Betaling van de Contributie
De contributie bedraagt 60.00 per persoon
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vr 1 oktober 2019 over te maken op rekening
NL41 RBRB 09697.10.429 ten name van Sans Fume te Enkhuizen onder vermelding van
"contributie 2019 - 2020"
De penningmeester