Bridge logo

Het afspelen

 
Indien u een contract gaat afspelen, komt uw linker tegenstander uit. Het eerste wat u moet doen, nadat de dummy zijn kaart heeft neergelegd, is even de tijd nemen en uw kansen op het maken van dit contract bekijken. Speel dus niet te snel bij uit de dummy.

  1) Wanneer een contract dicht lijkt te zitten:
Zoek dan naar mogelijke addertjes onder het gras.
  2) Wanneer een contract down lijkt te gaan:
Zoek dan naar eventuele mogelijkheden, hoe onwaarschijnlijk ook, om het contract te maken. Zie bijvoorbeeld de "Duivels Coup".

  Behandelde onderwerpen zijn:
    Veilig afspelen
    Goed tellen
    De veilige hand
    Het combineren van kansen


Veilig afspelen

West speelt met onderstaande hand 3SA en noord komt uit met 2 (4e van boven) en zuid legt de vrouw.
West
A x x x
A H V
A x x x
x x
Oost
x x x
B x
x x
A H V x x

Hoe gaat u dit spelen?

Neemt u de vrouw direct over, of laat u de slag aan zuid?

Het ophouden van het aas kan alleen maar goed zijn, wanneer u er 100% zeker van bent, dat zuid ruiten gaat vervolgen! Wanneer zuid besluit schoppen na te spelen, worden uw kansen alweer een stuk kleiner om het contract te maken. U hebt nu al een ruitenslag gemist en wanneer NZ nu besluiten om schoppen te blijven spelen, wordt het maken van dit contract al een stuk moeilijker.

U neemt dus direct het aas! De uitkomst met 2 gaf al aan, dat de ruitenkleur 4-3 verdeeld zit bij de tegenpartij en zij dus maximaal drie slagen in die kleur gaan maken.

Nadat u ruitenaas hebt genomen, gaat u natuurlijk klaveren spelen.

Speelt u nu klaverenaas, heer en vrouw van top, of speelt u eerst een kleine klaveren uit beide handen?

Wanneer u van slag gaat met klaveren, zal de tegenpartij zeer waarschijnlijk ook nog hun drie ruitenslagen meenemen.

Wanneer u echter AHV speelt, moeten de klaveren 3-3 verdeeld zitten bij de tegenpartij. Die kans is zo'n 36%. Wanneer ze niet 3-3 zitten, zult u slechts drie klaverslagen maken en gaat u down.

Wanneer u eerst een klaverenslag weggeeft, maakt u in 84% van alle keren negen slagen (36% kans op 3-3 plus 48% kans op 4-2).

Wanneer u dus direct ruitenaas neemt en daarna een klaverenslag weggeeft, maakt u in 84% van alle gevallen n schoppen, drie harten, n ruiten en vier klaveren slagen.

Goed tellen

West
A B x
A B x
V x
V 9 8 7 3
Oost
V x x
H V T x
T x
H T 5 4
 
Biedverloop:
West  Noord  Oost  Zuid
1  1SA (15-17)  Doublet  2
Pas  2  3  Allen passen


Noord start met ruitenaas en heer en speelt daarna hartennegen, welke u neemt met de vrouw. Daarna speelt u klaverenvijf via zuids 6 naar de vrouw voor het aas van noord. Deze speelt harten terug, welke u met het aas neemt.
U speelt nu klaverendrie en noord legt de twee.

Wat speelt u bij? De klaverentien of de heer?

Wanneer u de klaverentien speelt, heeft u een kans van 95% om het contract te maken. Dat lijkt een heel mooi percentage, en dat is het ook, maar u maakt het contract met 100% zekerheid, wanneer u de heer speelt en dat is toch een nog mooier percentage.

U mist al drie slagen en u moet ook nog schoppenheer missen. U mag dus geen andere slagen meer verliezen. De kans, dat noord alle overige punten bezit, is, gezien zijn 1SA bod, groot. Zuid heeft, gezien zijn transfer een 5-kaart schoppen (en noord dus een 2-kaart). Om 100% van slagen te hebben moet u dus klaverenheer spelen. Indien zuid renonceert, speelt u de hartenkleur door, totdat noord introeft. Doet hij dat niet, dan brengt u hem met klaveren aan slag en dan moet hij ofwel onder schoppenheer uit spelen ofwel moet hij in de dubbelrenonce spelen. In beide gevallen gaat u het contract maken (de 3e schoppen gaat weg op harten).

