Bridge logo

4e KLEUR
 
De 4e kleur forcing zou een onderdeel moeten zijn van iedere bridgers biedarsenaal. Het is echt een zeer goede en noodzakelijke conventie. Dit omdat iedere sprong in een al eerder geboden kleur niet forcing, maar in een natuurlijk biedsysteem slechts inviterend is.
De 4e kleur forcing is een populaire term voor partners tweede bod in de nog niet geboden overgebleven kleur. Het bod is forcing, sommigen spelen het als mancheforcing, maar er zijn ook paren die het als rondeforcing spelen.
Bijvoorbeeld onderstaande biedingen:
Openaar   Partner
1   1
1   3
Openaar   Partner
1   1
1   3
Openaar   Partner
1   1
1   3
In al deze drie bovenstaande biedseries inviteert partner. Wat moet hij bieden om een forcing bod te doen? In dat geval moet hij dus de 4e kleur in de tweede biedronde gebruiken!

De 4e kleur wordt gebruikt om (tegenwoordig) de bieding (manche)forcing te maken.
Dus na: 1-1- 1-2 is 2 de 4e kleur en maakt de bieding (manche)forcing.

Het beste is inderdaad om de 4e kleur 100% mancheforcing te spelen. Dus bijvoorbeeld na:
1-1- 2- bezit u de volgende hand
AVxxx    x    Vxx    AHVx
en biedt u 2 om de bieding mancheforcing te maken. Het bod zegt absoluut niets over de ruitenkleur. De ruitenkleur zou zelf kunnen varieren van 432 tot AHV ook zou het een singleton of renonce kunnen zijn. Totdat een van de spelers SA biedt gaan beide spelers er van uit dat de 4e kleur een slechte kleur zonder stop is.
 
Bij de 4e kleur conventie onderkennen we 3 situaties

a. Gewoon bod in de 4e kleur
b. Sprongbod in de 4e kleur
c. Herhaling van de 4e kleur
 
a. Gewoon bod in de 4e kleur
Dit bod zegt niets over de kleur. Het is min of meer een vraagbod. Waarom deze 4e kleur ?
1- het vraagt om een stopper in die kleur , zodat SA gespeeld kan worden.
2- het vraagt of er steun is in de 4e kleur.
3- het vraagt naar overwaarde.
4- en tegenwoordig wordt het vaak als mancheforcing gespeeld, waarbij de eerst genoemde kleur in principe een 5-kaart belooft.
Antwoorden:
a1- met een stopper in de 4e kleur bied je SA , anders een kleur.
a2- heb je steun dan bied je die (onder 3SA niveau).
a3- Limiet; met een 4-kaart in de 4e kleur dan bied je deze wanneer dit mogelijk is onder het 3SA niveau.
 
b. Sprongbod in de 4e kleur
Dit bod is echt (minimaal 4-kaart) en mancheforcing
 
c. Herhaling van de 4e kleur
Sterk en slem/mancheforcing , het behoeft niet te betekenen dat er steun is.
 
 
Algemeen
De 4e kleur forcing is een populaire term voor een bod, door de antwoordende hand, in de enige nog niet geboden kleur in de tweede biedronde. Het bod is in ieder geval ronde forcing maar wordt tegenwoordig bijna altijd als mancheforcing gespeeld. De 4e kleur wordt voornamelijk gebruikt wanneer je niet zeker bent van de te spelen kleur en/of de hoogte van een contract.

 

Stel u bezit:

H x    A H B x x    V T x    x x x

en u bent zuid in de volgende biedserie:
Noord  Zuid
1  1
1  ??

U bent sterk genoeg om een manche te kunnen spelen, maar u hebt geen goed bod. Met uw slechte klaveren bezit kunt u geen 3SA bieden. Ook een 3 herbieding zal vaak fout uitpakken omdat u daarmee in principe een 6-kaart belooft. Met andere woorden: U hebt geen mogelijkheden voor een goed natuurlijk bod!
Wanneer u nu de 4e kleur forcing speelt kunt u gewoon 2 bieden: een conventioneel wacht/vraag bod.
Met een 3-kaart harten steun zal partner 2 bieden en heeft hij die niet dan zal hij met een klaveren stop 2SA bieden en wanneer hij die ook niet heeft kan hij met een extra lengte in de schoppen- of ruitenkleur 2 bieden. Zonder hartensteun of klaveren stop wordt van openaar verwacht dat hij zijn eerte kleur herbiedt; 2 in dit bovenstaande voorbeeld.
 
Voorbeelden
 
Wat biedt u met:

H T x    A H x x x    B T x    A x

en u bent zuid in de volgende biedserie:
Noord  Zuid
1  1
2  ??
Antwoord:
Een makkie. U biedt 2. U probeert uit te zoeken of partner een 3+kaart steun harten heeft en zo niet dan wilt u 3SA spelen.
 
Wat biedt u met:

H T x x    A H x x    B T x    A x

en u bent zuid in de volgende biedserie:
Noord  Zuid
1  1
1  ??
Antwoord:
Al weer een makkie. U biedt gewoon 4. U biedt geen 4e kleur 2 omdat u een 4-kaart steun bezit met manche waarden: biedt die dan ook.
 
En wat biedt u met:

H T x x    A H x x    B T x    A x

en u bent zuid in de volgende biedserie:
Noord  Zuid
1  1
2  ??
Antwoord:
Biedt 3SA. Partner bezit geen 4-kaart harten of schoppen terwijl u voldoende stoppers in de hoge kleuren bezit. Het is hier niet nodig de 4e kleur te gebruiken.
 
Items die u met uw partner moet afspreken
 
1: Biedt u ook de 4e kleur wanneer partner een gepaste hand heeft?
2: Biedt u ook de 4e kleur na een 2 over 1 antwoord?
Normaal gesproken wordt de 4e kleur alleen geboden (als zodanig) wanneer er op één niveau wordt geopend en partner een eerste bijbod op één niveau gegeven heeft.
3: De 4e kleur wordt ook niet gebruikt nadat de tegenpartij heeft tussengeboden.
4: Een sprong in de 4e kleur belooft een 5-5 verdeling en is zeer inviterend. en u bent zuid en u biedt als volgt:
Noord  Zuid
1  1
1  3
U zou de onderstaande hand gehad kunnen hebben:

x x    H V B x x    x    A B T x x

5: Ook onderstaand biedverloop verdient nog enige aandacht.
Noord  Zuid
1  1
1  ??
In deze biedserie spelen de meeste spelers 1 als natuurlijk en forcing terwijl een sprong naar 2 een 4-kaart schoppen ontkent, maar wel manchewaarden belooft.
6: Er wordt geen 4e kleur gespeeld na reverse biedingen. In dat soort gevallen is de bieding al forcing en is het niet nodig deze conventionele variant te gebruiken.