft een tweekleurenspel met harten en schoppen.
2= belooft een tweekleurenspel met harten en klaveren.
2= belooft een tweekleurenspel met schoppen en klaveren.


In balancing positie:
1- pas- 1SA- pas
pas- 2/// = natuurlijk.
 
1- pas- 1SA- pas
pas- doublet- pas- 2= doublet belooft een tweekleurenspel.
pas- 2 = 2 belooft harten en schoppen.
pas- 2 = 2 belooft harten en ruiten.
pas- 2 = 2 belooft schoppen en ruiten.
 
1- pas- 1SA- pas
pas- 2/// = natuurlijk.
 
1- pas- 1SA- pas
pas- doublet- pas- 2= doublet belooft een tweekleurenspel.
pas- 2 = 2 belooft harten en schoppen.
pas- 2 = 2 belooft harten en klaveren.
pas- 2 = 2 belooft schoppen en klaveren.


Blooman na een sterke 1 opening van de tegenpartij:
(Bijvoorbeeld Precisie)

In eerste positie:
1- 1SA = belooft de lage kleuren.
 - 2SA = belooft de lage kleuren. (sterk)
 - 1///2 = natuurlijk
 - 2///3 = natuurlijk, maar dan sterker als zonder sprong
 
1- doublet- pas - 2=
pas- 2 = belooft de hoge kleuren.
pas- 2 = belooft de harten én een lage kleur.
pas- 2 = belooft de schoppen én een lage kleur.


In balancing positie:
1- pas- 1- 1 belooft in Precisie 0-7 punten
- 1SA= belooft de lage kleuren.
- 2SA= belooft de lage kleuren, maar dan sterker.
- 1//2/= natuurlijk.
- 2//3/= natuurlijk, maar dan sterker als zonder sprong.
 
1- pas- 1- doublet doublet belooft een tweekleurenspel.
pas- 2- pas- 2 2 belooft de hoge kleuren
- 2 2 belooft harten met een lage kleur
- 2 2 belooft schoppen met een lage kleur