Bridge logo

Bath Coup

 
De Bath Coup houdt in dat u het aas ophoudt wanneer u ook de boer van die kleur bezit.
Hieronder twee klassieke voorbeelden van deze coup. Ieder van u zal zonder het te weten dat deze speelwijze zo heet, de Bath coup wel eens hebben toegepast.

  A B 3

 
7 6 H V T 9 5
 
8 4 2
 
Oost start met hartenheer terwijl noord, de leider, het aas en de boer van die kleur bezit.
Noord gaat er van uit dat oost ook de hartenvrouw wel zal bezitten na deze start.
Om twee slagen in de hartenkleur te maken moet noord deze slag duiken.
Wanneer oost terugkomt met harten maakt u twee slagen, en komt hij niet terug met harten hebt u waarschijnlijk een tempo verdient in een andere kleur.

Hetzelfde principe blijft natuurlijk gehandhaafd wanneer het aas en de boer niet in één hand zitten.

Bijvoorbeeld:
  A 8 3

 
7 6 H V T 9 5
 
B 4 2
 


Het is natuurlijk niet goed deze coup altijd domweg toe te passen.
Het kan zijn dat nadat oost de hartenheer zoals hierboven heeft gemaakt en daarna zou kunnen switchen naar een nog gevaarlijker kleur.

Bijvoorbeeld:
  A V x
A x x
A B 2
B x x x

 
x x x x
H V x x x
x x
H x
x x x
B T x
H V T 9 x
x x
 
H B T
x x x
x x
A V x x x
 


Tegen 3SA start oost met ruitenheer.
Wanneer u nu de ruitentwee bijspeelt bestaat er een "risicovol" gevaar dat oost harten vervolgt!
Indien hij dat doet zult u down gaan omdat west met klaverenheer altijd aan slag komt.
Om oost nu een beetje zand in de ogen te strooien speelt u in de eerste slag ruitenboer bij!
Indien oost nu niet helemaal 100% alert is, zou hij kunnen denken dat noord zijn ruitenbezit AB is geweest en zal hij met ruiten vervolgen. Omdat west nadat hij met klaverenheer aan slag is gekomen geen ruiten meer bezit zult u in dit geval drie schoppenslagen, één hartenslag, één ruitenslag en vier klaverenslagen maken.
Contract dus.

De tegenpartij kan dit soort problemen voorkomen door af te spreken dat partner altijd de boer moet bijspelen wanneer er met een vrouw wordt uitgekomen. Het wordt dan een stuk moeilijker om met de Bath Coup succes te hebben. U moet dan wel afspreken dat u altijd met de vrouw start van: HVT9x en alle verdelingen waarbij partner de boer niet kan hebben; u hebt bijvoorbeeld zelf VBTxx.