Bridge logo

Alternatieve dwang

 
De Alternatieve Dwang, ook wel of-of dwang genoemd, is een simpele dubbele dwang.
Het onderstaande voorbeeld maakt duidelijk hoe effectief deze dwang is.
  A H V x
H
-
-
 
?
A
?
-
?
?
A
-
  x x
x
H
A
 


In dit voorbeeld heeft west hartenaas en oost bezit ruitenaas. Omdat er nog zeven schoppenkaarten ontbreken, kan het niet zo zijn dat beide tegenspelers een 4-kaart schoppen bezitten.

Wanneer zuid nu klaverenaas speelt moet
West:  wanneer west een 4-kaart schoppen bezit met daarnaast dus hartenaas, moet hij ofwel hartenaas weggooien zodat hartenheer een slag wordt, ofwel moet hij van zijn 4-kaart schoppen een kaart weg doen zodat de 4e schoppen in noord een slag wordt.
Bezit west geen 4-kaart schoppen dan kan hij eenvoudig weg een schoppentje van zijn korte schoppenkleur bijspelen: maar dan komt oost in de problemen.
Oost:  wanneer west geen 4-kaart schoppen bezit zit deze 4-kaart dus bij oost.
West speelde een kleine schoppen, dus speelde de leider in noord hartenheer bij.
Nu zit oost dus met de 4-kaart schoppen plus ruitenaas.
Oost kan ruitenaas niet weg doen omdat dan ruitenheer van de leider een slag wordt en hij kan ook geen schoppentje bijspelen omdat dan de 4e schoppen in noord een slag wordt. Een onmogelijke situatie voor de verdediging.