Bridge logo

Biedsystemen
(Overzicht)

 
Het is zeer waarschijnlijk dat Harold Stirling Vanderbilt de eerste was die het nut inzag van een conventionele sterke 1 opening. De heer Vanderbilt gebruikte deze 1 in zijn biedsysteem, de Vanderbild Klaveren, dat voor het eerst werd gepubliciteerd in 1934. Daarna is dit idee jarenlang niet meer in gebruik geweest, maar de populariteit van de Italiaanse bridgespelers die dit idee weer herintroduceerden rond 1960 met het biedsysteem de "Napolitaanse Klaveren".

Azen systeem - Het Azen openingsysteem werd gespeeld door Bob Hamman en Bobby Wolff in het Amerikaanze Azes Team. De overeenkomst met het biedsysteem van het Blue Club Team is groot, en de verschillen slechts zeer klein.
Alleen de openingen!
Benjamin Acol - Algemeen - Acol: Een opening van 1 in een kleur belooft 13+ punten en een 4-kaart in de geboden kleur. De geboden kleur behoeft geen honeurs te bevatten.
In het Benjamin biedsysteem is een 2-opening de normale sterke Acol 2 en de 2-opening is mancheforcing. het goedkoopste antwoord: 2 na 2 of 2 na 2, is conventioneel en negatief.
1SA = 12-14 met Stayman en Transfers, 2SA = 20-21 en Niemijer , 2 = Sterke 2 of een gebalanceerde 22-23 hand. , 2 = Mancheforcing in een kleur of een gebalanceerde 24+ hand. , 2/ = Zwak en 6-10 punten met een 6-kaart , 3SA = Gambling.
NB: De Benjamin 2 en 2 openingen kunnen gecombineerd worden met de Muiderberg of de Zwakke twee.
Bernier Grote Klaveren Opening - Deze conventie werd in ca 1960 geintroduceerd Jerry Bernier en Mike Schmenk en is gebaseerd op de Kaplan-Sheinwold en Schenken Klaveren.
Alleen de openingen!
Het Blauwe systeem - Het boek de Blue Club werd in 1969 geschreven door Benito Garozzo met als co-auteur Leon Yallouze. Weest u zich er wel van bewust dat de biedingen verschillende betekenissen kunnen hebben tot op het moment dat de betekenis duidelijk wordt door opvolgende herbiedingen. Het Blue Club systeem vertoont veel overeenkomsten met het Symmetric Relay systeem van Hugh Grosvenor en Ian Robinson.
`
Blue Team Klaveren opening - Zoals de titel al aangeeft is de opening 1. De betekenis van deze 1 opening wordt gedefinieerd als 1: forcing, 2: een hand met 17+ punten, 3: met een hand met een mooie distributie zou de puntenkracht wel eens iets lager kunnen zijn.
Alleen de openingen!
Blue Team Biedsysteem - Met Blue Team Bied Systeem is gebaseerd op een forcing 1 opening. De stijl van bieden wordt Canapé genoemd. Canapé, een biedmethode waar openaar eerst zijn kortste kleur en daarna zijn langste kleur biedt, is ontwikkeld door de Fransman Pierre Albarran.
Breakthrough Openingen - Dit biedsysteem is ontwikkeld door Robert D. Sundby. Alhoewel een bod op 1-niveau een canapé betekenis kan hebben worden over het algemeen de eerste antwoorden gezien als natuurlijke biedingen. Na een opening in een hoge kleur, kan 4-kaart zijn, kan het 1SA antwoord als forcing gespeeld worden.
Alleen de openingen!
Het Cable Car systeem - Dit systeem werd ontwikkeld door Steve Altus. De naam "Cable Car" komt waarschijnlijk door de beroemde manier waarop de cable cars in San Francisco bekend zijn. Het biedsysteem is gebaseerd op een forcing 1 opening.
Alleen de openingen!
COBRA Openingen - Dit biedsysteem is ontwikkeld door E. Torbjörn Lindelof . Computer Oriented Bridge Analysis is het resulaat van een computeranalyse van een groot aantal distributionele factoren en kaartcombinaties. Het biedsysteem is gebaseerd op een forcing 1 opening.
Alleen de openingen!
Het Cranberry systeem - Deze openingen zijn een eenvoudige versie van het Tangerine Klaveren systeem en is ontwikkeld door Jan Eric Larsson (Zweden), die ook het Tangerine Klaveren systeem ontwikkelde.
Alleen de openingen!
Het Crazy systeem - Deze openingen zijn ontwikkeld door het ep. van Heusden, Jaap Kokkes, Kees Kaiser en co-spelers en si gepubliceerd in het boek "Bieden voor Gevorderden" door G.J.R. Forch.
Alleen de openingen!
Curriefied Precisie systeem - Deze openingen zijn ontwikkeld door Neill Currie en Tony Melucci en zijn voor het eerst op the Internet gedocumenteerd door Tony Melucci.
DESY Poolse opening - De 1 opening heeft meerdere betekenissen. De 1/ opening beloven een 5-kaart en de 1SA opening is sterk.
Alleen de openingen!
Dutch Dubbelton - PEKO - De 1 opening toont een hand van 11-19 hcp (honeur punten). Uitzonderingen echter zijn handen die:
a) een SA verdeling hebben met 15-17 hcp ( = 1SA) of
b) tenminste een 5-kaart of bevatten, of
c) tenminste een goede 4-kaart zonder dat daar een langere of even lange kaart bij zit
Oranje Klaveren - Omdat net als bij Dutch Dubbelton het 1-antwoord op de 1-opening een relay is kan geen T-Walsh gespeeld worden met de Oranje Klaveren. Toch wordt er geprobeerd de voordelen van T-Walsh in dit systeem te brengen door middel van conversies. Het 1-antwoord op de 1 opening belooft tenminste een 4-kaart schoppen en het 1 antwoord tenminste een 4-kaart harten.
Poolse PAS - De Poolse Pas is en een uitbreiding maar ook een vereenvoudiging van het Poolse biedsysteem Regress (Slawinski en Ruminski). Het belangrijkste kenmerk van de Poolse Pas is de opening PAS waarmee alle handen met 13 punten of meer geboden wordt. Dit betekent dat alle andere openingen dus zwak zijn.
Standard American Yellow Card - In alle situaties wordt met een 5-kaart hoog ge-opend.
Open van kleuren vangelijke lengte en kleur de hoogste: 5-5 of 6-6 .
Open met 4-4 laag met 1.
Open met 3-3 laag met 1.
SA openingen tonen een gebalanceerde hand en kunnen een 5-kaart (hoog of laag) bevatten. enz..
Twéé over Eén - 2/1 is redelijk vergelijkbaar met ACOL (5-kaart hoog) met echter twee belangrijke verschillen:
(1) Een nieuwe kleur op 2-niveau na een 1/ opening is mancheforcing.
(2) Het 1SA antwoord na een 1/ opening is forcing.