Bridge logo

Balanceren: doublet

 
Met balanceren wordt een doublet bedoeld, dat gegeven wordt, nadat uw linker tegenstander opende en zijn en uw partner hebben gepast.

Noord  Oost  Zuid  West
1///pas pasdoublet

Dit doublet van west is gegeven in een gebalanceerde positie.
Zou noord met 1SA geopend hebben dan heeft het doublet geen balancerende betekenis.
Ook indien oost of zuid geboden zou hebben, heeft het doublet een andere betekenis dan balanceren.

Een gebalanceerd doublet kan gevaarlijk zijn, omdat de openaar best nog wel een sterke hand kan bezitten en blij is dat hij nog een keer kan bieden, omdat u doubleerde. Zeker, wanneer er met één in een lage kleur is geopend, kan de tegenpartij, na uw doublet, nogal eens opgelucht ademhalen. Wanneer u een mooie hand bezit, zou u echter wel in de uitpas positie moeten (bieden) doubleren.

Voorbeelden van gebalanceerde posities:
Noord  Oost  Zuid  West
1pas pas-ja-

Noord  Oost  Zuid  West
pas1 paspas
-ja-

Noord  Oost  Zuid  West
paspas 1pas
pas-ja-

Noord  Oost  Zuid  West
paspas pas1
paspas -ja-

De overeenkomst tussen al deze bovenstaande biedingen is, dat de bieding stopt wanneer u past!

Naast het gebalanceerde doublet zijn er meerdere biedingen mogelijk om te balanceren:
Het gebalanceerde doublet.
Een 1SA volgbod.
Een gewoon volgbod.
Een volgbod met sprong geboden.
Gesthem, Michaels of andere cuebiedingen.
In ons geval gaan we uitgebreider in op het gebalanceerde doublet.

De vereisten waaraan een gebalanceerd doublet moet voldoen zijn:
U moet tenminste 9 punten bezitten.
De lengte van de kleur van de tegenpartij mag niet langer zijn dan een tweekaart.
U moet tenminste een vierkaart in de niet geboden hoge kleuren bezitten, en
tenminste een driekaart in iedere niet geboden lage kleur.
NB: Terwijl u voor een openingsdoublet tenminste twaalf punten moet bezitten, hebt u er voor een gebalanceerd doublet slechts negen nodig.

Voorbeeld
 
Noord  Oost  Zuid  West
1pas pas?
 
x
V T 9 x
A H x x
A x x x
Deze westhand is perfect geschikt voor een doublet. In dit geval, niet alleen voor een gebalanceerd doublet. U bezit een singleton in de kleur van de tegenpartij en een vierkaart in alle andere kleuren. U bent van plan te passen, op ieder bod dat uw partner gaat doen. Indien noord nog eens 2 gaat bieden, dan doubleert u nogmaals. Dit betekent niet dat u meer punten bezit, het geeft slechts aan dat u de strijd aan wilt gaan met de tegenpartij.
 
x
V T 9 x
A H x x
x x x x
Deze westhand is perfect geschikt voor een doublet. In dit geval echter alleen voor een gebalanceerd doublet. Voor een optioneel doublet, bijvoorbeeld, is de puntenkracht van deze hand te slecht. U bezit een singleton in de kleur van de tegenpartij en een vierkaart in alle andere kleuren. U bent van plan te passen op ieder bod, dat uw partner gaat doen. Indien noord nog eens 2 gaat bieden, dan doubleert u nogmaals. Dit betekent niet dat u meer punten bezit, het geeft slechts aan dat u de strijd aan wilt gaan met de tegenpartij.
 
x x
V T 9 x
A H x
x x x x
Zelfs met slechts een driekaart ruiten is deze westhand nog steeds geschikt voor een gebalanceerd doublet. Oost zal in ieder geval proberen een hoge kleur te bieden.
 
x x
V T 9
A H x x
x x x x
Met slechts een driekaart harten is deze westhand minder geschikt voor een gebalanceerd doublet. U zou best eens in een 4-3 fit kunnen eindigen.
 
x x x
V T
A H x x
x x x x
Met deze westhand zou u moeten passen!

Na een gebalanceerd doublet, reageert uw partner precies zo, alsof u direct achter de openaar gezeten zou hebben. Hij zal echter drie punten van zijn puntenaantal moeten aftrekken (omdat u die al hebt meegenomen voor uw gebalanceerd doublet). Wanneer de openaar opnieuw gaat bieden, zal uw partner slechts aan de bieding meedoen, wanneer hij zelf een lange 5+kleur bezit.

Uw partner zal slechts passen na uw gebalanceerd doublet, en er dus een strafdoublet van maken, wanneer zijn hand aan de alle volgende voorwaarden voldoet:
Hij bezit geen vierkaart in een van de niet geboden kleuren.
Hij bezit een lange solide kaart in de kleur van de openaar.
Hij heeft een singleton of renonce in een van de niet geboden kleuren.
Hij heeft een punt of 15.
Indien partner, een vierkaart of langer in een van de niet geboden kleuren bezit, dan is hij min of meer verplicht die kleur te bieden! Heeft hij die vierkaart niet, dan biedt hij 1SA.

Beschermd- en Gebalanceerd Doublet

De vereisten voor distributie en puntenkracht worden voor een openingsdoublet verlaagd, wanneer de eerdere biedingen van de tegenpartij aangaven, dat uw partner puntenkracht moet hebben, maar zelf niet kon bieden vanwege zijn distributie. Een beschermend doublet kan zelfs gedaan worden met zo'n 8 punten, wanneer uw partner en ook de partner van de openaar gepast hebben op het openingsbod. Z'n situatie geeft over het algemeen aan dat partner wel (redelijk) sterk moet zijn, maar gezien zijn distributie niet kon bieden:
West  Noord  Oost  Zuid
1pas pas?

Zuid, met in zijn hand Vxxx xx Axx HTxx, kan nu doubleren, in de verwachting dat partner sterk is. Partner bezit waarschijnlijk punten in de harten kleur en kan, door te passen, van uw doublet een strafdoublet maken.

Een gebalanceerd doublet wordt in een later stadium van de bieding gegeven; in situaties waar de tegenpartij een fit heeft gevonden, maar toch op laag niveau passen.
West  Noord  Oost  Zuid
1pas 1pas
2pas pas?

Zuid bezit Vxxx xxx HTxx AB en is niet sterk genoeg, om in de eerste biedronde te doubleren. Hij kan echter, nu zijn partner waarschijnlijk een korte hartenkleur heeft, waarschijnlijk wel een vierkaart schoppen of ruiten bij noord verwachten: zuid kan dus nu een gebalanceerd openingsdoublet geven. Dit soort doubletten wordt in paren vaker gedaan dan in viertallen, omdat een score van -100 in paren veel beter scoort, dan een eventueel gemaakt 2 contract.