Bridge logo

4x Transfer

 

Op vele web-sites heb ik deze conventie gevonden onder de naam Walsh Transfer Systeem. De oorspronkelijke titel van dit artikel was dan ook : Walsh Transfer System (Including Walsh Relays). Dit kan nog al wat onduidelijkheid veroorzaken omdat er een conventie T-Walsh bestaat welke alleen bedoeld is om te spelen na een 1 opening van uw partner. De hieronder besproken conventie beschrijft transfers die, na een 1SA-opening, naar alle kleuren gedaan kunnen worden. Vandaar dat ik deze maar 4x Transfer heb genoemd.
 
A:  Na een 1SA opening kan er naar alle kleuren een transfer gegeven worden:
   -2 is een transfer naar . Dit hoeft geen harten te beloven! Zie onder
   -2 is een transfer naar
   -2 is een transfer naar
   -2SA is en transfer naar
 
  Wanneer je een SA-invite wilt laten horen bied je eerst 2, hetgeen niet PERSE een 4-kaart HOEFT te beloven, en daarna bied je 2SA (Stayman-Relay).
 
  Na een transfer naar een lage kleur is er nog een tussenstap tussen de geboden transfer en de getransfereerde kleur. Wanneer de openaar de transfer weigert (hij biedt de kleur onder de getransfereerde kleur) dan vertelt hij eigenlijk: "Partner wanneer je een goede lage kleur hebt dan wil ik wel 3SA spelen". Het toont (honeur)-steun in die lage kleur.
 
  Na de transfer naar kan de openaar met mooie verdeling en een 4-kaart steun de transfer op verschillende manieren weigeren.
 
  Na 1SA-2: (transfer naar schoppen)
  - beloven 3, 3 en 2SA mooie dubbeltons in de zijkleuren. Een mooie dubbelton wil zeggen dat er geen verspilde tweede honeurs zijn. Ax, xx, Hx en AV zijn hier voorbeelden van, terwijl Vx, Bx en VB dat niet zijn.
  - 3 en 3 beloven mooie dubbeltons in de geboden kleuren, terwijl 2SA een mooie dubbelton belooft.
  Na zo'n bod biedt de antwoordende hand wanneer hij toch schoppen wil spelen: 3 hetgeen de openaar vraagt om toch maar schoppen te bieden.
 
  en ook na 1SA-2:
  - belooft 3 een mooie hand met 4-kaart mee.
 
  Na 1SA-2: (transfer naar harten)
  - toont een direct bod van 2 een mooie hand met 4-kaart troef mee.
 
B:  Herbiedingen van de antwoordende hand nadat de transfer is geaccepteerd:
   1SA-2
   2 -3 belooft tenminste 5-5 en is een slempoging in of
 
   1SA-2
   2 - 4 = 6-kaart met 4-kaart . Geen slem interesse
 
   1SA-2
   2 - 3 = 6kaart met 4-kaart , Geen slem interesse
 
   1SA-2
   2 - 2 = *Speciaal* Begin van relay-biedingen:
  
  Transfer naar hoge kleur en dan een bod in lage kleur:   kan slempoging zijn, maar wordt in eerste instantie gezien als het zoeken naar de beste manche.
  Transfer naar hoge kleur en dan een bod in dezelfde kleur op 4-niveau:   een slemforcing 1-kleurenspel
  Transfer naar lage kleur en dan een bod in een hoge kleur:   toont tenminste een 6-4 verdeling. Inviterend. Openaar kan verhogen met een 4-kaart steun, hij kan passen of al naar gelang zijn kaart 3SA bieden.
 
C:  Stayman:
   Met alle handen van de partner van de 1SA openaar met tenminste een 4-kaart hoge kleur zonder een 6-kaart in een andere kleur worden wordt Stayman geboden. Ook zonder een 4-kaart hoog kan met 2 geantwoord worden, met de bedoeling om daarna 2SA te bieden met een inviterende SA hand (8-9 punten).
 
  
1SA-2
2-?
2SA =inviterend, er zou nog een 4-kaart hoog mogelijk kunnen zijn.
2 =5-kaart en 4-kaart ♠, om te spelen
2 =5-kaart en 4-kaart , om te spelen
4 =5-5 hoog, partner maak een keuze, geen sleminteresse (Ook wel Weissberger genoemd)
3/ =een onbekende 4-kaart hoog met een 5-kaart in de geboden kleur (forcing)
3/ =belooft een 5-4 hoog met een 5-kaart in de niet geboden kleur
4 =Minor Suit en slempoging. Belooft tenminste een 4-4 kaart lage kleuren. De 1SA openaar biedt 4SA wanneer hij niet geinteresseerd is. Ieder ander bod toont interesse.
 
1SA-2
2/-?
2 =natuurlijk en inviterend.
3/ =natuurlijk en is accoord met de geboden hoge kleur. Slempoging
4 =Gerber
4/ =een bod op 4-niveau in de andere hoge kleur is RKC
4 =Ontkent interesse in een hoge kleur en Minor Suit.
 
D:  Walsh Transfer.