Bridge logo

ANTIGESTHEM

 
Verdediging tegen 2-kleuren spel tussenbieders (Bijvoorbeeld tegen Gesthem)
Algemeen:
1X - 2-kleuren - W ? Zwak met W-kleur, om te spelen
(Y/Z) X ? Zwak met X-kleur, om te spelen
B.v.:Gesthem Y ? Sterk MF, met W-kleur
Z ? Sterk MF, met X-kleur

W = nog niet geboden kleur X = geopende kleur
Y = laagst te bieden kleur vd tussenbieders Z=hoogst te bieden kleur van de tussenbieders

Met andere woorden:
A) Het steunen van partners geopende kleur is zwak en om te spelen
bv: 1 - [3] - 3
 
B) Het zonder sprong bieden van een nog niet getoonde kleur is zwak en om te spelen,
bv.: 1 - [3 = / bij Gesthem] - 3
 
C) Het bieden van de door de tegenpartij beloofde laagste kleur is sterk met de nog niet geboden kleur
bv: 1 - [2 = / bij Gesthem] - 3
 
Dit 3 bod belooft dus een sterke hand met een mooie ruiten kleur.
 
D) Het bieden van de door de tegenpartij beloofde hoogste keur is sterk met steun in partners kleur.
bv: 1 - [2 = / bij Gesthem] - 3
 
Dit 3 bod belooft dus een sterke hand met een goede steun in partners schoppen kleur.