Bridge logo

Biedboxen

 

Bied Box Gedragslijnen
Iedere speler heeft het recht, indien aanwezig, biedboxen te gebruiken.

Een bod selecteren
Een speler is verplicht eerst te bedenken welke bieding hij of zij gaat doen, voordat hij of zij een kaart uit de biedbox aanraakt! Misbruik hiervan is onderhevig aan de spelregels (zoals bijvoorbeeld: ongeoorloofde informatie).
Een bieding wordt geacht gedaan te zijn wanneer een biedkaart uit de box is genomen!
Een kaart die per ongeluk uit de box (mee-)komt mag natuurlijk worden teruggeplaatst (bijvoorbeeld wanneer er twee kaarten aan elkaar geplakt zitten).

Beurt
De speler die aan de beurt is om te bieden, legt zijn biedkaarten voor zich op tafel, waarbij de biedkaarten van de opeenvolgende biedingen elkaar deels overlappen, zodanig dat alle biedingen duidelijk zichtbaar zijn.

De Stop kaart
Wanneer u een bod wilt doen op een niveau dat hoger is dan noodzakelijk, een sprongbod, dan legt u eerst de STOP-kaart op tafel te leggen en daarna de biedkaart waarmee u uw bod aangeeft. Uw linkertegenstander moet nu tenminste 10 seconden wachten voordat hij een bod doet, of eerder wanneer de STOP-kaart weer is weggehaald.
Wanneer u een STOP-kaart gebruikt maar toch geen bod doet dat hoger is dan noodzakelijk kan het zijn dat er geoordeeld wordt dat er een onvoldoende bod is gedaan (of .... al weer ongeoorloofde informatie).

Alerteren
Alerteren moet gebeuren door middel van de alertkaart, waarbij de speler die alerteert er op toe ziet, dat de tegenstanders het alert ook opmerken.

Herhaling bieding
Totdat de biedkaartjes van tafel zijn gehaald kan een speler een herhaling van het biedverloop verkrijgen door de biedkaarten te bekijken. Als de biedkaarten zijn opgeruimd kan een speler nog een mondelinge herhaling van de bieding verkrijgen van één van de tegenstanders. Dat kan echter pas op het moment dat hij aan de beurt is om bij te spelen in de eerste slag.