Bridge logo

Bergen verdediging tegen de Multi 2

 
Het kan een bezwaar zijn wanneer u een rondje moet passen wanneer u kort bent in een hoge kleur en er met een multi 2 voor u wordt geopend. Met de klassieke verdediging tegen een multi opening wordt vaak een informatie doublet gebruikt, maar dat kan ook wel tot onduidelijkheden in de verdediging lijden.
De Bergen Defense maakt het in ieder geval duidelijker welke kleur(en) er bedoeld wordt. De verdediger direct achter de 2 openaar biedt de kleur waarvoor hij het informatiedoublet bedoelde. Dus wanneer hij 2 biedt dan belooft hij dat hij kort is in de harten kleur met 10-15 punten en met een doublet geeft hij aan dat hij kort is in de schoppen kleur. Biedt hij een kleur op 3-niveau dan belooft dat een 6+kaart in de geboden kleur met 12-15 punten.
Het 2-bod wordt gebruikt om een twee kleurenspel in de lage kleuren aan te geven met ±13 punten; waarbij ook de boodschap wordt overgebracht dat hij echt geen interesse heeft in een hoge kleuren contract.

Overzicht:
Noord   Oost   Zuid   West
2   2  -  - Kort in de harten kleur met 10-15 punten
2  Dbl  -  - Kort in de schoppen kleur met 10-15 punten of 18+ met nog onbekende verdeling
2  2  -  - 5-5 of beter in de lage kleuren met 10-15 punten
2  2SA  -  - 16-18 punten met een verdeelde hand
2  3  -  - 6+kaart of beter met 12-15 punten
2  3  -  - 6+kaart of beter met 12-15 punten
2  3  -  - 6+kaart of beter met 12-15 punten
2  3  -  - 6+kaart of beter met 12-15 punten

 

Voorbeeld:
W/Allen x
H x
V x x x x
A B x x x
A V B T x x
x x x
H T x
x
H x x
A B T
A B x x x
V x
x x x
V x x x x
-
H T x x x

Verdediging zonder Bergen
Noord  Oost  Zuid  West
- - - 2
pas 2SA pas 3 1)
pas 4 pas pas
pas - - -

1) = maximale zwakke twee met schoppens
  Verdediging met Bergen
Noord  Oost  Zuid  West
- - - 2
21) 2SA 5 pas
pas Dbl pas pas
pas - - -

1) = minimaal een 5-5 laag 10-15p.

Na 2, waarmee beide lage kleuren belooft wordt, is het voor Zuid zeer aantrekkelijk om 5 te bieden.
Dit contract wordt gezien het zitsel zelfs gemaakt, terwijl een eventueel 5 bod down zal gaan met een kleine klaveren start en ruiten terug getroeft en daarnaast nog een harten slag.


Info ex Bridge, april 2010, pagina 41