Bridge logo

Attitude Signaal

 
Het Attitude Signaal is het meest gebruikte signaal in bridge. Een hoge kaart is een aanmoedigend signaal voor een voorgespeelde kleur terwijl een laag bijgespeelde kaart afwijzend is voor die kleur. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het Hoog-Laag Signaal. Andere signaleringssystemen zoals bijvoorbeeld Lavinthal en Romeins Lavinthal gebruiken wel andere kaarten voor het aan/af signalen, maar het principe blijft gelijk: De Informatie voor Partner!
Het Attitude Signaal wordt gebruikt op het bijspelen van partners kleur, of wanneer u een kaart terugspeelt na partners start of met de eerste kaart die u in een kleur bijspeelt.

Er zij drie types van signalen; in volgorde van belangrijkheid:
1.Verdeling
2.Aan-Af Signaal
3.Kleur preferentie
Behalve wanneer het duidelijk is dat een ander signaal bedoeld wordt is een signaal in eerste instantie een signaal dat verdeling aangeeft.

Voorbeeld: U bekent bij het bijspelen
Tegen Zuids 5 contract start partner met H.
  Dummy
A H x x
V x x
x x x
A x x
 
    U
B T 9 8
x x x x
V 8 2
x x
Welke kaart speelt u bij?

Veronderstellend dat partner start van AH is de correcte kaart om bij te spelen de 8. Omdat u V bezit wilt u partner een Attitude signaal geven waarmee u wilt aangeven dat het veilig is de kleur door te spelen.
De complete handen:
  Dummy
A H x x
V x x
x x x
A x x
 
Partner
x x x
B x x
A H x x
x x x
U
B T 9 8
x x x x
V 8 2
x x
  Leider
V x
A H T
B T x
H V B T 9 x x
 

De verdediging maakt de eerste drie slagen in ruiten zodat het contract down gaat. Indien u in de eerste slag 2 bijspeelt zou partner dit als afwijzend zien en na het maken van A zou hij dan wel eens naar een andere kleur kunnen switchen waardoor de leider het contract maakt.

 

Voorbeeld: U kunt niet bekennen bij het bijspelen
Dit is een voorbeeld waarbij de voorkeur voor een andere kleur wordt getoond door het bijspelen van een kaart (kaarten) wanneer u niet kunt bekennen.
Tegen Zuids 3SA contract start partner met V.
  Dummy
H x
V x x
x x x
H V B T 9
 
    U
A V B 2
x x x 2
8 7 2
x x
Welke kaart speelt u bij?

De 2 is hier de correcte kaart om bij te spelen (niet aanmoedigend). De leider wint de slag met het aas en speelt hierna H, V en de B.
Welke kaart speelt u bij op deze B?
De bedoeling is om aan te geven dat u graag schoppens teruggespeeld wilt hebben wanneer partner aan slag komt. Door nog een ruiten bij te spelen zou u alleen maar vertellen dat de ruiten kleur u echt niet bevalt, maar zou niets zeggen over de schoppen kleur. Het bijspelen van 2 zou afwijzend zij voor schoppen.
De juiste kaart om nu bij te spelen is dus 2; afwijzend voor de hartens. Gezien de 2 in uw eerste slag kan partner zien dat u niet geinteresserd ben in ruiten en niet in harten, zal hij, als hij aan slag komt wel schoppen terug spelen!
De complete handen:
  Dummy
H x
V x x
x x x
H V B T 9
 
Partner
T 9 x
B x x
V B x x
A x x
U
A V B 2
x x x 2
x x 2
x x
  Leider
x x x x
A H T
A H x
x x x
 

Aan slag met A kan partner T na spelen waarna 3SA down gaat.