De veilige hand

West
V x x
A H B T x
T x
V 9 8
Oost
A x x x
x x x
H x
A H B 4
U, oost, moet een 3SA contract zien te maken.

Zuid start met een kleine harten. Volgens de regel, dat u met acht kaarten samen moet snijden op de vrouw, zou u dat kunnen overwegen. Maar wat indien de vrouw in noord zit en hij ruiten terug speelt? U zult dan zeer waarschijnlijk gevoelig down gaan.

Het is in dit geval dan ook een stuk beter om "gewoon" hartenaas en heer te spelen. Zit de vrouw single of in tween bij noord, dan zult u het contract wellicht met overslagen kunnen maken. Is zuid toch onder zijn hartenvrouw gestart, dan mag hij die maken (u speelt hartenboer of tien terug) en is uw 3SA contract nog steeds 100% te maken.

Is zuid van een 5-kaart gestart, dan gaat u na het nemen van de eerste slag met hartenaas twee keer met klaveren naar de hand en snijdt u vervolgens twee keer over hartenvrouw en maakt u weer negen slagen.

Indien noord hartenvrouw toch in drien of langer bezit, zou uw eventuele snit ook niet goed zijn afgelopen en moet u maar hopen, dat ruitenheer achter het aas blijkt te zitten.

Het combineren van kansen

West
x x
A H B T
T 9 x x
A V x
Oost
A x
x x x
A H B x
H x x x
 
Biedverloop:
West  Noord  Oost  Zuid
    1SA  pas
3SA  Allen passen   


Zuid start met H, noord signaleert met de 9 en u besluit de slag met het aas te nemen.

Hoe speelt u met een zo groot mogelijke kans om 3SA te maken?

U hebt acht vaste slagen met een kans op een negende slag in eenieder van de andere kleuren.

U mag echter niet van slag!

U moet in dit geval zoveel mogelijk kansen zien te combineren.
Speel eerst klaverenaas, heer en vrouw. Indien de klaveren 3-3 verdeeld zitten bij de tegenpartij, bent u binnen en kunt u wellicht nog een overslag maken.

Indien de klaveren niet 3-3 verdeeld zitten bij de tegenpartij, zult u een extra slag moeten zien te maken in een van de rode kleuren, maar welke? Wanneer u van twee kleuren een vrouw mist en u niet van slag mag, dan moet u eerst het aas en de heer van uw gezamenlijke langste kleur (in dit geval ruiten) spelen en hopen dat de vrouw valt.

Indien ook ruitenvrouw niet valt, dan neemt u alsnog de snit op hartenvrouw.

Wanneer u helemaal goed gespeeld hebt, dan heeft u, voordat u de klaveren gespeeld hebt, eerst hartenaas of heer gespeeld (voor een eventuele singleton hartenvrouw bij noord).

Introeven met uw lange kleur

Over het algemeen is het beter om, bij introefmogelijkheden, de troeven van de korte troefkleur daar voor te gebruiken.
Maar er zijn zeldzame gevallen waar het toch goed is om te troeven met de troeven van de langste troefkleur.
Indien u met de troeven van de lange troefkleur zo vaak kunt introeven, zodat daarna de hand met de korte troefkleur, de hand wordt met de langste troefkaart zult u een slag gewonnen hebben.

West
A x x x x
A x x
V x x x
A
Oost
x x x
V x
A H B x
x x x x


U, als west, speelt 4. Noord komt uit met schoppenheer en de troeven zitten 3-2 tegen.

U laat de eerste schoppenslag houden. Indien noord met schoppen vervolgt, het beste tegenspel, dan moet u die slag nemen.

U speelt klaverenaas en ruitenvrouw en steekt daarna over naar de ruiten en troeft een kleine klaveren. U steekt nog twee keer over naar de ruiten met de bedoeling de laatste twee klaveren ook te troeven. Ook wanneer noord of zuid met zijn laatste troef een ruiten troeft, of een klaveren overtroeft, maken ze maximaal een hartenslag en twee troefslagen.