Bridge logo

Balanceren

 
Onder balanceren (bescherming) wordt verstaan het heropenen of doubleren wanneer de bieding van de tegenpartij op een laag niveau stopt.

Na een opening in een kleur

West Noord Oost Zuid
1 pas pas ?
Oost's hand moet wel erg zwak zijn en Zuid kan daarom met een al bieden/doubleren (balanceren) met een punt of 8-13 omdat zijn partner waarschijnlijk wel een aantal punten mee moet hebben.
Bij deze puntentelling is de schoppen kleur erg belangrijk; een korte schoppenkaart maakt het weer onaantrekkelijk om te balanceren. Ook is het aantrekkelijk om te balanceren wanneer je kort bent in de geopende kleur van de tegenpartij.
x
A V x x
H B x x
V x x x
Zuid heeft voldoende kracht om met 1 in de bieding te komen, maar dat zou gevaarlijk kunnen zijn. De tegenpartij heeft bijna zeker een schoppen-fit welke zij waarschijnlijk zullen vinden wanneer zuid 1 gaat bieden. Het is waarschijnlijk veel beter te passen en hen 1 te laten spelen, hetgeen een slecht contract voor ze gaat worden.

Wanneer West met 1 geopend zou hebben zou een balancerende actie (in dit geval doublet) waarschijnlijk de beste actie zijn.

Wanneer Zuid in een nieuwe kleur springt belooft hij een mooie kleur (6+kaart) met zo'n 12-16 punten.

Een balancerend doublet lijkt veel op een uitneem doublet door de tweede speler (in dit geval Noord) waarbij er eigenlijk geen bovengrens aan het punten aantal bestaat. Met een gemiddelde niet al te sterke hand toont het doublet normaal gesproken een korte kleur (maximaal 2-kaart) in de geopende kleur van de tegenpartij en tenminste een 3+kaart in de andere kleuren.
Met een renonce in de kleur van de tegenpartij is het ook weer minder aantrekkelijk om een balancerend doublet te geven omdat partner lengte zal hebben in die kleur en daarom wel eens zou kunnen passen om dat doublet.
Een gebalanceerd volgbod van 1SA is ook een zwak volgbod met zo'n 11-14 punten; dit omdat met een sterkere hand wel gedoubleerd zou zijn.

Na een opening en antwoord in een kleur

De belangrijkste overweging om te balanceren is nu of de tegenpartij een fit heeft gevonden of niet. Wanneer de geopende kleur wordt verhoogd naar 2-niveau waarna de openaar past, is het goed om te balanceren, zeker wanneer deze opening een lage kleur betreft.
West Noord Oost Zuid
1 pas 2 pas
pas ?  
Met onderstaande hand is balanceren (doublet) de enige goede actie!
A B x x
H B x x
B x
x x x
Wanneer Zuid 2 biedt zou Noord kunnen passen of 2 bieden hetgeen Zuid de gelegenheid geeft te corrigeren naar 2.
Wanneer de ene partij een fit heeft, heeft andere partij dat waarschijnlijk ook.

 

Dit is de reden waarom openaar met een niet al te sterke hand vaak op 3-niveau zijn lage kleur herhaald, dit is niet uitnodigend voor partner maar preëmptief om te voorkomen dat de tegenpartij in de bieding komt.
West Noord Oost Zuid
1 pas 2 pas
3   
of
West Noord Oost Zuid
1 pas 2 pas
3   
Ook na een opening in een hoge kleur is balanceren wel gewenst, maar ook wel moeilijker. Degene die balanceert moet wel bereid zijn om op 3-niveau te spelen. Een gebalanceerd 2 volgbod in de uitpas situatie met een 4+kaart kan na een 2 antwoord waarschijnlijk nog wel.

Ook niet in de uitpas situatie kan er nog wel 'gebalanceerd' worden met een minimale hand:
West Noord Oost Zuid
1 pas 2 2
Wanneer de tegenpartij een fit heeft, zullen wij ook wel een fit hebben. Marty Bergen stelt voor om met onderstaande hand 2 te volgen.
H V B T x
x
x x x x
x x x
Dit bod maakt het eventueel ook makkelijker voor partner om uit te komen en lost meteen het probleem op wanneer partner niet kan balanceren omdat hij harten lengte bezit.

Wanneer een opening direct verhoogd wordt bezit de tegenpartij vaak samen 8 of meer troeven. Hetzelfde geldt wanneer openaar de kleur van zijn partner verhoogt:
West Noord Oost Zuid
1 pas 1 pas
2 pas pas ?
Het balanceren hangt nu ook af van de biedstijl van de tegenpartij. Wanneer West ook met een 3-kaart steun naar het 2-niveau verhoogt kan Zuid er niet zeker van zijn dat ze samen 8+kaarten in die kleur bezitten.
Ook in onderstaande biedverlopen zullen Oost-West waarschijnlijk wel een samen een 8-kaart fit hebben:
West Oost West Oost
1 1SA 1 1
2  2 
In beide gevallen zullen N-Z wel een schoppen fit hebben en zouden en balancerende actie kunnen ondernemen met of een schoppen bod ofwel een doublet.

Wanneer het de openaar(s) niet lukt een fit te vinden (misschien na het bieden van drie kleuren) of eindigen in 1SA wordt het minder aantrekkelijk om te balanceren.
West Noord Oost Zuid
1 pas 1 pas
2 pas 2 pas
pas ?  
Het is niet veilig voor Noord om nu te balanceren. O-W kunnen best een behoorlijk aantal punten bezitten, ze kunnen alleen geen fit vinden. Wanneer ze een misfit hebben is het waarschijnlijk beter te verdedigen.
West Noord Oost Zuid
1 pas 1SA pas
pas Doublet  
of
West Noord Oost Zuid
1 pas 1 pas
1SA Doublet  

 

In bovenstaande biedverlopen vertelt Noord met zijn doublet dat hij oorspronkelijk gepast heeft met een sterke hand waaronder lengte in de geopende kleur van de tegenpartij. Alhoewel Zuid met een zwakke hand en lengte in een andere kleur nog wel zal bieden, hoopt Noord het contract voor straf gedoubleerd down te spelen.

 
Balanceren is niet alleen van toepassing op laag niveau:
 
Deler: Oost HVxx     West Noord Oost Zuid
Kwetsb: O-W HBxxxxx     - - pas 1
x     pas 4SA pas 5
    x     pas 5 Allen Passen
xxxx -      
T
Vx  
AHxx BT9xxx  
AVxx HTxxx  
  ABTxx  
  Axx  
  Vx  
  Bxx  
 
In de finale van de Bridge Olympiade in 1968 paste West na een lange denkpauze. De winnende actie (met open kaarten makkelijk te beslissen) was om te balanceren met 5SA, unusual voor de lage kleuren.